BWT Rondomat FTV 75 blødgøringsanlæg

Simplex blødgøringsanlæg med kapacitet op til 5,1 m3/h

 
Get in touch
Product Number: 422120033
 • Blødt vand med tids/mængdestyret automatik
 • Har en kapacitet op til 5,1 m3/h
 • Anvendes hvor mængdestyring er ønsket
 • Giver væsentlig bedre driftsøkonomi
 • Vandmåler registrerer forbruget af blødt vand
Springe zu
Product Details
Technical Details
FAQ
Downloads

FTV - Tids-/mæng­destyret simplex blød­gø­rings­anlæg

FTV-serien er specielt velegnet, hvor en mæng­desty­ring er ønsket, men. f.eks. plads­mangel gør, at man må vælge et enkelt­tanks­anlæg (simplex).

Den unikke tids- og mæng­desty­ring giver en væsentlig bedre drifts­ø­ko­nomi sammen­lignet med et tradi­tio­nelt tids­styret blød­gø­rings­anlæg.

Anlæg­gets indbyg­gede vand­måler regi­strerer forbruget af blødt vand. Når ca. 80% (justerbar) af anlæg­gets kapa­citet er opbrugt, vil filteret auto­ma­tisk begynde en rege­ne­ra­tion den først­kom­mende nat.

Anlægget leverer ikke blødt vand under rege­ne­ra­tion. 

Typiske anven­del­ses­om­råder:

 • Vaske­rier
 • Større ejen­domme
 • Indu­stri
 • Bilva­ske­haller
 • Stor­køk­kener
 • Svømme- og sports­haller
 • Syge­huse

Product Number 422120033
Kapacitet (m3/h) 5,1
Indekskapacitet/reg v. 1odH (m3) 232
Saltforbrug pr. regeneration (kg) 9
Vandforbrug pr. regeneration (l) 478
Temperatur max. (oC) 35
Vandtryk min./max. (bar) 2/6
Rørtilslutning (") 1
Afløbstilslutning (") 1/2
AxBxC - Simplex (mm) 1550x460x360
DxE - Salttank (mm) 1030x550
Indhold Salttank (liter) 210
Varenummer, Monteringssæt 656525350

Produktblad og brochurer

Guides og manualer
Product Details

FTV - Tids-/mæng­destyret simplex blød­gø­rings­anlæg

FTV-serien er specielt velegnet, hvor en mæng­desty­ring er ønsket, men. f.eks. plads­mangel gør, at man må vælge et enkelt­tanks­anlæg (simplex).

Den unikke tids- og mæng­desty­ring giver en væsentlig bedre drifts­ø­ko­nomi sammen­lignet med et tradi­tio­nelt tids­styret blød­gø­rings­anlæg.

Anlæg­gets indbyg­gede vand­måler regi­strerer forbruget af blødt vand. Når ca. 80% (justerbar) af anlæg­gets kapa­citet er opbrugt, vil filteret auto­ma­tisk begynde en rege­ne­ra­tion den først­kom­mende nat.

Anlægget leverer ikke blødt vand under rege­ne­ra­tion. 

Typiske anven­del­ses­om­råder:

 • Vaske­rier
 • Større ejen­domme
 • Indu­stri
 • Bilva­ske­haller
 • Stor­køk­kener
 • Svømme- og sports­haller
 • Syge­huse
Technical Details

Product Number 422120033
Kapacitet (m3/h) 5,1
Indekskapacitet/reg v. 1odH (m3) 232
Saltforbrug pr. regeneration (kg) 9
Vandforbrug pr. regeneration (l) 478
Temperatur max. (oC) 35
Vandtryk min./max. (bar) 2/6
Rørtilslutning (") 1
Afløbstilslutning (") 1/2
AxBxC - Simplex (mm) 1550x460x360
DxE - Salttank (mm) 1030x550
Indhold Salttank (liter) 210
Varenummer, Monteringssæt 656525350

Downloads

Produktblad og brochurer

Guides og manualer

Visit your local website

Stay on this website