Blødgøringsanlæg

Tag testen: Hvilket BWT blødgøringsanlæg skal du vælge?

Besvar tre simple spørgsmål og find ud af hvilket BWT blødgøringsanlæg, der passer til dig og dit hjem.
Tag testen!
produktvaelger produktvaelger

Blødgøringsanlæg

Beskyt dit hjem mod vandskader

Det er ingen fornøjelse, at komme hjem til en vandskade. Med vores nye innovative sikkerhedssystemer passer du på hele hjemmet. Du kan beskytte hele dit hjem mod vandskader, uanset om du har BWT Perla, AQA life eller AQA basic.
Læs mere om BWT vandalarmer
vandskade vandskade

Blødgøringsanlæg

Få leveret salt direkte til døren

Gør din hverdag nemmere ved at tegne et saltabonnement til dit blødgøringsanlæg.

✓ Du får salt leveret i faste intervaller lige til døren
✓ Du har altid salt på lager
✓ Du sparer fragten
✓ Du har altid høj hygiejne i anlægget
Sammensæt dit saltabonnement
saltabonnement saltabonnement

BWT blød­gø­rings­anlæg

BWT’s blød­gø­rings­anlæg instal­leres lige efter vand­må­leren og leverer kalkfrit vand til hele hjemmet. Anlæg­gene fås i flere forskel­lige stør­relser og varianter. Hvor­vidt du skal vælge det intelligente BWT PERLA eller BWT AQA life anlæg afhænger i høj grad af husstan­dens vand­for­brug, forbrugs­møn­ster og behov. Alle BWT anlæg er godkendt til drik­ke­vand.

Beskyt dit hjem med silke­blødt BWT vand

Video-vandskader
Video-vandskader
Video: Undgå vandskader med BWT Perla
kogende-vandhane-bloedt-vand-video
kogende-vandhane-bloedt-vand-video
Video: Din kogende vandhane har godt af silkeblødt BWT vand
Koekken-bloedt-vand-video
Koekken-bloedt-vand-video
Video: Hele dit køkken nyder godt af silkeblødt BWT vand

Hvilket anlæg skal du vælge?

Alle BWT's blød­gø­rings­anlæg er DVGW-​godkendt. Blød­gø­rings­anlæg med et tysk DVGW-​certi­fikat må anvendes til drik­ke­vand i Danmark. BWT anlæg testes regel­mæs­sigt for over­hol­delse af retnings­linjer og normer vedrø­rende drik­ke­vand og hygiejne. Fælles for alle BWT blød­gø­rings­anlæg er at de kræver strøm­til­slut­ning og adgang til afløb.

BWT PERLA er perfekt til dig, der:

 • Bor i parcelhus, villa ell. lign.
 • Ønsker BWT vand døgnet rundt
 • Har et højt vand­for­brug
 • Bruger vand flere steder af gangen
 • Har en pool, spabad eller et stort badekar
 • Vil beskytte dit hjem mod vand­skader
 • Ønsker ekstra sikker­heds­funk­tioner, fx feri­e­til­stand
 • Elsker app-styring

Ydelse: 53 liter/min. Dimen­sioner: 80 x 40 x 51 cm.

Kalkfrit vand 24/7 og beskytter dit hjem mod kalk og vand­skader.

Pris: 36.400 kr. (inkl. moms, ekskl. instal­la­tion)

Få et gratis tilbud
BWT Perla

BWT PERLA Home er perfekt til dig, der:

 • Bor i parcelhus, villa ell. lign.
 • Kan undvære kalkfrit vand om natten, hvor anlægget rege­nerer
 • Har et mindre vand­for­brug
 • Har en almin­delig eller vand­be­spa­rende bruser
 • Har en pool, spabad eller et stort badekar
 • Vil beskytte dit hjem mod vand­skader
 • Ønsker ekstra sikker­heds­funk­tioner, fx feri­e­til­stand
 • Elsker app-styring og digi­tale løsninger

Ydelse: 28 liter /min. Dimen­sioner: 80 x 40 x 51 cm.

Rege­nerer om natten. Beskytter dit hjem mod kalk og vand­skader.

Pris: 29.750 kr. (inkl. moms, ekskl. instal­la­tion)

Få et gratis tilbud
BWT Perla

BWT PERLA Seta er til dig, der:

 • Bor i en ejendom med 6-8 lejlig­heder og sammen med dine naboer ønsker BWT vand
 • Ønsker kalkfrit BWT vand døgnet rundt og til alle beboere
 • Vil beskytte ejen­dom­mens instal­la­tioner mod kalk
 • Vil spare penge på ejen­dom­mens drifts­budget

Ydelse: 50 liter /min. Dimen­sioner: 80 x 40 x 51 cm.

BWT PERLA Seta er velegnet til ejen­domme med 6-8 lejlig­heder

Dette anlæg inde­holder en større filter­masse pr. kolonne og kan derfor yde mere blød­gjort vand i peri­oder med spids­be­last­ning, eksem­pelvis om morgenen, hvor flere går i bad. Det gør anlægget særdeles velegnet til ejen­domme. Anlægget beskytter hele ejen­dommen mod kalk.

Pris: 39.375 kr. (inkl. moms, ekskl. instal­la­tion)

Få et gratis tilbud
BWT Perla

AQA life er til dig, der:

 • Har flere bade­væ­relser og bruger dem samtidig
 • Har en bruser med et stort vand­for­brug som fx rains­hower­bru­sere
 • Har et stort badekar eller spabad
 • Ofte bruger vand fra flere vand­haner eller brusere på samme tid eller i forlæn­gelse af hinanden
 • Ønsker blød­gjort vand 24/7

Ydelse: 30 liter /min. Dimen­sioner: 60 x 41 x 51 cm

Ideel til den store familie med et større vand­for­brug. Et anlæg der kræver lidt mere plads end AQA basic. Silke­blødt BWT vand 24/7.

Pris: 25.330 kr. (inkl. moms, ekskl. instal­la­tion)

Få et gratis tilbud
AQA Life Cyber

BWT AQA basic er til dig, der:

 • Kun bruger ét bade­væ­relse ad gangen
 • Har en almin­delig eller vand­be­spa­rende bruser
 • Sjæl­dent bruger vand fra flere vand­haner eller brusere samtidig
 • Kan undvære blød­gjort vand under rege­ne­re­ring
 • Har begrænset med plads

Ydelse: 26 liter /min. Dimen­sioner: 53 x 29 x 50 cm

Til fami­lier med op til fire personer. Et kompakt anlæg, der kan stå i de fleste under­skabe. Leverer ikke blødt vand under rege­ne­re­ring.

Pris: 15.775 kr. (inkl. moms, ekskl. instal­la­tion)

Få et gratis tilbud
AQA Basic Weichwasseranlage 1280 1280

Frem­tiden er landet

BWT PERLA - det intelligente BWT anlæg

BWT PERLA - Prikken over i’et i det moderne hjem

Den nye gene­ra­tion af BWT anlæg har fokus på én ting. En nemmere hverdag. Med [email protected]​app kan du til enhver tid få det fulde over­blik over dit BWT anlægs status.

Med et gennem­ført design og en intel­li­gens i topklasse, værner BWT PERLA om både bruger­ven­lighed, hygiejne og sikkerhed. Det beskytter dit hjem mod vand­skader og sikrer høj hygiejne i dit drik­ke­vand. Den bruger­ven­lige [email protected]​app sørger for at fortælle dig om anlæg­gets tilstand eller når salt­ni­veauet er lavt. Med BWT PERLA inve­sterer du auto­ma­tisk i en nemmere hverdag.

perla nyhed

Forbundet - selv når du er på farten

Med [email protected]​app er du forbundet med det intel­li­gente BWT PERLA. Du får både besked om service og når det er tid til at fylde mere salt på dit anlæg.

Er du væk fra dit anlæg i en længere periode? Intet problem! Du kan altid sætte BWT PERLA på feri­e­til­stand. Feri­e­til­standen akti­veres i [email protected]​app. 

Læs mere om BWT-appen
Best Water Home App

Beskyt dit hjem mod vand­skader

Det er ingen fornø­jelse, at komme hjem til en vand­skade. Med vores nye innova­tive sikker­heds­sy­stemer passer du på hele hjemmet.

Nu kan du beskytte hele dit hjem mod vand­skader, uanset om du har et BWT PERLA, AQA life eller AQA basic. Kontakt os for at høre mere om vores nye sikker­heds­sy­stemer, der alle giver en hjæl­pende hånd til at mini­mere risi­koen for en vand­skade hos dig.

Læs mere om vores vandalarmer
AQA Guard Sensor

Gør din hverdag nemmere med et saltabonnement

 

✓ Du får salt leveret i faste intervaller lige til døren

✓ Du har altid salt på lager

✓ Du sparer fragten

✓ Du har altid høj hygiejne i anlægget

Sammensæt dit saltabonnement
Perla

Produkt­sam­men­lig­ning

BWT’s blødgøringsanlæg installeres lige efter vandmåleren og leverer kalkfrit vand til hele hjemmet.

Sådan virker et BWT blød­gø­rings­anlæg

Når vandet fra dit vand­værk passerer gennem blød­gø­rings­an­lægget, fjerner det fysisk kalken fra vandet gennem en ionbyt­nings­proces.

I PERLA, PERLA Seta og AQA life blød­gø­rings­an­læg­gene er der to kolonner, hvor den ene kolonne over­tager forsy­ningen af blødt vand, i mens den anden kolonne rege­ne­reres.

Rege­ne­ra­tionen indstiller sig selv i forhold til vand­for­bruget. Det blød­gjorte vand strømmer veksel­vist gennem begge kolonner. Den mini­male stil­stand, der opnås ved denne veks­lende drifts­form, sikrer en høj hygiejne.

Kalken fjernes ved, at vandet strømmer ned over ionbyt­ter­massen, som kalken bindes til ved hjælp af en naturlig proces.

Når vandet er nede i bunden af behol­deren, er hård­heds­graden redu­ceret, og det bløde vand ledes ud af blød­gø­rings­an­lægget og ud i boli­gens vandrør. Ionbyt­nings­tek­no­lo­gien er aner­kendt inden for vand­be­hand­ling og har været anvendt i indu­strien i mange år.

Hør mere om forde­lene ved silke­blødt BWT vand

Ofte stil­lede spørgsmål

Spørgsmål og svar om silkeblødt BWT vand og blødgøring

Hvad betyder et blød­gø­rings­anlæg for rengø­ringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Hvorfor anbe­faler vi at bibe­holde 6 hård­heds­grader i det blød­gjorte vand?

BWT’s blødgøringsanlæg kan i princippet levere vand med 0 hårdhedsgrader, men vi anbefaler altid at anlægget indstilles til 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vandet pga. følgende årsager; Meget blødt vand kan få en flad og kedelig smag pga. intet mineralindhold. Det kan være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaskemaskinen ved meget blødt vand. Har du gamle jernrør i dit hus, kan der være risiko for tæringer ved mindre end 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vand. Vand med 6 hårdhedsgrader betegnes som ”blødt” vand. Du vil opleve en betydelig minimering af kalkaflejringer, mindre forbrug af sæbe og shampoo samt væsentligt forlængede levetider på husholdningsapparater mm.

I Danmark måles vandets kalkindhold i tyske hårdhedsgrader (°dH), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er;

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Kilde: www.geus.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på ved instal­la­tion af blød­gø­rings­anlæg?

Blødgøringsanlægget installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Du skal være opmærksom på, at der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal installeres. Er du i tvivl om noget? Spørg en VVS’er til råds, og hør om anlægget kan installeres hos dig. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvad er blødt vand?

I blødt vand findes kun lidt eller ingen kalk. Nogle steder i Danmark fremkommer blødt vand (vand med meget lav koncentration af kalk) naturligt, fordi der ikke er meget kalk i jordlagende. Eksempelvis er dette tilfældet i de sandede jorde i Vestjylland. I lande som Sverige og Tyskland har man fjernet kalk fra vandet i flere år uden problemer.

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på din krop, hvilket gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholde

Hvad er hårdt vand?

Hårdt vand indeholder en høj koncentration af mineraler såsom kalk og magnesium. Mængden af kalk- og magnesium-ioner udgør hårdhedsgraden i vandet. Et blødgøringsanlæg fjerner hårdhedsgrader fra vandet.

Hvordan tilkalder jeg en tekniker, hvis jeg oplever problemer med mit anlæg?

Du kan altid booke en servicetekniker online på service.bwt.dk eller kontakte vores serviceafdeling på telefon 43 600 500 på hverdage kl. 8.00 – 16.00, hvis dit blødgøringsanlæg går i fejl eller har behov for service.

Hvad sker der med kalkaflejringerne?

Med blødgjort vand vil behovet for afkalkning være reduceret til et minimum. Du kan opleve mindre kalkaflejringer efter længere perioder helt uden rengøring. Kalken vil være væsentligt nemmere at holde nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af besværlig rengøring.

Hvordan måles kalken i vandet?

Hvor kalkholdigt vandet er måles i tyske hårdhedsgrader og enheden angives med o dH (deutsche harde), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er.

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Du kan se, hvor hårdt vandet er i dit område på GEUS’s hjemmeside.

Skal der bruges mere vand til at skylle kroppen af for sæbe?

Ja, men kun hvis du ikke skærer ned for forbruget af sæbe og shampoo, efter du har fået et blødgøringsanlæg. En af fordelene ved blødt vand er nemlig, at du ikke behøver de samme mængder af sæbe og cremer, da det vil optages bedre i huden, når man bader i kalkfrit vand. Det samme gælder for vasketøjet.

Hvad betyder et blødgøringsanlæg for rengøringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken. Lydniveauet er sammenlignelig med en opvaskemaskine i drift.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. Som eksempel, er vandet i Vestjylland næsten uden kalk helt naturligt, og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdhedsgrader. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – samtidig minimerer du problemer med kalk.

Kan jeg genanvende skyllevandet fra mit blødgøringsanlæg til fx vanding af planter og blomster?

Nej, det kan du ikke.

Spildevandet indeholder koncentreret magnesiumclorid og claciumclorid, hvilket ikke kan anvendes til at vande have/planter med. Spildevandet skal føres til afløb, som beskrevet i installationsvejledningen.

Indlæs flere

Spørgsmål og svar om produktregistrering og tryghedsaftaler

Hvad er forskellen på tryghedsaftalerne?

Vores tryghedsaftaler er meget forskellige. Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg kommer du automatisk ind i en Tryghed Premium aftale. Læs mere om aftalerne her.

Hvad sker der, når de to års gratis tryge­heds­a­bon­ne­ment udløber?

Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg tegner du automatisk en Tryghed Premium aftale, hvor de første 2 år er gratis. Efter de 2 år vil din Tryghed Premium aftale automatisk blive fornyet. Ønsker du ikke længere at have en Tryghed Premium aftale, kan du når som helst ændre den til en anden tryghedsaftale eller opsige aftalen helt med 30 dages varsel. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Hvad betyder ubegrænset garanti?

Ubegrænset garanti betyder, at du altid har et anlæg til rådighed. Vurderer BWT serviceteknikeren, at blødgøringsanlægget skal repareres på værksted, så er der mulighed for at låne et reserveanlæg i reparationsperioden. Kræver aktiv tryghedsaftale gennem hele perioden, samt at aftalen tegnes inden for det første år fra installationsdatoen.

Hvad koster et serviceeftersyn, hvis jeg ikke har tegnet en tryghedsaftale?

Vælger du ikke at tegne en tryghedsaftale, er du stadig velkommen til at bestille et serviceeftersyn af dit BWT anlæg. Du vil blive fuldt faktureret for et serviceudkald omfattende kørsel, arbejdstid, reservedele samt eftersyn, prisen afhænger af anlægstype og standen på anlægget. Bestil servicebesøg her.

Hvad omfatter et fast serviceeftersyn hvert 2. år?

Det faste serviceeftersyn hvert andet år foretages af en BWT servicetekniker og omfatter: kontrol af korrekt installation af anlæg og lækagetjek, desinfektion og kontrol af alle hydrauliske komponenter, kontrol af alle elektriske og mekaniske dele, kontrol af målefunktion for saltniveau, udskiftning af nedslidte dele, udskiftning af desinfektionscellen, tjek af sikkerhedsanordninger og afsluttende vandanalyse med korrekt indstilling af anlæg. Bestil en servicetekniker her.

Hvordan registrerer jeg mit anlæg/BWT-produkt?

Hvordan du registrerer dit BWT anlæg/produkt afhænger af hvilken type anlæg eller produkt der er tale om. Følg vores guide til produktregistrering her.

Hvorfor skal jeg registrere mit anlæg?

Ved at registrere dit blødgøringsanlæg får du automatisk 2 års gratis Tryghed Premium aftale fra anlæggets idriftsættelsesdato. Vælger du at forsætte din aftale efter de to år, vil dit anlæg være omfattet af ubegrænset garanti og fast serviceeftersyn hver andet år. For at være omfattet af ubegrænset garanti skal anlægget senest være registeret et år efter installation.

Hvor finder jeg mit anlægs seri­e­nummer og produk­tionsår?

Det unikke serienummer for dit anlæg finder du på klistermærket, der sidder på forsiden af installations- og brugermanualen, som følger med anlægget. Du kan også finde serienummeret på bagsiden af dit blødgøringsanlæg. Produktionsåret står lige efter serienummeret.

Har du et AQA Basic-anlæg, finder du klistermærket med serienummeret inde bag ved elektronikken i venstre side set bagfra. Har du et AQA Life-anlæg, skal du løfte den blå kappe for at komme til bagsiden. Her sidder klistermærket midt for på styreenheden.

Hvornår forfalder den første faktura efter gratisperioden for min Tryghed Premium aftale?

Den første faktura falder 2 år efter anlægget er idriftssat. Du vil automatisk blive adviseret via email måneden før din faktura forfalder.

Kan jeg vente med at tegne en tryghedsaftale til der opstår et behov?

Har du ikke tegnet en tryghedsaftale på tidspunktet for, at der ske en fejl og som ikke er dækket af reklamationsretten eller som opstår efter de første 2 år, så vil du bliver fuldt faktureret for et serviceudkald omfattende kørsel, arbejdstid, reservedele samt eftersyn. Ønsker du samtidigt at tegne en tryghedsaftale, så vil den blive modregnet på fakturaen og du vil fremadrettet være dækket.

Hvordan ændrer jeg mit abon­ne­ment?

Du kan med 30 dages varsel ændre dit abonnement. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Jeg har allerede et tryghedsabonnement, som jeg betaler for

Hvis du har tegnet et tryghedsabonnement, som du betaler for, og dit anlæg er under to år, kan du få dit abonnement konverteret til et gratis abonnement ved at henvende dig på tlf. +45 43 600 500.

Hvordan opsiger jeg mit abon­ne­ment?

Du kan til enhver tid med 30 dages varsel opsige dit abonnement. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.
Indlæs flere

Gå på opda­gelse i et univers af kalkfrie fordele

Mangler du nemme tips til rengø­ringen? Higer du efter effek­tive råd til en kalkfri hverdag uden besvær? Eller er du blot på jagt efter over­ra­skende viden om BWT vand, kalk og alle forde­lene? Gå ikke glip af vores bedste artikler, hvor du er garan­teret viden, tips og tricks til dig og din hverdag.

Visit our international website

Stay on this website