6 myter om blødgøring og sundhed (som du med garanti ikke kendte)

Er kalkfrit vand usundt?
Er kalkfrit vand sundhedfarligt
Er kalkfrit vand usundt? Der findes et hav af myter om sundhed og blød­gø­ring af vand. Her tager vi fat på de 6 mest sejli­vede og gennemgår dem én for én.
.

1. Jeg får huller i tænderne af blødt vand 

Det korte svar er: Nej.

Kalk hjælper til at passe på dine tænder ved at styrke emaljen.

Derfor har Miljø- og Føde­va­re­mi­ni­ste­riet sammen med Styrelsen for Patient­sik­kerhed under­søgt effekten af blød­gjort vand på tænderne. Under­sø­gelsen konklu­derer, at der ikke er nogen negativ effekt af blødt vand på tænderne.1 

Blødt vand giver ikke huller i tænderne
Blødt vand giver ikke huller i tænderne
Er kalkfrit vand dårligt for knoglerne?
Er kalkfrit vand dårligt for knogler

2. Børne­eksem forværres af blødt vand

Nej. Tvær­timod.

Faktisk har et dansk studie vist, at blød­gjort vand kan være en fordel ved børne­eksem. Det samme viser en rapport fra Miljøsty­relsen.

Forkla­ringen er, at blødt vand har et lavt kalkind­hold, som fører til et mindre behov for sæbe og vaske­midler. Når du bruger mindre sæbe og vaske­middel, bela­ster det huden mindre og gør den mindre sårbar for aller­gener – og derved oplever folk med eksem, at blødt vand er godt for deres hud.

 

3. Uden kalk i vandet får jeg dårlige knogler 

Forkert.

Knog­lerne har ganske vist brug for kalk, men da vi får langt det meste gennem kosten og der er ikke nogen risiko forbundet med blød­gø­ring af vand.2

Styrelsen for Patient­sik­kerhed har under­søgt sammen­hængen mellem kalkindtag og risi­koen for knog­les­kørhed – og altså fundet, at risi­koen for knog­les­kørhed på grund af blød­gjort vand er meget lav.

4. Blødt vand smager grimt

Forkert.

Smagen kan opleves ander­ledes, når du instal­lerer et blød­gø­rings­anlæg. Ofte oplever du, at blød­gjort vand smager bedre efter at kalken er redu­ceret i vandet.

Det anbe­fales, at vandet efter blød­gø­rings­an­lægget justeres til omkring 6 hård­heds­grader, det svarer nemlig til det meste købe­vand på flaske.

Smager blødt vand anderledes?
Smager blødt vand anderledes end hårdt vand

5. Et blød­gø­rings­anlæg anvender farlig kemi

Forkert.

Der anvendes ikke farlig kemi i et blød­gø­rings­anlæg. Et blød­gø­rings­anlæg anvender føde­va­re­god­kendt salt til rege­ne­re­ring.4

Faktisk gør et blød­gø­rings­anlæg, at du kan redu­cere dit forbrug af kemi i hushold­ningen! Med kalkfrit vand, har du mindre behov for at afkalke instal­la­tioner og appa­rater, fx elkedler og kaffe­ma­skiner. Du vil opleve færre kalk­af­lej­ringer i køkken og bade­væ­relse – hvilket jo betyder færre rengø­rings­midler – og så kan du redu­cere dit forbrug af sæbe og shampoo ved tøjvask og bad, da behovet for sæbe er mindre uden kalk i vandet.

6. Jeg behøver ikke et blød­gø­rings­anlæg med blødt vand fra vand­værket 

Det er rigtigt, at nogle vand­værker er begyndt at blød­gøre vandet centralt.

Dog redu­ceres vandets hård­heds­grad oftest kun til ca. 12-14°dH – hvilket stadig er ret hårdt vand med en del kalk.

Et BWT anlæg redu­cerer vandets hård­heds­grad helt ned til 6°dH, som giver masser af kalkfrie fordele i dit hjem. Når vandet fra vand­værket er delvist blød­gjort på forhånd, betyder det egentlig bare, at dit anlæg vil holde længere og bruge mindre salt.

Giver central blødgøring blødt vand
Central blødgøring

Konklu­sion: Er blød­gø­ring af vand sund­hed­far­ligt?

Der er ikke nogen sund­heds­mæssig risiko ved at drikke blød­gjort vand. Så længe du spiser normal kost og får de vita­miner og mine­raler, du har brug for, vil blød­gjort vand ikke have nogle nega­tive konse­kvenser for dit helbred.

Visit your local website

Stay on this website