BWT Poolrobotar

Enkel poolrengöring

BWT:s poolrobotar garanterar optimal rengöring, klart vatten och felfria ytor. För en underbart ren pool!
Pool und Poolwasser Pool und Poolwasser

Poolrobotar

Robotar

För en underbart ren pool

För att kunna njuta av badglädje utan besvär i din egen pool hela säsongen, är det viktigt att rengöra poolen regelbundet. Förutom optimal poolvattenvård spelar rengöring av golv, väggar och ytor också en viktig roll. Så att du inte behöver spendera mer tid än nödvändigt på rengöring, gör BWT:s poolrobotar underhållsarbetet enklare för dig. Dessa små hjälpredor säkerställer optimal rengöring, klart vatten och felfria ytor. Om du vill vara särskilt bekväm väljer du en modell med app-anslutning, och kontrollerar poolrengöringen bekvämt via smartphone eller surfplatta. Så ingenting står i vägen för en vacker, och framför allt ren, pool.

Fördelar

Produktvideo

BWT Poolroboter D300 Video
BWT Poolroboter D300 Video

Produkter

BWT Poolrobotar B-Line

BWT Pool­ro­botar B-​Line

 • Perfekt för fristående pooler och små pooler
 • Bästa filter­pre­standa tack vare 4D-​filter
 • Rengör efter bara ett pass
 • Bekväm och enkel hante­ring
 • 4 driv­mun­stycken och 1 extra rote­rande borste
BWT Poolroboter B200 Video BWT Poolroboter B200 Video

BWT Poolrobotar D-Line

Perfekt för alla typer av pooler

 • Perfekt för alla typer av ytor
 • Bästa filter­pre­standa tack vare 4D-​filter
 • Optimal sugkraft tack vare juster­bara munstycken
 • Snabb rengö­ring
 • Bekväm och enkel hante­ring
 • Med app för bekväm smartphone-​styrning (endast D300)
BWT Poolroboter D300 Video BWT Poolroboter D300 Video

BWT Poolrobotar P-Line

Den perfekta lösningen för rengö­ring av stora pooler hemma och medel­stora hotell­pooler

 • Bästa filter­pre­standa tack vare 4D-​filter
 • Rengör efter bara ett pass
 • Bekväm och enkel hante­ring
 • 4 driv­mun­stycken och 1 extra rote­rande borste
P600 P600

Val av poolrobot

När du ska välja rätt pool­robot finns det några frågor och krite­rier att över­väga, så att du blir nöjd med ditt beslut även efteråt:

Använd­nings­om­råde: botten och väggar

Det första grundläggande beslutet bör fattas om poolrobot bara ska rengöra botten eller även väggarna. Enheterna för väggarna är mer tekniskt krävande. BWT erbjuder modeller för detta ändamål, som tack vare utmärkt vidhäftning, rengör väggar och vattenlinje utan problem.

Poolens form och storlek

BWT:s pool­ro­botar är lämp­liga för pooler av vilken form och storlek som helst och rengör effek­tivt alla typer av pooler, oavsett om det är folie­bas­sänger, kakel eller poly­es­ter­pooler. När du väljer enhet bör du över­väga stor­leken på din pool (poolens vattenyta) som pool­ro­boten kommer att behöva rengöra i fram­tiden.

Önskad utrust­ning

Beroende på modell finns BWT:s poolrobotar med olika tillbehör som gör hantering och drift ännu enklare. Beroende på modell har enheterna ett handtag så att dina händer inte kommer i kontakt med smutsen när du rengör filtret. För att underlätta transport och förvaring har vissa modeller, som BWT poolrobot D300, en robust och praktisk transportvagn.

Appstyr­ning

Det finns också alter­nativ för att styra pool­ro­boten. Förutom de klas­siska, och manu­ellt styrda pool­ro­bo­tarna, finns det också modeller som BWT pool­robot D300, som enkelt kan styras via app.

Rådgivning

Vi hjälper dig gärna att hitta den BWT-​produkt som bäst passar dina behov. Kontakta våra experter för råd.

Visit our international website

Stay on this website