Boligforening opnår store besparelser med unik kombination af elektrolyse og blødgøring fra BWT

lejerbo-cirkelhusene
lejerbo-cirkelhusene

Med et blødgøringsanlæg fra BWT er driften blevet nemmere og beboerne i Søparken mere tilfredse.

.

I bolig­for­e­ningen gav kalken flere problemer

Som varme­me­ster, er Henrik Nielsen ansvarlig for drift og økonomi i hele Lejerbo i Køge. Henrik fik nys om blød­gø­rin­gens egen­skaber for flere år siden, men inve­ste­ringen måtte vente til blød­gø­ring af drik­ke­vand blev lovlig­gjort i 2016. Vandet i Køge er hårdt og giver store problemer med kalk i bygningen, den daglige drift og ikke mindst bebo­ernes velvære. ”Jeg har repa­reret mange toiletter, der løber og kalker til, samt tryk­k­napper, der ikke længere virker grundet kalkop­hob­ninger. På den lange bane var ønsket, at mindre kalk i vandet, ville redu­cere repa­ra­tioner af dyre inve­ste­ringer”, fortæller Henrik.

 

lejerbo-cirkelhusene
lejerbo-cirkelhusene
Kalk i rørene forårsager mange problemer. Uden kalk i rørene holder de måske 10 år mere end forventet. Bare ved at installere blødgøring.
Henrik Nielsen

Elek­tro­lyse og blød­gø­ring = bespa­relser og sikker drift

Med instal­la­tionen af 9 blød­gø­rings­anlæg fra BWT, der leverer vand til bebo­ernes brusere, opva­ske­ma­skiner og toiletter, er driften blevet nemmere og udgif­terne nedsat. ”Kalk i rørene forår­sager mange problemer. Uden kalk i rørene holder de måske 10 år mere end forventet. Bare ved at instal­lere blød­gø­ring”, siger Henrik Nielsen.

Ejen­dommen har også instal­leret elek­tro­ly­sesty­ring, der beskytter varmtvands­be­hol­derne og rørsy­stemer mod rust, hvilket sikrer lang levetid. ”Det smarte ved BWT elek­tro­ly­sesty­ring er, at de er udviklet til online over­våg­ning, auto­ma­tisk udslam­ning og er selv­re­gu­le­rende. Det betyder, at beskyt­telsen er mæng­destyret og behand­lingen auto­ma­tisk justeres efter vand­for­bruget. BWT stiller desuden gennemtæ­rings­ga­ranti på alle behol­dere, som har vores nye elek­tro­ly­sesty­ring instal­leret”, fortæller Nikas Wilhjelm, der er teknisk rådgiver hos BWT.

 

Kalkfrit vand BWT er lig med glade beboere

For varme­mesteren, er der flere fordele med vand­be­hand­ling: ”Den ekstra bekvem­me­lighed med BWT vand er, at vi bliver mere miljø­be­vidste, når vi bruger færre afkal­k­nings­midler i maski­nerne. Side­ge­vin­sten er selv­føl­gelig også at folk synes, det er dejligt, at de ikke skal afkalke kaffe­ma­skinen og elkedlen, og mange siger at kaffen smager bedre”, fortæller Henrik om bebo­ernes reak­tion efter instal­la­tion af blød­gø­rings­anlæg. Varme­mesteren lægger heller ikke skjul på, at han selv har fået instal­leret et BWT anlæg til sin private bolig.

”Glade beboere, er en glad varme­me­ster. Det er kunsten i at være mester – at man hele tiden forbedrer tingene herude, så man ikke hviler på laur­bær­rene”, afslutter varme­me­ster, Henrik Nielsen.

 

Ja tak - jeg vil gerne kontaktes af en BWT konsu­lent!


Er du bygherre, inge­niør, varme­tek­niker, ejen­doms­in­spektør, boligad­mi­ni­strator eller sidder du i bolig­for­e­nin­gens besty­relse, så udfyld formu­laren nedenfor.

Visit your local website

Stay on this website