Change the World Change the World

Plastová planeta

1200000
plastových lahví se za 1 minutu vyrobí a přepraví po celém světě
2050
 bude v oceánech více plastů než ryb
350%
se zvýší přeprava zboží

Populace Země se rychle zvyšuje – do roku 2050 bude obývat planetu více než 10 miliard lidí a poptávka po hygienicky čisté pitné vodě stoupne o 55 %. Již dnes ale nemá k čisté a zdravotně nezávadné pitné vodě přístup více než 800 milionů lidí. 

Každou minutu se po celém světě vyrobí přibližně jeden milion plastových láhví, které se poté přepraví po celém světě, čímž se vytváří zbytečné emise CO2 a tuny plastového odpadu. 

Všichni žijeme na „plastové planetě“. Asi za 30 let bude v oceánech více plastů než ryb. Záplava plastů se neustále zvyšuje a takzvané mikroplasty lze nalézt všude – ve vzduchu, v půdě, v potravinách a ve vodě. 

Přeprava zboží se v příštích 30 letech zvýší o 350 %. To je 4,5krát větší objem dopravy než dnes. To s sebou přináší velký problém pro lidstvo i pro celý svět.


Bottle Free Zone Prod­ucts

Do you want to do away with disposable plastic bottles and turn your office or home into a Bottle Free Zone?

Alpine Logo
Alpine Logo

Společnost BWT si vzala za cíl zpřístupnit pitnou vodu perfektní kvality po celém světě. S inovativními, patentovanými technologiemi BWT lze filtrovat vodu z místních zdrojů a současně ji obohatit o cenné minerály a stopové prvky jako je hořčík, zinek a křemičitan. Díky BWT je tak chutná pitná voda k dispozici přímo z kohoutku, výdejníku vody anebo z filtrační konvice.  

Výsledkem je snížení nákladné přepravy, skladování a likvidace láhví balené vody. Společnost BWT věnuje zvláštní pozornost udržitelnosti, sociální odpovědnosti a pečlivému využívání omezených zdrojů, aby zajistila budoucím generacím krásný a životaschopný svět. S filosofií Bottle Free Zone se BWT každým dnem k tomuto cíli doušek po doušku přibližuje. Myšlenkou Bottle Free Zone není láhve z každodenního života úplně odstranit, ale jde o vyhýbání se jednorázovým plastovým láhvím, které jsou příčinou nárůstu plastového odpadu. 

Zóny BWT Bottle Free poskytují vodu z místních zdrojů mineralizovanou magnesiem, a to v domácnostech, kancelářích i restauracích, hotelech či veřejných budovách. Takto upravená voda je vydávána do ekologicky šetrných opakovaně použitelných láhví ze skla nebo plastu bez BPA a látek škodlivých pro životní prostředí a v závislosti na preferované chuti obohacena o cenných hořčík, zinek nebo křemičitan. 

Salzburger Festspiele
Salzburger Festspiele

BWT x Salcburský festival – tisková konference

Salcburský festival je nejdůležitějším festivalem opery, hudby a dramatu na světě. V BWT máme ambiciózní cíle: Chceme, aby byl svět díky našim technologiím a závazkům lepším místem. Je nám velkou ctí a inspirací v naší misi „For you and Planet Blue“ prosadit tuto vizi společně s naším partnerem – Salcburským festivalem. 

Bottle Free řešení

V domácnostech

Prvním krokem ke změně je elimi­no­vání jedno­rá­zo­vých plas­to­vých láhví. Druhým, neméně důle­žitým krokem je úprava a filtrace vody z míst­ního zdroje. 

BWT přemění vaši vodu na něco mnohem víc. I když voda z vodo­vodu chutná skvěle, neuškodí ji obohatit o cenné mine­rály jako je hořčík nebo stopové prvky (zinek, křemi­čitan). Některé domác­nosti navíc trpí extrémní kalci­fi­kací. I proti tomu se můžete chránit. Řešení Bottle Free Zone jsou pro tu pro jaké­koli vaše poža­davky. 

Objevte možnosti
BWH Hotels

V kancelářích

Cílem je omezit spotřebu jednorázových plastových láhví. Existuje pro to snadné řešení: výdejníky vody, které zajištují čistou pitnou vodu z místního zdroje obohacenou o minerály a stopové prvky.

Chlazená, teplá, neperlivá nebo perlivá voda, a to pouhým stisknutím tlačítka s vaší láhví na pitnou vodu bez obav z kvality vody. S každým douškem navíc přispějete k snadnému přístupu dětí k pitné vodě v Africe. 

Objevte možnosti
AQA drink

Eventy

Bottle Free Events jsou akce, které se záměrně obejdou bez jednorázových plastových láhví. Pro organizátory akcí, kteří se rozhodli přispět k udržitelnému přístupu, chránit životní prostředí a zajistit lepší svět pro budoucí generace. Pro organizátory eventů, kteří nám chtějí pomoci změnit svět. Doušek po doušku. 

Request now
Salzburger Festspiele

Hotely & gastronomie

Pokud v restauraci nebo hotelu narazíte na Bottle Free Zone, znamená to, že si vychutnáte tu nejlepší vodu z místních zdrojů. Vodu, která je mineralizována cenným hořčíkem, zinkem nebo křemičitanem. Vodu, které se můžete s čistým svědomím napít, protože tím tak prospějete nejen sobě, ale také dětem v Africe, které díky vám získají snadný přístup k čisté pitné vodě. Doušek po doušku. 

Zjistěte více
Hotel

Peter Michorl – LASK Linz

Avoiding disposable bottles, using local drinking water. These are things that I, that each of us, can do. In doing so, we all contribute to reduce the strain on the environment and, in the process, make the world a better place sip by sip. I am proud that LASK is focusing on sustainability with the use of BWT water dispensers and that we can contribute to raising awareness on the issue.
Michorl

Maro Engel – AMG Driver

Change the world, sip by sip. It's not just written on my helmet, but here at the GT Masters we live the motto. The entire paddock receives water dispensers from BWT, making a not incon­sid­er­able contri­bu­tion to reducing single-​use plastic waste. I am proud to have BWT as a partner on my side and to be able to draw atten­tion to the issue of sustain­ability in the context of motor­sport.
Engel

Sebas­tian Vettel – Formula 1

BWT have a solution in place to provide everyone with access to safe drinking water. Not only that, they are also committed to get rid of single-use plastic in the process. I think it is a great idea with an innovative technology behind it that needs to be spread. That is also why I dedicated by helmet to the colors and message of BWT.
Vettel

Peter Haid­vogl, Owner of Haid­vogl Collec­tion

Switching from disposable bottles in our hotels and restaurant to BWT technology and thus opting for a Bottle Free Zone in the Haidvogl Collection was a significant step towards sustainability. We save a lot of transport costs and were able to improve our CO2 footprint significantly. The guests thank us - our good Zell am Seer spring water tastes even better because it is enriched with valuable magnesium.
Peter Haidvogl

Harald Huber – Huber’s im Fischerwirt, Salzburg

Making the world a little better, sip by sip - myself and everyone else can simply model it: By avoiding single-use bottles and relying on local drinking water, I am reducing my impact on the environment. We are proud to have made our restaurant a BWT Bottle Free Zone and to be able to serve our guests local water mineralized with magnesium.
Huber Fischerwirt

Norbert Niederkofler, restaurace AlpINN, Kronplatz - Jižní Tyrolsko

„Naším cílem je nabízet služby na té nejvyšší možné úrovni. A to včetně vody, kterou podá­váme našim hostům. Současně je pro nás také důle­žité chránit životní prostředí a starat se o něj. Proto jsme z naší restau­race vytvo­řili Bottle Free Zone – omezili jsme zbytečnou přepravu a spotřebu plas­to­vých láhví. Těší nás, že se nám díky tech­no­lo­giím BWT poda­řilo přispět k udrži­tel­nosti a ke zvýšení pově­domí o tomto tématu.“ 

Norbert Niederkofler

Bottle Free technologie

 

BWT přispívá nejen ke snížení spotřeby plastových láhví na jedno použití, ale také k úpravě a mineralizaci vody z místních zdrojů. I když může voda z vodovodu chutnat skvěle, není na škodu ji obohatit o cenné minerály jako je hořčík nebo stopové prvky (zinek, křemičitan). 


S hořčíkem:

• Více síly a méně únavy
• Ideální pro regeneraci svalstva, nervy a metabolismus
• Posiluje kosti a zuby

Se zinkem:

• Pro silnou imunitu
• Vyživuje pokožku, vlasy a nehty
• Pomáhá při hojení ran

S křemičitanem:

• Pro duševní odolnost
• Pro zdravou a hebkou pokožku, vlasy a nehty
• Podporuje kardiovaskulární systém

Aqualizer

Bottle Free mise

BWT se vždy zajímalo o pomoc lidem v nouzi a o podporu projektů, které prokazatelně přispívají k udržitelnému rozvoji oblastí postižených chudobou. V rámci projektu b.waterMISSION se v Gambii, Tanzanii a okolí staví za pomoci BWT 10 000 studní, aby se místní lidé snadněji dostali k čisté pitné vodě. Bottle Free Zones tak přináší nejen tu nejlepší vodu, ale také mění svět – doušek po doušku. 

Zjistěte více
Afrika Kind

Vytvořte si vlastní Bottle Free zónu

Proměňte svůj domov, kancelář, restauraci, hotel nebo event na Bottle Free Zone!
Ihre Kontaktdaten:

* Pflichtfelder

Visit your local website

Stay on this website