6 myter om blødgøring og sundhed (som du med garanti ikke kendte)

Er kalkfrit vand usundt? Der findes et hav af myter om sundhed og blød­gø­ring af vand. Her tager vi fat på de 6 mest sejli­vede og gennemgår dem én for én.
.

1. Jeg får huller i tænderne af blødt vand 

Det korte svar er: Nej.

Kalk hjælper til at passe på dine tænder ved at styrke emaljen.

Derfor har Miljø- og Føde­va­re­mi­ni­ste­riet sammen med Styrelsen for Patient­sik­kerhed under­søgt effekten af blød­gjort vand på tænderne. Under­sø­gelsen konklu­derer, at der ikke er nogen negativ effekt af blødt vand på tænderne.1 

2. Børne­eksem forværres af blødt vand

Nej. Tvær­timod.

Faktisk har et dansk studie vist, at blød­gjort vand kan være en fordel ved børne­eksem. Det samme viser en rapport fra Miljøsty­relsen.

Forkla­ringen er, at blødt vand har et lavt kalkind­hold, som fører til et mindre behov for sæbe og vaske­midler. Når du bruger mindre sæbe og vaske­middel, bela­ster det huden mindre og gør den mindre sårbar for aller­gener – og derved oplever folk med eksem, at blødt vand er godt for deres hud.

 

3. Uden kalk i vandet får jeg dårlige knogler 

Forkert.

Knog­lerne har ganske vist brug for kalk, men da vi får langt det meste gennem kosten og der er ikke nogen risiko forbundet med blød­gø­ring af vand.2

Styrelsen for Patient­sik­kerhed har under­søgt sammen­hængen mellem kalkindtag og risi­koen for knog­les­kørhed – og altså fundet, at risi­koen for knog­les­kørhed på grund af blød­gjort vand er meget lav.

4. Blødt vand smager grimt

Forkert.

Smagen kan opleves ander­ledes, når du instal­lerer et blød­gø­rings­anlæg. Ofte oplever du, at blød­gjort vand smager bedre efter at kalken er redu­ceret i vandet.

Det anbe­fales, at vandet efter blød­gø­rings­an­lægget justeres til omkring 6 hård­heds­grader, det svarer nemlig til det meste købe­vand på flaske.

5. Et blød­gø­rings­anlæg anvender farlig kemi

Forkert.

Der anvendes ikke farlig kemi i et blød­gø­rings­anlæg. Et blød­gø­rings­anlæg anvender føde­va­re­god­kendt salt til rege­ne­re­ring.4

Faktisk gør et blød­gø­rings­anlæg, at du kan redu­cere dit forbrug af kemi i hushold­ningen! Med kalkfrit vand, har du mindre behov for at afkalke instal­la­tioner og appa­rater, fx elkedler og kaffe­ma­skiner. Du vil opleve færre kalk­af­lej­ringer i køkken og bade­væ­relse – hvilket jo betyder færre rengø­rings­midler – og så kan du redu­cere dit forbrug af sæbe og shampoo ved tøjvask og bad, da behovet for sæbe er mindre uden kalk i vandet.

6. Jeg behøver ikke et blød­gø­rings­anlæg med blødt vand fra vand­værket 

Det er rigtigt, at nogle vand­værker er begyndt at blød­gøre vandet centralt.

Dog redu­ceres vandets hård­heds­grad oftest kun til ca. 12-14°dH – hvilket stadig er ret hårdt vand med en del kalk.

Et BWT anlæg redu­cerer vandets hård­heds­grad helt ned til 6°dH, som giver masser af kalkfrie fordele i dit hjem. Når vandet fra vand­værket er delvist blød­gjort på forhånd, betyder det egentlig bare, at dit anlæg vil holde længere og bruge mindre salt.

Konklu­sion: Er blød­gø­ring af vand sund­hed­far­ligt?

Der er ikke nogen sund­heds­mæssig risiko ved at drikke blød­gjort vand. Så længe du spiser normal kost og får de vita­miner og mine­raler, du har brug for, vil blød­gjort vand ikke have nogle nega­tive konse­kvenser for dit helbred.

Visit your local website

Stay on this website