E1-single-lever-filter
E1-single-lever-filter
 • Kostenloser Versand
  bis Jahresende
 • Lieferung in
  5 - 6 Werktagen
 • Bequeme &
  sichere Bezahlung

Jednopákový filtr (HWS) E1

Více informací
Objednací číslo: 40385
 • Akce: Když si během akce zakoupíte jednopákový filtr BWT E1, zaregistrujte produkt a získáte bezplatně hygienickou patronu.**
 • Domácí vodní stanice s integrovaným omezovačem tlaku
 • Ochrana vodovodních zařízení před částicemi
 • Rychlá a snadná výměna filtračního prvku za méně než 30 sekund
 • Nedotýkejte se částí, které přicházejí do kontaktu s pitnou vodou.
 • 10letá záruka (při registraci)
 • Kostenloser Versand
  bis Jahresende
 • Lieferung in
  5 - 6 Werktagen
 • Bequeme &
  sichere Bezahlung

Zastavte nežádoucí vetřelce.

Instalace filtru pitné vody má smysl, neboť tvoří bariéru pro nevítané návštěvníky na vstupu vody do domu. Co však mnozí nevědí je, že instalace filtru testovaného dle společností DVGW-/ÖVGW je dokonce předepsána zákonem (DIN 1988)!

Popis produktu

Filter BWT E1 – tak hygienický, pohodlný a bezpečný, jako nikdy předtím

Filtrů je na trhu spousta – všechny varianty jsou nejmodernější, aby se částečky, jako jsou kousky rzi a zrnka písku, nedostaly do instalace v domě. Instalace filtru na pitnou vodu do každé vodovodní instalace domu je podle příslušných norem dokonce povinná. Samotná instalace je ale jen polovičním řešením, neboť všechny filtry mají bohužel jednu věc společnou: Filtrační prvky nejsou pravidelně vyplachovány nebo vyměňovány, protože je to často příliš komplikované. A to představuje zásadní problém pro hygienu potrubí na pitnou vodu.

Společnost BWT proto vyvinula důmyslné řešení: Jednopákový filtr BWT E1 – ochranný filtr s inovativním komfortem a hygienickými výhodami Výměna hygienické patrony (což je filtrační patrona s filtračním prvkem) je tak snadná, že ji spotřebitel dokáže vyměnit sám během několika sekund.

E1 Einhebelfilter Funktionsweise
E1 Einhebelfilter Funktionsweise
 1. Odjis­těte pojistku a současně uzavřete vodu.
 2. Zatáh­něte za páku a auto­ma­ticky se vysune hygi­e­nická patrona.
 3. Vložte novou hygi­e­nickou patronu. Zavřete páku. Zaare­tujte. Hotovo!

Netrvá to déle než 30 sekund.

Tímto způsobem BWT zmír­nila hygi­e­nická rizika konvenč­ních filtrů, protože nemu­síte sahat na díly, které jsou s vodou v kontaktu. Při výměně hygi­e­nické patrony navíc model E1 zabrání stří­ka­jící vodě a vodní potrubí nejde naprázdno.

Filtr BWT E1 je k dispo­zici jako E1 HWS (domácí vodárna) včetně omezo­vače tlaku nebo jako E1 EHF (jedno­pá­kový filtr) k použití bez omezo­vače tlaku.

Získejte 10letou záruku!

S filtrem E1 již nikdy neza­po­me­nete na výměnu filtrační jednotky: E-​mailová upomínka vás infor­muje, že je čas na výměnu hygi­e­nické patrony. Při regis­traci také auto­ma­ticky od výrobce získáte 10letou záruku na jedno­pá­kový filtr E1.

Před­nosti:

 • Snadná výměna filtrační jednotky – bez nářadí, bez nečistot a bez stří­ka­jící vody;
 • auto­ma­tické uzavření vody jediným pohybem ruky;
 • není třeba sahat na díly, které jsou v kontaktu s vodou;
 • vyro­beno v souladu se stan­dardy na mani­pu­laci s potra­vi­nami HACCP;
 • Upomínka na výměnu filtrač­ního prvku: upomínky jsou poho­dlně zasí­lány e-​mailem;
 • Certi­fi­ko­váno orga­ni­zací DVGW
E1 HWS
E1 HWS
E1 Keller

Kvalita BWT

Náš příslib kvality

Apli­kace BWT Best Water Home

S aplikací BWT Best Water Home můžete mít přehled o svých produktech BWT kdekoli a kdykoli.

Vaše výhody:

 • Spolehlivé zobrazování stavu vašeho zařízení;
 • pravidelné upomínky na servis a údržbu;
 • dodatečná objednávka hygienické patrony online z pohodlí domova;
 • přímý kontakt na zákaznický servis BWT a vašeho servisního partnera.
BWT@home-App BWT@home-App

Servis

E1-single-lever-filter

Jednopákový filtr (HWS) E1

Visit your local website

Stay on this website