Mængdestyret blødgøringsanlæg
BWT Rondomat HVD
Mængdestyret blødgøringsanlæg
BWT Rondomat HVD

BWT Rondomat HVD 400

Mængdestyret ressourcebesparende blødgøringsanlæg

 
Get in touch
Product Number: 422162320
  • Økonomisk besparende med kort tilbagebetalingstid
  • Korrosionsbestandig konstruktion
  • Op til 80% lavere vandforbrug
  • Op til 60% lavere saltforbrug
  • 5 gange bedre vandkvalitet
Springe zu
Product Details
Technical Details
FAQ
Downloads

HVD-serien er mæng­desty­rede blød­gø­rings­anlæg, specielt udviklet med henblik på en sikker og økono­misk drift. Anlæg­gets drift kører ”reverse flow”, hvilket betyder, at drift og rege­ne­ra­tion kører i hver sin retning. Det giver et ekstremt lavt salt- og vand­for­brug samt meget høj vand­kva­litet.

Anven­del­ses­om­råder:
Anlægget anvendes til appli­ka­tioner med høje krav til vand­kva­li­teten og stort forbrug. Eksempler på appli­ka­tioner er; vaske­pro­cesser, køle­vand, føde­vand til kedler, varmt brugs­vand m. fl. HVD-serien anvendes alle­rede med succes i vaske­rier, sports/svøm­me­haller, større ejen­domme, syge­huse, kraft- og fjern­var­me­værker, levneds­mid­de­lin­du­strien, bryg­ge­rier m. fl.

Fordele:
• Økono­misk bespa­rende med kort tilba­ge­be­ta­lingstid
• Miljø­ven­ligt med lavt salt- og vand­for­brug
• Vedva­rende høj vand­kva­litet i hele drifts­pe­ri­oden
• Bruger­venlig PLC-styring med mange optioner
• Præcis brine-dosering
• Korro­sions­be­standig konstruk­tion
• Leverer blødt vand under rege­ne­ra­tion, hvilket er nødven­digt ved konti­nu­erlig eller vari­e­rende drift

Egen­skaber og funk­tioner:
• Behol­dere, saltkar og stativ kan placeres efter eget ønske
• Styring af anlægget foregår via PLC, således er det altid muligt at ændre drifts­for­hol­dene.PLC-styringen er tilsluttet en skærm på tavlen, hvor alle driftspa­ra­metre kan over­våges
• Som stan­dard medfølger en lednings­ev­ne­måler, som over­våger skyl­le­vandet. Derved redu­ceres vand­for­bruget til et minimum. Lednings­ev­ne­må­leren måler på skyl­le­vandet og stopper rege­ne­ra­tionen, når ionbyt­teren er skyllet ren. Derved undgås unødigt vand­spild

Product Number 422162320
Max. gennemstrømningshastighed  (m3/t) 10/15
Tryktab ved max. gennemstrøming (bar)  1,1/1,5
Min. gennemstrømningshastighed (m3/t)  0,08
Kapacitet v. 1o dH (m3) 1085
Kapacitet v. 5o dH (m3) 217
Kapacitet v. 15o dH (m3) 72
Kapacitet v. 20o dH (m3) 54 
Saltforbrug pr. regeneration (kg) 31
Regenerationstid (minutter) 50
Temperatur max. (oC) 35
Vandtryk max. (bar)  10
Rørtilslutning (DN)  50
Afløbstilslutning (DN)  40 
Højde (mm) 2520
Bredde (mm)  2800
Dybde (mm) 1400
Højde salttank (mm)  1120
Diameter salttank (mm) 1350 
Indhold salttank (liter)  1000
Vandforbrug til regeneration med ledningsevnemåler (m3) 0,55 
Varenummer  422162320
Varenummer, hårdhedsmåler  701995010
Varenummer, saltalarm  401528200
Product Details

HVD-serien er mæng­desty­rede blød­gø­rings­anlæg, specielt udviklet med henblik på en sikker og økono­misk drift. Anlæg­gets drift kører ”reverse flow”, hvilket betyder, at drift og rege­ne­ra­tion kører i hver sin retning. Det giver et ekstremt lavt salt- og vand­for­brug samt meget høj vand­kva­litet.

Anven­del­ses­om­råder:
Anlægget anvendes til appli­ka­tioner med høje krav til vand­kva­li­teten og stort forbrug. Eksempler på appli­ka­tioner er; vaske­pro­cesser, køle­vand, føde­vand til kedler, varmt brugs­vand m. fl. HVD-serien anvendes alle­rede med succes i vaske­rier, sports/svøm­me­haller, større ejen­domme, syge­huse, kraft- og fjern­var­me­værker, levneds­mid­de­lin­du­strien, bryg­ge­rier m. fl.

Fordele:
• Økono­misk bespa­rende med kort tilba­ge­be­ta­lingstid
• Miljø­ven­ligt med lavt salt- og vand­for­brug
• Vedva­rende høj vand­kva­litet i hele drifts­pe­ri­oden
• Bruger­venlig PLC-styring med mange optioner
• Præcis brine-dosering
• Korro­sions­be­standig konstruk­tion
• Leverer blødt vand under rege­ne­ra­tion, hvilket er nødven­digt ved konti­nu­erlig eller vari­e­rende drift

Egen­skaber og funk­tioner:
• Behol­dere, saltkar og stativ kan placeres efter eget ønske
• Styring af anlægget foregår via PLC, således er det altid muligt at ændre drifts­for­hol­dene.PLC-styringen er tilsluttet en skærm på tavlen, hvor alle driftspa­ra­metre kan over­våges
• Som stan­dard medfølger en lednings­ev­ne­måler, som over­våger skyl­le­vandet. Derved redu­ceres vand­for­bruget til et minimum. Lednings­ev­ne­må­leren måler på skyl­le­vandet og stopper rege­ne­ra­tionen, når ionbyt­teren er skyllet ren. Derved undgås unødigt vand­spild

Technical Details

Product Number 422162320
Max. gennemstrømningshastighed  (m3/t) 10/15
Tryktab ved max. gennemstrøming (bar)  1,1/1,5
Min. gennemstrømningshastighed (m3/t)  0,08
Kapacitet v. 1o dH (m3) 1085
Kapacitet v. 5o dH (m3) 217
Kapacitet v. 15o dH (m3) 72
Kapacitet v. 20o dH (m3) 54 
Saltforbrug pr. regeneration (kg) 31
Regenerationstid (minutter) 50
Temperatur max. (oC) 35
Vandtryk max. (bar)  10
Rørtilslutning (DN)  50
Afløbstilslutning (DN)  40 
Højde (mm) 2520
Bredde (mm)  2800
Dybde (mm) 1400
Højde salttank (mm)  1120
Diameter salttank (mm) 1350 
Indhold salttank (liter)  1000
Vandforbrug til regeneration med ledningsevnemåler (m3) 0,55 
Varenummer  422162320
Varenummer, hårdhedsmåler  701995010
Varenummer, saltalarm  401528200
Downloads
Mængdestyret blødgøringsanlæg

BWT Rondomat HVD blødgøringsanlæg

Visit your local website

Stay on this website