BWT vand sikrer effektiv drift i psykiatrien

 

Jacob-Kofod-Christoffersen-RS-Bloedgoering
Jacob-Kofod-Christoffersen-RS-Bloedgoering
Psykiatrien i Region Sjælland gennemregnede de mulige besparelser ved en investering i et blødgøringsanlæg. Resultatet var entydigt og førte til en investering i et BWT Rondomat blødgøringsanlæg.
.

Besparelser og en mere effektiv drift med blødt BWT vand

”Som alle andre dele af den offentlige sektor har vi løbende skullet spare og effektivisere driften i Region Sjælland. Det betyder, at vi løbende undersøger muligheder for besparelser og reduktion af vores tidsforbrug i den daglige drift. I forbindelse med en maskinmesterstuderendes projekt fik vi gennemregnet evt. besparelser ved at investere i et blødgøringsanlæg, og resultatet var entydigt,” siger teknisk souschef, Jacob Kofod Christoffersen, fra Teknisk Afdeling i Region Sjælland.

Kombi­na­tionen af hårdt vand og høje tempe­ra­turer var en beko­stelig affære

Vi har meget hårdt vand på omkring 18-20 hård­heds­grader. I følge hygiej­ne­ret­nings­linjerne skal vi levere varmt vand på 50 °C ved de fjer­neste tappe­steder, og så sker der meget stor kalkud­fæld­ning på alle varme­flader, da kalkud­fæld­ningen netop stiger vold­somt ved tempe­ra­turer over 60 °C og det er nødvendigt for at kunne levere 50 °C ved alle tappe­steder pga. de meget lange afstande fra varmtvands­be­holder til tappe­ste­derne.

Valgte et BWT anlæg med nem drift

”Når jeg taler med mine kolleger rundt omkring, så har BWT et rigtig godt ry for at levere anlæg og service af høj kvalitet. Det var medvir­kende årsag til, at vi valgte BWT Rondomat Duo. Et anlæg der bygger på ionbyt­ter­tek­no­lo­gien, som er meget bruger­venlig, da anlægget alene skal tilsættes salt.

Effekten kunne ses på regn­skabet, toiletter og brusere

Det letter vores arbejde med at vedli­ge­holde varmtvands­sy­stemet,” siger han. ”Blød­gø­ring er jo bespa­relser på både den korte og lidt længere bane. Det er klart mit indtryk, at vi oplever færre løbende toiletter og dryp­pende brusere,” slutter Jacob Kofod Chri­stof­fersen.

Bliv kontaktet og se hvor nem og billig din drift kan blive

Når du udfylder formularen vil du blive kontaktet af en BWT rådgiver.

Få indsigt i flere effektive BWT løsninger til institutioner og industri

Visit your local website

Stay on this website