Global
Nie znalazłeś swojego kraju?
BWT współpracuje z tysiącami partnerów na całym świecie w ponad 80 krajach. Proszę wysłać nam wiadomość. Odpowiednia osoba kontaktowa odezwie się do ciebie.

Woda do picia wzbogacona w magnez

Picie

Magnez
Jak wiadomo, mogą być różne preferencje dotyczące smaku – ale nie dobrego smaku. Prawdziwym doznaniem smakowym jest na przykład woda mineralizowana magnezem.

WODA MINE­RA­LI­ZO­WANA MAGNEZEM

Picie

Wyjątkowe i innowacyjne rozwiązanie tylko od BWT

BWT wydobywa potencjał zwykłej wody z kranu: Czy to za pomocą dzbanka filtrującego, wzbogacającego wodę w magnez, czy wygodnego dystrybutora do wody pitnej. Dodatek magnezu równoważy bilans mineralny wody. Wapń, zanieczyszczenia mechaniczne i chlor są odfiltrowywane z wody kranowej. Rezultatem jest prawie neutralne pH wody, którą smakosze postrzegają wtedy jako szczególnie miękką i smaczną.

Wyjąt­kowa tech­no­logia mine­ra­li­zo­wania magnezem

Opra­co­wa­liśmy specjalny proces filtro­wania, dzięki któremu dobra woda staje się jeszcze lepsza! Sercem wyjąt­kowej i opaten­to­wanej tech­no­logii BWT wzbo­ga­cania wody w magnez jest filtr. W pięciu etapach filtracji prze­kształ­camy wodę z kranu w smaczną wodę wzbo­ga­coną w magnez. Usuwamy substancje powo­du­jące nieprzy­jemny zapach i smak, wzbo­ga­camy wodę w cenny magnez, a tym samym utrzy­mu­jemy równo­wagę zawar­tości mine­rałów przy prawie neutralnym pH. Woda wzbo­ga­cona w magnez stanowi dodat­kowy zastrzyk do Twoich codzien­nych zapo­trze­bowań.

BWT Penguin Tischwasserfilter Produkt Teaserbild
BWT Penguin Tischwasserfilter Produkt Teaserbild

Lepszy smak i pełny aromat

Dzbanek filtru­jący firmy BWT wzbo­ga­ca­jący wodę w magnez dzięki swojej wyjąt­kowej w skali świata tech­no­logii pozwala uzyskać więcej z wody. To takie proste: wlej wodę bezpo­średnio z kranu do dzbanka, pozwól jej prze­płynąć przez filtr — i korzy­staj z przy­jem­no­ścią! Z wody są odfil­tro­wy­wane substancje zakłó­ca­jące smak, takie jak chlor, zmniej­szana jest zawar­tość wapna, usuwane są także inne cząstki. Następnie woda jest mineralizowana magnezem. Rezultat: filtro­wana woda, która została wzbo­ga­cona magnezem, nie tylko sama świetnie smakuje — wydo­bywa również opty­malnie smaki kawy i herbaty.

Woman holding a bottle of mineralized water
Woman holding a bottle of mineralized water

Dla zdrowego stylu życia

Magnez jest niezbędnym minerałem: wspiera układ sercowo-naczyniowy oraz zdolności umysłowe i jest ważny dla mięśni. Ponadto magnez wzmacnia układ odpornościowy i ma kluczowe znaczenie dla naszego układu nerwowego, a zatem zapewnia zmniejszenie poziomu stresu. Kto mniej się stresuje, ten lepiej śpi.

 

Odpowiedzialnie dla środowiska

Każdy, kto pije wodę z mineralizatora magnezu, nie tylko robi coś dobrego dla siebie, ale także dla środowiska: Oszczędzasz na kupowaniu i przewożeniu drogiej wody butelkowanej, stawiając na inteligentną i przyjazną dla środowiska alternatywę dla plastikowych butelek..

BWT Penguin table water filter next to water bottles
BWT Penguin table water filter next to water bottles
Dodatkowo dzięki przefiltrowanej wodzie niezawodnie chronisz swoje urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak czajniki lub ekspresy do kawy, przed osadzaniem się kamienia. I jeszcze jedno: dzbanek fitrujący wzbogacający wodę w magnez też ładnie się prezentuje — co potwierdzają liczne nagrody — i doskonale pasuje do każdej lodówki.

Woda mineralizowana magnezem w domu

 

BWT Dzbanek filtrujący mineralizujący wodę magnezem

Dzbanek filtru­jący wzbo­ga­ca­jący wodę w magnez nie tylko zmniejsza ilość wapnia i innych cząstek w wodzie, lecz także usuwa substancje wpły­wa­jące na smak i zapach. Jedno­cze­śnie wzbo­gaca wodę w warto­ściowy minerał, jakim jest magnez.

Zalety w skrócie:

  • najsmacz­niejsza woda
  • dzięki cennemu magne­zowi herbata i kawa zyskują pełniejszy aromat
  • zapewnia skuteczną ochronę przed osadza­niem się kamienia w urzą­dze­niach gospo­dar­stwa domo­wego, takich jak ekspres do kawy lub czajnik. Pomaga zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych.
Magnesium mineralized no image available

Woda mine­ra­li­zo­wana magnezem w biurze

Czysta wodą może być wszędzie, w biurze, klubie fitness lub poczekalni u lekarza. Atrakcyjne wizualnie dystrybutory wody pitnej od BWT za naciśnięciem jednego przycisku dostarczają idealną wodę wzbogaconą w magnez. Użytkownik sam decyduje, czy ma być ona w temperaturze pokojowej, odświeżająco chłodna, gazowana czy gorąca. Mały szczegół: także dystrybutory do wody pitnej wykorzystują wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej.

Dystrybutor do wody pitnej BWT

Dystry­bu­tory do wody pitnej BWT zachwy­cają swoją wysoką funk­cjo­nal­no­ścią i są szcze­gólnie odpo­wiednie do użytku w biurach i firmach, na impre­zach, ale także w obiek­tach użytecz­ności publicznej.

Wszystkie dystry­bu­tory do wody pitnej AQA zachwy­cają nowo­cze­snym wyglądem nie tylko na pierwszy rzut oka. Dystry­bu­tory do wody pitnej wyko­rzy­stują wodę bezpo­średnio z sieci wodo­cią­gowej. Wbudo­wany magne­zowy wkład filtra­cyjny filtruje wodę z kranu i dodaje magnez. Za naciśnięciem przycisku otrzymujesz wodę zimną, gazowaną, w temperaturze pokojowej lub gorącą. Woda z kranu staje się wyjątkowym doznaniem smakowym!

Więcej informacji
AQA drink 20 CAS BWT AQA drink 40
AQA drink Wasserspender
AQA drink Wasserspender

Woda i magnez w gastro­nomii

Również gastronomii dotyczy zasada: dzięki wodzie wzbogaconej magnezem zawartość szklanki i kubka staje się smaczniejsza. Tutaj do zyskania tej decydującej różnicy w smaku są wykorzystywane magnezowe wkłady filtra BWT. Niezależnie od tego, czy chodzi o idealną piankę na kawie od baristy, czy też pełny aromat herbaty w filiżance — woda wzbogacona w magnez od BWT zapewnia najwyższą jakość wszystkich gorących napojów. A dodatkowo przedłużasz żywotność swoich urządzeń gastronomicznych dzięki mniejszej ilości wapnia w wodzie.

BWT bestmax PREMIUM

BWT bestmax PREMIUM to inno­wa­cyjny system filtrów, który opty­ma­li­zuje wodę pobie­raną bezpo­średnio z kranu pod kątem wyso­kich wymagań gastro­no­micz­nych. Woda z kranu jest pozba­wiana wszel­kich niepo­żą­da­nych skład­ników, takich jak wapń, cząstki i zmie­nia­jące smak substancje, jak na przy­kład chlor, i wzbo­ga­cana magnezem. Zapewnia to pyszny smak serwowanych gorących napojów.
BWT bestmax premium product image no image available

Welcome to the Polish website of BWT!

It looks like you are from Vereinigte Staaten. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to internationalen website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Polish website.

Continue on international site
Choose another country