Rueckspuelfilter HWS
Rueckspuelfilter HWS
Rueckspuelfilter HWS
Rueckspuelfilter HWS
Rueckspuelfilter HWS
Backwashing Filter HWS
Rueckspuelfilter HWS
Rueckspuelfilter HWS
Rueckspuelfilter HWS
Rueckspuelfilter HWS
Rueckspuelfilter HWS
Backwashing Filter HWS
 • Kostenloser Versand
  bis Jahresende
 • Lieferung in
  5 - 6 Werktagen
 • Bequeme &
  sichere Bezahlung

BWT R1 vastavirtahuuhdeltavasuodatin HWS 1 "

 
Pyydä tarjous
 • Manuaalinen vastavirtahuuhtelusuodatin
 • Kaksivaiheinen vastavirtahuuhtelutekniikka intensiiviseen puhdistukseen
 • Vaaka- ja pystysuora asennus
 • 10 vuoden takuu (tuotteen rekisteröinnillä)
 • Nopea asentaa HydroModulin avulla
 • Kostenloser Versand
  bis Jahresende
 • Lieferung in
  5 - 6 Werktagen
 • Bequeme &
  sichere Bezahlung

Jump to
Tuotteen tiedot
Tekniset tiedot

Hiuk­kasia ja epäpuh­tauksia, kuten ruos­tetta ja hiekkaa, voi syntyä, kun kiin­teistö liite­tään ensin vesi­huol­toon tai huol­to­töiden aikana. BWT R1 -​huuhtelusuodatin pitää ne poissa koti­ta­lous­ve­si­jär­jes­tel­mästä. Tämän tai vastaavan tyyp­pisen juoma­ve­si­suo­dat­timen asen­ta­minen kaik­kiin koti­ta­lous­a­sen­nuk­siin on pakol­lista asiaan­kuu­lu­vien stan­dar­dien mukai­sesti. Ilman suoja­suo­da­tinta tällaiset hiuk­kaset voivat aiheuttaa ongelmia - tippu­vasta hanasta kylpy­huo­neessa tai keit­tiössä pesu­ko­neiden ja muiden kodin­ko­neiden toimin­ta­häi­riöihin.

 • Pitkäi­käinen, kestävä
 • Sisältää kään­net­tävän liitän­tä­tek­niikan
 • Saata­vana paineen­alen­ti­mella tai ilman Nopea asentaa Hydro­Mo­du­lilla (3/4 "- 1 1/4")
 • Voidaan asentaa pysty-​ ja vaaka-​asennuksiin
 • Kaksi­vai­heinen huuh­te­lu­tek­niikka todella inten­sii­vi­seen puhdis­tuk­seen
 • Täydel­linen juoma­veden laatu
 • Suodatin on vaih­det­tava 2 kuukauden välein täydel­lisen hygiee­nisen juoma­veden varmis­ta­mi­seksi

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asennuspituus ruuviliitännällä / ilman100/184
Korkeus mm352
Ulostulopaine paineenalentimen jälkeen2 - 6 baaria
Suodatinelementin karkeus90 - 100 µm
Käyttöpaine min./maks. baari 2,5/16 bar
Veden lämpötila min./maks5/30 °C
Tuotteen tiedot

Hiuk­kasia ja epäpuh­tauksia, kuten ruos­tetta ja hiekkaa, voi syntyä, kun kiin­teistö liite­tään ensin vesi­huol­toon tai huol­to­töiden aikana. BWT R1 -​huuhtelusuodatin pitää ne poissa koti­ta­lous­ve­si­jär­jes­tel­mästä. Tämän tai vastaavan tyyp­pisen juoma­ve­si­suo­dat­timen asen­ta­minen kaik­kiin koti­ta­lous­a­sen­nuk­siin on pakol­lista asiaan­kuu­lu­vien stan­dar­dien mukai­sesti. Ilman suoja­suo­da­tinta tällaiset hiuk­kaset voivat aiheuttaa ongelmia - tippu­vasta hanasta kylpy­huo­neessa tai keit­tiössä pesu­ko­neiden ja muiden kodin­ko­neiden toimin­ta­häi­riöihin.

 • Pitkäi­käinen, kestävä
 • Sisältää kään­net­tävän liitän­tä­tek­niikan
 • Saata­vana paineen­alen­ti­mella tai ilman Nopea asentaa Hydro­Mo­du­lilla (3/4 "- 1 1/4")
 • Voidaan asentaa pysty-​ ja vaaka-​asennuksiin
 • Kaksi­vai­heinen huuh­te­lu­tek­niikka todella inten­sii­vi­seen puhdis­tuk­seen
 • Täydel­linen juoma­veden laatu
 • Suodatin on vaih­det­tava 2 kuukauden välein täydel­lisen hygiee­nisen juoma­veden varmis­ta­mi­seksi
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asennuspituus ruuviliitännällä / ilman100/184
Korkeus mm352
Ulostulopaine paineenalentimen jälkeen2 - 6 baaria
Suodatinelementin karkeus90 - 100 µm
Käyttöpaine min./maks. baari 2,5/16 bar
Veden lämpötila min./maks5/30 °C

Ei enää ei-​toivottuja aineita

Juomavesisuodattimen asentaminen on järkevää, koska se muodostaa suojan lian ja hiukkasten pääsylle kotitalousvesijärjestelmään. Monet ihmiset eivät vielä tiedä, että koko talon vedensuodatin on ihanteellinen juomaveden ja laitteiden suojaamiseen.

BWT Trinkwasserfilter
BWT Trinkwasserfilter
E1 Keller
R1 RSF pressure regulator

BWT R1 vastavirtahuuhdeltavasuodatin HWS

Visit your local website

Stay on this website