Membrány a palivové články

Technologie se slibnou budoucností

Společnost BWT vyvíjí a vyrábí inovativní membrány pro budoucí získávání a uložení energie v palivových článcích.
Membrane technology teaser image Membrane technology teaser image

Membrány a palivové články

Membrány

Technologie pro energii budoucnosti

Zvláštní význam mají pro skupinu BWT membránové technologie. Využívá jich při úpravě vody, kdy hrají nepostradatelnou roli pro získávání hygienicky bezpečné vody určené pro všechny oblasti života, které si jen dokážete představit. Membrány jsou také potřebné při výrobě a uchovávání energie. Jedním z příkladů je průlomová technologie palivového článku, ve kterém jsou při výrobě použity mimo jiné právě membrány. Ve vytváření inovativních technologií a produktů je společnost BWT skutečným hnacím motorem.

Membrány: jádro palivových článků

Membrane
Membrane

Co si pod pojmem membrány představit?

Membrána je v podstatě tenká izolační nebo polopropustná vrstva. Jednodušeji řečeno, může být propustná pro určité látky, zatímco ostatní látky zachytí. Membrány jsou také součástí všech buněk – a tím i základním stavebním prvkem života. Jsou stejně rozmanité jako život sám – liší se ve svém složení, tvaru i funkčnosti. A kde jinde bychom se měli nechat inspirovat než právě u samotné matky přírody?

Membrány pro technické aplikace se skládají převážně z polymerů a v menší míře z keramiky. Typická je pro ně jejich šířka – jsou velice tenké. Aby byly dostatečně stabilní, jsou neseny podpěrnou strukturou ze stejného nebo jiného materiálu. Používají se hlavně k vzájemnému oddělení různých látek. Velkou výhodou procesů, při nichž jsou membrány využívány, je jejich příznivá cena a energeticky úsporný a ekologický provoz. Membránové systémy jsou navíc velmi kompaktní a často jsou konstruovány modulárně.

Oblasti použití

BWT hydrogen fuel cell concept car
BWT hydrogen fuel cell concept car

Membrány jsou univer­zálně použi­telné a najdou své uplat­nění v nejrůz­něj­ších oblas­tech:

  • při úpravě vody v ionto­vých výmě­ní­cích;
  • jako jádro pali­vo­vých článků;
  • u baterií;
  • u elek­t­ro­lýzy vody.

Palivové články pro auta budoucnosti

Toho, že má technologie palivových článků potenciál, jsou si dobře vědomy všechny velké automobilky. Mezi nimi takřka nenajdete značku, která by na tomto konceptu pohonu nepracovala a pravidelně nevyvíjela prototypy vozů na palivové články.

Přesto, že je síť vodíkových čerpacích stanic v současné době velmi úzká, neustále se rozšiřuje. Odborníci se totiž shodují na jednom – vodíkový pohon představuje ideální kombinaci elektromobility a rychlého tankování na čerpací stanici, na což jsme dosud zvyklí pouze u zážehových a vznětových motorů.

Možnosti použití této inovativní technologie však u automobilového průmyslu zdaleka nekončí. Palivové články jsou například zdrojem energie pro elektronická zařízení a lze je také použít k výrobě elektřiny a tepla přímo v domě.

Výroba membrán ve společnosti BWT

Jednou z dceřiných společností skupiny BWT je FUMATECH BWT. Patří mezi přední výrobce membrán do iontových výměníků. Díky více než 25 letům zkušeností v oblasti výroby membrán a jejich technologií – od syntézy surovin a přísad přes zpracování těchto materiálů na membrány až po jejich technické použití máme v tomto směru již velké zkušenosti. Společnost FUMATECH BWT se proslavila po celém světě především jako dodavatel inovativních membrán, protože jsou do jisté míry jádrem palivového článku PEM.

Visit your local website

Stay on this website