• Kostenloser Versand
  bis Jahresende
 • Lieferung in
  5 - 6 Werktagen
 • Bequeme &
  sichere Bezahlung

AK 1030

 
Get in touch
Product Number: 421020115
 • Delvis afsaltningsfilter
 • Optimal kalkbeskyttelse og flot opvask
 • Kostenloser Versand
  bis Jahresende
 • Lieferung in
  5 - 6 Werktagen
 • Bequeme &
  sichere Bezahlung

Springe zu

Produk­t­de­taljer

Delvis afsaltet vand giver sikker kalk­be­skyt­telse på opva­ske­ma­skinen og næsten pletfri opvask - kun glas bør efter­po­leres.
AK 1019/1030 afsalter vandet delvist, hvilket giver en vand­kva­litet, der er højt hævet over tradi­tio­nelle blød­gø­rings­anlæg. Filteret har intet salt­for­brug, giver intet vand­spild og skal ikke vedli­ge­holdes. Filteret består af en enkelt glas­fi­bertank, som inde­holder ionbyt­te­masse, der afkar­bo­ni­serer vandet. Vandet ledes gennem filte­rets ionbytter, som redu­cerer vandets indhold af kalcium-​ og magne­si­um­for­bin­delser.

Velegnet til:

 • Opva­ske­ma­skiner
Fordele:
 • Behovet for efter­po­le­ring redu­ceres
 • Kalk redu­ceres op til 100 %
 • Saltind­holdet i vandet redu­ceres med op til 60 %
 • Redu­cerer forbruget af opvaske-​ og afspæn­dings­middel
 • Sikrer længere levetid og færre servi­ce­ef­tersyn på opva­ske­ma­skinen

 

Product Number 421020115
Kapacitet, m3 v/20 odH ca. (1019 / 1030)6 - 8
Dimensioner, h x d820 x 265 mm

BWT AK

AK 1030 Produktvariante wählen
Close

Visit your local website

Stay on this website