Tjekliste: Disse 4 ting skal du vide, hvis du vil have sundt drik­ke­vand i dit blød­gø­rings­anlæg

BWT anlæg DVGW
BWT anlæg DVGW

Hvis du ønsker et blød­gø­rings­anlæg derhjemme, bør du vælge et der er drikke­vands­god­k­endt efter de højeste stan­darder. Læs her, hvilke 4 ting, du skal være opmærksom på for at få sundt drikke­vand i dit blød­gø­rings­anlæg.

.

Du skal være opmærksom på visse ting for at være sikker på, at dit blød­gø­rings­anlæg altid leverer sundt drikke­vand. Få hjælp til at stille de rigtige spørgsmål så du ved om anlægget opfylder de stren­geste krav til hygiejne. Disse er baseret på det tyske certi­fikat DVGW's krav og anbe­falinger.

Læs her om de 4 ting, du skal kigge efter i et sundt blød­gø­rings­anlæg:

1. Er ionbyt­teren tilpasset husstanden?

Hvis dit blød­gø­rings­anlæg har en for stor ionbytter i forhold til husstan­dens forbrug, vil der ikke strømme nok frisk vand over hele ionbyt­teren. Og når vand står stille i en ionbytter, flytter bakte­ri­erne ind – det skal du undgå!

Der findes flere forskel­lige blød­gø­rings­anlæg med op til 18 liter dødvol­umen i ionbyt­teren. Så vær sikker på at det anlæg du vælger passer til dit forbrug. Du kan finde den anbe­falede stør­relse på en ionbytter til din husstand her:

Stør­relse på husstand Ionbyt­terstør­relse
1-2 fami­lies hus (op til 5 pers.) Max 4-6 liter ionbytter
3-5 fami­lies hus (op til 12 pers.) Max 6-9 liter ionbytter
6-8 fami­lies hus (op til 20 pers.) Max 8-12 liter ionbytter

DVGW: DIN1988-​​200.

På side 2, i DVGW-​certifikatet for det enkelte anlæg, kan du læse om mulige begræns­ninger for det antal personer, som anlægget er certi­fi­ceret til.

2. Regener­erer blød­gø­rings­an­lægget selv efter længere stil­stand?

Tager du på ferie, kan bakte­rier nemt opstå i det stil­le­stå­ende vand i blød­gø­rings­an­lægget, og det kan poten­tielt være sund­heds­ska­de­ligt.

Hvis du ikke har en timer til automa­tisk rege­ne­re­ring, er blød­gø­rings­an­lægget derfor ikke sikret mod bakte­rier, imens du er væk. Husk også, at et blød­gø­rings­anlæg uden strøm ikke har timer-funk­tion.

Det kvalitet­sori­en­terede tyske drikke­vand­scer­ti­fikat DVGW anbe­faler, at der max går 72 timer mellem to rege­ne­re­ringer. Det er derfor en god idé at kigge efter, om dit blød­gø­rings­anlæg lever op til det.

3. Har blød­gø­rings­an­lægget en klor­celle?

En klor­celle rengør ionbyt­teren ved hver rege­ne­re­ring. Uden en klor­celle har dit blød­gø­rings­anlæg intet forsvar mod bakte­rier.

Klor­cellen skal bruge strøm, og blød­gø­rings­anlæg uden strøm har typisk ingen klor­celle. Vær derfor opmærksom på dette, når du under­søger, hvilket blød­gø­rings­anlæg du skal vælge.

4. Har blød­gø­rings­an­lægget bestået bakteri­etest?

Vidste du, at mange blød­gø­rings­anlæg ikke har fået lavet en test for bakte­ri­e­vækst? Uden test for bakte­rier kan du ikke sikre dig, at dit blød­gø­rings­anlæg er designet til at modstå dem.

Nogle blød­gø­rings­anlæg på markedet laver ikke bakte­ri­ol­o­giske test, så vær ekstra opmærksom på dette, når du over­vejer, hvilket blød­gø­rings­anlæg, du vil inve­stere i.

Stor forskel på godkendelser af blødgøringsanlæg

I Danmark er godken­delser fra Holland(KIWA), Sverige(RISE) og Tyskland(DVGW) lige­stillet, men ikke alle tre godken­delser sikrer dig sundt drik­ke­vand i hanen.

BWT går efter bedste hygiejne, sikkerhed og sundhed i anlæg med kontakt med drik­ke­vand. Ved at vælge BWT er du sikret et af de mest hygiej­niske blød­gø­rings­anlæg på markedet.
DVGW logo DVGW logo

Tag testen og find dit blødgøringsanlæg

Svar på 3 simple spørgsmål og få resultatet med det samme.
Blødgøringsanlæg test
Blødgøringsanlæg test

Visit your local website

Stay on this website