Guide: Vedligeholdelse af din pool året rundt

Sådan vedligeholder du din pool året rundt
Vedligeholdelse af din pool året rundt med BWT
En pool med krystalklart vand er garanti for rendyrket afslapning – men det kan være et stort arbejde at holde din pool ren. For at du får størst mulig glæde og fornøjelse af din pool, skal bassinet, vandet og teknologien i poolen vedligeholdes hele året. Algeangreb kan hurtigt ødelægge din badeoplevelse og udgøre en sundhedsrisiko for både børn og voksne.
.

Med det rette vedli­ge­hol­delse sparer du både penge, tid og på mængden af kemi!

Det er heldigvis ikke svært at vedli­ge­holde din pool, og med det rigtige udstyr til rengø­ring og vedli­ge­hol­delse af poolen kræver det en minimal arbejds­ind­sats. I denne guide til vedli­ge­hol­delse af pool kan du læse om, hvor nemt det er at holde din pool ren året rundt.

FORÅR:  Bliv klar til årets første dukkert

Årets første dukkert i en helt ren pool er en af de bedste følelser, en pool kan give dig. Men du skal yde, før du kan nyde: at ”vække poolen fra sit vinterhi” kræver en indsats.

Færre bekym­ringer og kemi­ka­lier
Hvis du gør det korrekt, har du til gengæld færre bekym­ringer om sommeren, samtidig med at du gør noget godt for miljøet: du bruger færre kemi­ka­lier resten af året og kan undgå at gennem­føre en chok­be­hand­ling med klor.

Rengø­ring af poolen om foråret

  1. Fjern vinter-over­dæk­ningen
  2. Tøm bassinet, så over­fladen nemt kan rengøres, når du står i bassinet
  3. Rengør poolen og kig efter evt. skader
  4. Undersøg og klargør pool-tekno­lo­gien (segl, filter, vand­pumpe, dose­rings­sy­stem, udskift evt. sand­filter)
  5. Fyld bassinet med vand. Vær opmærksom på ikke at bruge vand fra en brønd
  6. Justér PH-værdi og klor­ind­hold
vedligeholdelse af din pool om foråret med BWT vedligeholdelse af din pool om foråret med BWT

Forå­rets vigtigste poolprodukter!

SOMMER:  Lav så lidt som muligt

Du vil selv­føl­gelig helst bruge mest mulig tid på at hygge dig i din pool – og mindst mulig tid på at rengøre poolen.
Udover at have et moderne og velfun­ge­rende filter­sy­stem, opti­malt klor­ind­hold og den rette PH-værdi i vandet skal du sørge for, at poolen bliver rengjort med jævne mellemrum.

Smart auto­ma­tisk pool­robot
Det kan du gøre enten ved hånd­kraft med en manuel pool­støv­suger, bundsuger – eller med den mest komfortable løsning: en auto­ma­tisk pool­robot.

Sommerens nok vigtigste produkt

Få dig en SMART og auto­ma­tisk lille hjælper til at rengøre din pool.

BWT pool­robot – maksimal rengø­rings­kraft

  • Passer til alle pool­typer
  • Nem at betjene
  • Hurtig og effektiv rengø­ring
  • 4D-filteret fanger alle urene partikler – også de aller­mindste
Vedligeholdelse af din pool året rundt med BWT produkter Vedligeholdelse af din pool året rundt med BWT produkter

EFTERÅR:  Forbered poolen på vinterhi

Når poolvandet er 10-15 grader
Du bliver nok ikke populær i fami­lien, især ikke hos de yngste medlemmer – men lige så snart vand­tem­pe­ra­turen i poolen falder til 10-15 grader, skal du begynde at over­veje, hvordan du beskytter poolen om vinteren.

Når du gør det, skal vandet normalvis blive i poolen, og vand­ni­veauet skal sænkes til ti centi­meter under skim­meren og modstrøms­an­lægget. Vandet og poolen bliver så renset igen, PH-værdien og klor­ind­holdet justeres til et passende niveau, og du kan hælde vinter­kon­ser­ve­rings­middel i vandet.

Poolcoveret sparer dig tid og øger sikker­heden
Du kan læse mere om de enkelte trin, i vores speci­elle guide til vinteren ”Gør poolen vinter­klar”. Hvis du samtidig over­dækker dit bassin med et poolcover, så der ikke kommer blade, snavs og sne i vandet, kan du have fornø­jelse af din pool i endnu længere tid.

 

VINTER:  Tid til at gå i dvale

Lig din pool i dvale
Du har uden tvivl mest fornø­jelse af din pool om sommeren. Til gengæld kræver poolen mindst arbejde om vinteren – især hvis du omhyg­ge­ligt har klar­gjort den inden vintertid.
I så fald er det tils­træk­ke­ligt, at du lejlig­hedsvis under­søger over­dæk­ningen for skader og fjerner større genstande som for eksempel nedfaldne grene.

Gør næste sæson endnu bedre!
Desuden har du så tid til at tænke over, hvad du even­tuelt kan forbedre dit pool setup til den kommende sæson

Er du klar til at gøre din drømmepool til virkelighed?

Bliv kontaktet af en af vores pool eksperter og få et gratis tilbud!

Fik du også læst ...

Visit your local website

Stay on this website