Tjekliste: Sundt drikkevand i dit blødgøringsanlæg

Sundt-drikkevand_pige-drikker
Sundt-drikkevand_pige-drikker

Det kan ikke under­streges nok: Sundt drik­ke­vand i blød­gø­rings­an­lægget er altaf­gø­rende. Vi har samlet 4 ting, der tilsammen hjælper dig til at vælge et blød­gø­rings­anlæg, som produ­cerer sundt drik­ke­vand. Altid.

.
video-Din-tjekliste-til-et-sundt-blodgoringsanlag
video-Din-tjekliste-til-et-sundt-blodgoringsanlag
Video: Helle hjælper dig med at vælge et blødgøringsanlæg, som sikrer dig sundt drikkevand

Tjek 4 ting før du vælger dit blød­gø­rings­anlæg

  1. Passer blød­gø­rings­an­lægget til husstanden?
  2. Rege­ne­rerer blød­gø­rings­an­lægget auto­ma­tisk?
  3. Har blød­gø­rings­an­lægget en klor­celle?
  4. Har blød­gø­rings­an­lægget bestået bakte­ri­e­test?

1. Passer blød­gø­rings­an­lægget til din husstand?

Er ionbyt­ter­mængden i blød­gø­rings­an­lægget for stor, vil der ikke strømme nok vand over hele ionbyt­teren. Så flytter bakte­ri­erne ind! Vidste du, at der findes adskil­lige godkendte blød­gø­rings­anlæg på markedet med helt op til 22 liter dødvo­lumen i ionbyt­teren?
Tip: De færreste produ­center oplyser ionbyt­ter­mængden i deres anlæg. Vi anbe­faler derfor, at du spørger ind og følger neden­stå­ende anbe­fa­ling.


Find din husstands anbe­fa­ling:​

1-2 fami­lieshus / op til 5 pers. Max 4-6 liter ionbytter
3-5 fami­lieshus / op til 12 pers. Max 6-9 liter ionbytter
6-8 fami­lieshus / op til 20 pers. Max 8-12 liter ionbytter

2. Rege­ne­rerer blød­gø­rings­an­lægget auto­ma­tisk?

Tager du på ferie eller forlænget weekend, kan der nemt opstå bakte­rier i blød­gø­rings­an­lægget. Uden auto­ma­tisk rege­ne­re­ring er anlægget ikke sikret mod bakte­rier mens du er væk. Derfor er det vigtigt at dit nye blød­gø­rings­anlæg rege­ne­rerer auto­ma­tisk efter maksi­malt 72 timer. På den måde opret­holdes dit sunde drik­ke­vand. 

Tip: Blød­gø­rings­anlæg uden strøm har ikke auto­ma­tisk rege­ne­re­ring.

3. Har blød­gø­rings­an­lægget en klor­celle?

En klor­celle er en anti-​bakterie-​funktion, der rengører ionbyt­teren ved hver rege­ne­re­ring.  Uden en klor­celle har blød­gø­rings­an­lægget intet forsvar mod bakte­rier. En klor­celle rengører ionbyt­teren ved hver rege­ne­re­ring.

Tip: Klor­cellen bruger strøm, og et blød­gø­rings­anlæg uden strøm har derfor typisk ingen anti-​bakterie-​funktion.

4. Har blød­gø­rings­an­lægget bestået bakteri­etest?

Vidste du, at mange blød­gø­rings­anlæg ikke er bakte­ri­o­lo­gisk testet? En bakte­ri­o­lo­gisk test påviser om anlægget har funk­tioner, som fjerner og hæmmer bakte­ri­e­vækst.
Uden denne test kan du ikke være sikker på, om blød­gø­rings­an­lægget er designet til at modstå bakte­rier.

Har du brug for en uddyb­ning?

Det er let at fare vild i certi­fi­kater og godken­delser.
Men fortvivl ikke. Vi holder styr på alt det, du skal vide.

Kig efter DVGW-​mærket. Så er du på rette vej.

DVGW har de stren­geste krav til blød­gø­rings­anlæg. Det betyder blandt andet at anlægget:

√ rege­ne­rerer auto­ma­tisk ved stil­stand
√ har en indbygget klor­celle
√ er bakte­ri­o­lo­gisk testet

DVGW anbe­faler desuden en tilpasset ionbytter (se tabel ovenfor) samt maksi­malt 72 timer mellem to rege­ne­re­ringer.
Dét sikrer sundt drik­ke­vand!


bwt_dvgw bwt_dvgw
Bliv klogere på DVGW og drik­ke­vands­god­ken­delser

Alle BWT anlæg er DVGW-​certi­fi­ceret. DVGW er den drikkevandsgodkendelse i Danmark, som har de strengeste krav til blødgøringsanlæg.

Tag testen og find dit blød­gø­rings­anlæg

Svar på 3 simple spørgsmål og få resultatet med det samme.

Visit your local website

Stay on this website