Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Produkty

Produkty
Dyspensery do wody BWT są podłączone do instalacji wodnej i uszlachetniają lokalną wodę, przekształcając ją w smaczną wodę mineralizowaną magnezem – niegazowaną, schłodzoną, gazowaną lub gorącą.
drinkwater drinkwater

Dyspen­sery do wody

Woda Mineralizowana Magnezem

BWT oferuje rozwiązanie zapewniające smaczną wodę prosto z kranu

BWT oferuje idealne rozwią­zanie: Połą­czone z insta­lacją dyspen­sery do wody prze­kształ­cają bieżącą wodę w najlepszą Wodę Mine­ra­li­zo­waną Magnezem, znacząco popra­wiając jej smak i umoż­li­wiając rezy­gnację z trans­por­to­wania, prze­cho­wy­wania oraz utyli­zacji plasti­ko­wych butelek jedno­ra­zo­wych. Wyjąt­kowa, opaten­to­wana tech­no­logia magne­zowa BWT sprawi, że woda w Twoim kranie będzie znacznie smacz­niejsza. Obojętnie, czy wolisz wodę niegazowaną, schłodzoną, gazowaną czy gorącą.
Video
Video

Woda Mineralizowana Magnezem prosto z kranu

Idealna woda – wystarczy nacisnąć przycisk

Smaczna i czysta woda prosto z kranu - to proste.

Podłączane do instalacji wodnej dyspensery do wody AQA drink zawierają opatentowany filtr, wytwarzający wodę mineralizowaną magnezem oraz zintegrowaną technologię ultrafiltracji zapewniającą maksymalną higienę. Daje Ci to komfort i bezpieczeństwo po uzdatnianiu świeżej wody. Po naciśnięciu przycisku możesz delektować się niegazowaną, schłodzoną, gazowaną, a nawet gorącą wodą – w zależności od potrzeby.

Warto podkreślić, że dyspensery do wody BWT są ekologiczną alternatywą dla wody butelkowanej.

MPC

Dyspensery do wody

Przegląd produktów

AQA drink Pro 20

To kompak­towe, wydajne urzą­dzenie ma uniwer­salne zasto­so­wanie we wszyst­kich obsza­rach o średnim poziomie konsumpcji wody. UUrządzenie jest wyposażone w wyjątkową technologię magnezową BWT i oferuje doskonałą i smaczną wodę mineralizowaną magnezem: niegazowaną, schłodzoną lub gazowaną.

  • Potrójna ochrona higieniczna dzięki BWT System Hygiene
  • Ultrafiltracja bakterii i mikroplastiku na przyłączu
  • Dezynfekcja promieniami UV
  • Koniec z dźwiganiem butelek z wodą
Dowiedź się więcej
AQA drink 20 CAS AQA drink 20 CAS

Dyspen­sery do wody BWT to sprytna alter­na­tywa dla wody butel­ko­wanej!

W biurach, kance­la­riach czy pomiesz­cze­niach konfe­ren­cyj­nych każdego dnia zuży­wane są olbrzymie ilości butelek wody. W samej Polsce rocznie zużywa się 490 tysięcy ton plastikowych butelek1. Ich trans­port, prze­cho­wy­wanie i utyli­zacja często stanowią dla firm i pracow­ników duże wyzwanie. Duża liczba butelek wymaga także odpo­wied­niej ilości miejsca.

Ochrona środo­wiska, a przede wszystkim unikanie odpadów plasti­ko­wych, to ważne tematy w naszym społe­czeń­stwie. Podej­mo­wane są różne dzia­łania mające na celu redukcję zużycia jedno­ra­zo­wych butelek, naczyń, worków i wielu innych produktów. Duży udział w produkcji plasti­ko­wych śmieci mają jedno­ra­zowe, plasti­kowe butelki na wodę, wyko­rzy­sty­wane niemal we wszyst­kich obsza­rach codzien­nego życia.

Woda jest elik­sirem życia, a także ogra­ni­czonym zasobem. Nie zawsze dostępna jest woda odpo­wied­niej jakości. Znaj­du­jące się w sieciach wodo­cią­go­wych substancje pogar­sza­jące zapach i smak czy pozo­sta­łości substancji stoso­wa­nych w rolnic­twie mogą w znacznym stopniu wpływać na smak wody pitnej.

1 https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/najwiecej-plastiku-zuzywamy-na-opakowania-butelki-%2c55887

Prze­gląd produktów

Smakuje jak woda, tylko lepiej!

Firma BWT postawiła sobie za cel uzdatnianie wody dostępnej na miejscu w taki sposób, aby spełniała ona oczekiwania konsumentów w zakresie jakości oraz była zgodna z ich potrzebami. Bez długich dróg transportu, bez niepotrzebnej produkcji plastiku, ale z duchem innowacji, wiedzą, odpowiedzialnością i szacunkiem wobec naszego cennego dobra, jakim jest woda.

Regionalność – dobro jest często bardzo blisko

Woda butelkowana często musi pokonać długie trasy, zanim dotrze do Twojego domu. Tymczasem istnieje dużo lepsza alternatywa: bieżąca woda na miejscu. BWT uszlachetnia lokalną wodę, oferuje najlepszą obsługę dzięki ponad 3000 profesjonalistów w zakresie wody pitnej w Niemczech, Austrii i Szwajcarii i ogranicza w ten sposób niepotrzebne drogi transportu oraz zużycie butelek jednorazowych. Pozwala to zredukować emisję CO2 i stanowi bezpośrednie działanie zapobiegające przemianom klimatycznym.
Mehr Regionalität

Lepszy smak – Woda Mineralizowana Magnezem smakuje doskonale

Woda Mineralizowana Magnezem BWT to optymalny nośnik smaku, którym możesz się delektować z każdym łykiem – czy to jako woda niegazowana, gazowana, schłodzona czy nieschłodzona. Woda ta znakomicie ugasi pragnienie, a smak przyrządzonej z niej kawy i herbaty jest niepowtarzalny. Harmonijny smak, który towarzyszy Ci przez cały dzień.
Mehr Geschmack

Większa witalność – woda to Twój zapas sił

Woda Mineralizowana Magnezem dostarczy Ci wszystkich składników niezbędnych do zapewnienia dobrego samopoczucia. Działa orzeźwiająco i towarzyszy Ci przez cały intensywny dzień – czy to w pracy, czy podczas aktywności fizycznej. Z każdym łykiem dostarczasz swojemu organizmowi cennego magnezu.

Ilustracja: Hannes Reichelt, mistrz świata w supergigancie i zwycięzca w zawodach Hahnenkamm

Mehr Vitalität

Większa odpowiedzialność – z każdym łykiem ulepszamy świat

Ty także możesz wziąć odpowiedzialność za nasze środowisko i zamienić swój dom w strefę bez butelek jednorazowych. Wodę Mineralizowaną Magnezem możesz mieć prosto z kranu, a jej uzdatnianie następuje na miejscu. Czyli: nie ma już potrzeby kupowania i przywożenia butelek z wodą. Dodatkowo produkujesz mniej śmieci, znacznie przyczyniając się do redukcji śladu węglowego.
Mehr Verantwortung

Jak działa dyspenser do wody?

Wasserspender
Wasserspender

Porady

Najczęstsze pytania doty­czące dyspen­serów do wody

Czy dyspensery do wody są głośne?

Jak każde urządzenie chłodzące, również dyspenser do wody emituje hałas. Podczas pobierania wody gazowanej dodatkowo słychać pompę.

Czy dyspenser do wody potrzebuje dopływu powietrza?

Tak. Należy zachować 5 cm odstępu od ściany, aby umożliwić odprowadzanie powstającego ciepła.

Jak często muszę wymieniać filtr?

  • Wkład filtracyjny AQA drink należy wymienić najpóźniej 6–12 miesięcy po pierwszym użyciu, w zależności od rodzaju filtra, lub po wyczerpaniu pojemności.
  • W przypadku przerwy w użytkowaniu dłuższej niż 2 dni system filtra należy przepłukać przed ponownym użyciem 4–5 litrami wody. W przypadku przerwy w użytkowaniu dłuższej niż 4 tygodnie zalecamy wymianę wkładu filtracyjnego AQA drink.

Czy ustawianie dyspensera do wody jest trudne i skomplikowane?

Nie. Zasadniczo należy uwzględnić dwa czynniki: 

  • dostępne przyłącze wody i prądu 
  • nieco miejsca

W budynkach publicznych i biurach warunki te zazwyczaj nie są trudne do spełnienia. Dyspensery do wody AQA drink są dostępne w wersji do postawienia na stole lub jako urządzenie wolnostojące. Urządzenia do postawienia na stole mają wielkość powszechnie dostępnych ekspresów do kawy i mieszczą się na każdym blacie kuchennym. W każdej dolnej szafce jest miejsce na filtr i butelkę CO2. Podczas instalacji należy w celu poprowadzenia węży przyłączeniowych wywiercić tylko mały otwór w blacie. Jeżeli urządzenie nie będzie ustawiane na blacie lub nie ma tam miejsca, lepsze jest rozwiązanie w wersji wolnostojącej. Urządzenie do postawienia na stole jest ustawiane na dolnej szafce, w której jednocześnie jest miejsce na filtr i butelkę CO2.

Czy dyspenser do wody znacznie zwiększa pobór prądu?

Jak każde urządzenie elektroniczne, również dyspenser do wody zużywa prąd. Jednak nie więcej niż inne urządzenia domowe jak np. lodówka. Zużycie prądu zależy od ilości chłodzonej wody.

Ilu osobom może służyć jeden dyspenser do wody?

Liczba osób, którym może służyć jeden dyspenser do wody, zależy od urządzenia. Liczba użytkowników sięga od jednej do 100 osób, które mogą korzystać z wody pitnej. Więcej o liczbie użytkowników można dowiedzieć się z poszczególnych informacji o urządzeniu.

Jak daleko od ujęcia wody mogę ustawić dyspenser do wody?

Dyspenser do wody nie powinien być ustawiany dalej niż maks. 2,5 m od przyłącza wody. W przypadku dłuższego przewodu wody pozostaje w nim za dużo stojącej wody. 

Czy mogę pobierać tylko niegazowaną wodę?

Dyspensery do wody AQA drink mają do wyboru 3 opcje wody. W zależności od modelu i osobistego upodobania można pobierać wodę niegazowaną, schłodzoną, gazowaną, a nawet gorącą.

Czy potrzebne jest przyłącze do kanalizacji?

Nie. Wszystkie dyspensery do wody AQA drink są wyposażone w tackę ociekową. Tackę ociekową można wyjmować, opróżniać i czyścić. Wszystkie urządzenia stojące są wyposażone w zbiornik na ścieki znajdujący się w szafce dolnej. Jest on łatwo dostępny i można go w każdej chwili opróżnić. Oczywiście urządzenie można również podłączyć do instalacji kanalizacyjnej.

Jak wygląda czyszczenie dyspensera do wody?

Dyspensery do wody muszą być czyszczone regularnie, aby zapewnić higienicznie bezpieczne użytkowanie. Urządzenia są konserwowane przez technika serwisowego BWT lub przez przeszkolony personel specjalistyczny. Proszę się z nami skontaktować.
Załaduj więcej

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from Vereinigte Staaten. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country