Energieffektivt omvendt osmoseanlæg
Energieffekt omvendt osmoseanlæg med en permeat ydelse på 1200 l/t
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg
Energieffekt omvendt osmoseanlæg med en permeat ydelse på 1200 l/t

BWT PERMAQ Pro 2020 omvendt osmoseanlæg

Omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse op til 1200 l/t

 
Get in touch
Product Number: 421072025
 • Til kedelvand og teknisk procesvand
 • Permeat ydelse op til 1200 l/t
 • Lavt energiforbrug
 • Pladsbesparende
 • Simpel og stabil drift
Springe zu
Product Details
Technical Details
FAQ
Downloads

Påli­delig og servi­ce­venlig

PERMAQ Pro 2000-​serien tilbyder flek­si­bi­litet med flere tilvalgs­mu­lig­heder til anven­del­ses­om­råder, hvor man stiller krav om minimal vedli­ge­hol­delse og stabil drift. Tilvalg omfatter blandt andet membran­ren­gø­rings­sy­stemer, som forlænger membra­nernes levetid

Anlægs­se­rien er en økono­misk og enkel løsning til kedelvand og teknisk procesvand, hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet. Der skal anvendes et blød­gø­rings­anlæg som forbe­hand­ling. Anlægget er designet med vægt på simpel og stabil drift med en letfor­stå­elig styring. Styringen sikrer auto­ma­tisk afbry­delse ved mang­lende vand­for­sy­ning og giver sikkerhed for høj kvalitet samt beskyt­telse af efter­føl­gende instal­la­tioner. Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drifts­sik­kert og effek­tivt anlæg. Designet er kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem instal­la­tion ved sparsom plads.

Egen­skaber:

 • Simpelt omvendt osmo­se­anlæg
 • Anlæg­gets stør­relse gør det let at placere ved begrænset plads
 • Indbygget styring – ingen ekstra elek­tronik påkrævet
 • Direkte aflæs­ning af perme­at­flow under drift
 • Mano­meter til aflæs­ning af tryk
 • Anlægget afbrydes auto­ma­tisk ved mang­lende tilgangs­tryk
 • Alar­m­ud­gang
 • Effektiv BWT-​membranteknologi af høj kvalitet

Product Number 421072025
Permeat ydelse (l/t) * 1200
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 75
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/7
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 16
Pumpemotorstørrelse (kW) 3
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (") 3/4
Afgang (") 3/4
Afløb (mm) 14
Bredde (mm) 720
Dybde (mm) 760
Højde (mm) 1690
Vægt tør ca. (kg) 163

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling


 

Produktblad og brochurer
BWT PERMAQ Pro 2000 produktdatablad PDF, 255 Kb Download
Guides og manu­aler
BWT PERMAQ Pro 2000 installationsvejledning PDF, 4 Mb Download
Product Details

Påli­delig og servi­ce­venlig

PERMAQ Pro 2000-​serien tilbyder flek­si­bi­litet med flere tilvalgs­mu­lig­heder til anven­del­ses­om­råder, hvor man stiller krav om minimal vedli­ge­hol­delse og stabil drift. Tilvalg omfatter blandt andet membran­ren­gø­rings­sy­stemer, som forlænger membra­nernes levetid

Anlægs­se­rien er en økono­misk og enkel løsning til kedelvand og teknisk procesvand, hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet. Der skal anvendes et blød­gø­rings­anlæg som forbe­hand­ling. Anlægget er designet med vægt på simpel og stabil drift med en letfor­stå­elig styring. Styringen sikrer auto­ma­tisk afbry­delse ved mang­lende vand­for­sy­ning og giver sikkerhed for høj kvalitet samt beskyt­telse af efter­føl­gende instal­la­tioner. Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drifts­sik­kert og effek­tivt anlæg. Designet er kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem instal­la­tion ved sparsom plads.

Egen­skaber:

 • Simpelt omvendt osmo­se­anlæg
 • Anlæg­gets stør­relse gør det let at placere ved begrænset plads
 • Indbygget styring – ingen ekstra elek­tronik påkrævet
 • Direkte aflæs­ning af perme­at­flow under drift
 • Mano­meter til aflæs­ning af tryk
 • Anlægget afbrydes auto­ma­tisk ved mang­lende tilgangs­tryk
 • Alar­m­ud­gang
 • Effektiv BWT-​membranteknologi af høj kvalitet
Technical Details

Product Number 421072025
Permeat ydelse (l/t) * 1200
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 75
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/7
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 16
Pumpemotorstørrelse (kW) 3
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (") 3/4
Afgang (") 3/4
Afløb (mm) 14
Bredde (mm) 720
Dybde (mm) 760
Højde (mm) 1690
Vægt tør ca. (kg) 163

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling


Downloads

 

Produktblad og brochurer
BWT PERMAQ Pro 2000 produktdatablad PDF, 255 Kb Download
Guides og manu­aler
BWT PERMAQ Pro 2000 installationsvejledning PDF, 4 Mb Download

Visit your local website

Stay on this website