Projekt nadace AQUA Pearls – For You and Planet Blue

ZMĚŇTE SVĚT

Cenově dostupná, smart voda všude a pro každého.
Zjistěte více
b.water blue b.water blue

Projekt nadace AQUA Pearls – For You and Planet Blue*

b.waterMISSION

Společně můžeme udělat svět o něco lepším – doušek po doušku. Staňte se součástí naší mise!
Zjistěte více
BWT and b.water BWT and b.water

UDRŽITELNÉ VODNÍ SYSTÉMY B.WATERMISSION

b.waterMISSION

Jakýkoli příspěvek může znamenat změnu.

Podpořte b.waterMISSION, projekt nadace AQUA Pearls For You and Planet Blue.* Cílem našeho projektu je stavět studny ve venkovských oblastech Gambie a Tanzanie a zajistit tak přístup k čisté pitné vodě místním obyvatelům. Základní stavební kámen k udržitelné a spolehlivé implementaci byl již díky b.waterMISSION položen. Nyní je naším (společným) úkolem vybudovat co nejvíce kohoutků, kolik je jen možné.

Udržitelné vodní systémy

Jakýkoli příspěvek může znamenat změnu.

Naše cíle pro vybudování kohoutků:

Vytvořit povědomí o tom, že voda – elixír života – má HODNOTU!

Zajistit udržitelný provoz prostřednictvím online monitoringu a servisu přímo na místě:

 • Postavit několik tisíc kohoutků v následujících letech
 • Zajistit přístup k bezpečné a čisté pitné vodě
 • Zajistit, aby byly kohoutky ne dále než 150 m od sebe
BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water
„Dříve bylo možné načerpat si vodu pouze mezi 9. – 12. hodinou dopoledne a mezi 17. – 18. hodinou večer. Upřímně, bylo to pro nás skutečně těžké. A teď je to dokonalé. Vodu si můžete natočit kdykoli chcete, třeba i o půlnoci.”
Asanatou Mballow, obyvatelka vesnice Jarreng

Jak projekt funguje

Kohoutek b.waterMISSION je smart výdejník vody, který zajišťuje nepřetržitě monitorovaný provoz výdeje vody. Veškerý výdej vody může být sledován, kontrolován a transparentně využíván soukromými organizacemi nebo úřady, aby bylo možné financovat průběžnou údržbu systémů.

BWT and b.water
BWT and b.water in the Gambia

Platba prostřednictvím mobilního telefonu a technologie NFC

Obyvatelé vesnic si mohou prostřednictvím svého mobilního telefonu dobíjet b.waterMISSION kredit, a to díky technologii NFC. Kredit se jim poté připíše na b.waterMISSION účet propojený s čipem, který přiloží k příslušnému kohoutku, ze kterého chtějí čerpat vodu. Na tento účet mohou přispívat transparentně nejen správní orgány, obyvatelé vesnice, ale také dárci z celého světa. Technologie b.waterMISSION funguje i v místech se špatným mobilním připojením. V odlehlých oblastech umožňuje spotřebitelům technologie NFC načíst kredit z mobilního telefonu přímo na čip, a poté jej stačí přiložit ke štítku na kohoutku a natočit si vodu.
b.water

Kohoutky b.waterMISSION

Uložit kredit přímo na čip b.waterMISSION umožňuje jak technologie NFC, tak IoT. Přiložením čipu ke štítku na kohoutku začne téct z kohoutku voda a po jeho odejmutí se z účtu automaticky odečte kredit odpovídající množství odčerpané vody. Tímto způsobem tak lze zajistit udržitelný provoz kohoutku a jeho případný servis. Veškeré informace o množství spotřebované vody a stavu kohoutků jsou sledovány prostřednictvím online systému, který je umístěn přímo v zařízení.
b.water

Data a statistiky v reálném čase

Kohoutky b.waterMISSION komunikují přímo s cloudovým analytickým softwarem, který nepřetržitě poskytuje data o vodním systému v reálném čase. Pro transparentní výkaz zaznamenává software všechny transakce do centrální databáze. Díky tomuto monitoringu lze rychle identifikovat případnou závadu na zařízení (slabý průtok) anebo na technologii samotné (poruchy) u každého jednotlivého kohoutku a rychle ji vyřešit.
b.water

Proč b.waterMISSION?

Jakýkoli příspěvek může znamenat změnu.

b.waterMISSION je projekt na podporu udržitelného přístupu k vodě v Africe.

Výhody čisté vody:

 • Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, a to zejména ve venkovských oblastech
 • Snížení absence žáků ve školách (děti mohou jít do školy namísto toho, aby chodily daleko pro vodu)

Výhody udržitelného vodního systému:

 • Menší plýtvání pitnou vodou a přístup k vodnímu zdroji 24/7
 • Pitná voda na dosah

Staňte se partnerem b.waterMISSION nyní!

Společně můžeme udělat svět o něco lepším – doušek po doušku

Přispějte nadaci AQUA Pearls – For You and Planet Blue

Přispějte na účet:
IBAN: AT76 3432 2000 0004 0261 | BIC: RZOOAT2L322

Postavte b.waterMISSION kohoutek s BWT:

 • 3 500 € od vás
 • 3 500 € od BWT
 • BWT zaručuje financování každého kohoutku b.waterMISSION (včetně předběžného financování)

Darujte vodu místním lidem:

 • Za 5 € získá jeden Afričan zásobu čisté pitné vody na jeden rok
BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water

 

S dárcovstvím získáte:

 • Vaše jméno bude uvedeno na kohoutku b.waterMISSION
 • Přístup k datům, abyste mohli mít přehled o spotřebě vody a udržitelnosti

O nadaci AQUA Pearls Foundation*

* AQUA Pearls – For You and Planet Blue.
Soukromá chari­ta­tivní nezisková orga­ni­zace BWT.

Nadace AQUA Pearls For You and Planet Blue Foundation* podporuje projekt b.waterMISSION pro udržitelné kohoutky a zásobení Afriky pitnou vodou.

Fakta:

 • Nadace byla založena v prosinci roku 2016 v souladu s ustanovením rakouského zákona o soukromé nadaci.

Ročně: Audit a potvrzení prostřednictvím auditorské zprávy o účelu nadace:

 • Zlepšení přístupu k čisté pitné vodě po celém světě
 • Boj proti chudobě a zejména pak proti nedostatku čisté pitné vody
 • Podpora udržitelnosti a zejména pak ekonomického využívání vodních zdrojů
 • Ochrana životního prostředí a zejména pak koloběhu vody a ohrožených druhů

Proč se stát dárcem nadace AQUA Pearls Foundation*?

 • 100 % všech darů je investováno do projektů
 • Žádné výdaje na administrativu
 • Příspěvky nadaci AQUA Pearls Foundation* jsou odečitatelné z daní
BWT Distance Award
BWT Distance Award

Ocenění BWT Distance Award

Metr za metrem – kapku po kapce – pojďme společně změnit svět!

V probíhající sezoně se počítá každý metr ve všech jednotlivých soutěžích v rámci BWT Distance Award. Za každých 18 000 metrů je postaven jeden kohoutek.

Kubacki Kubacki