Ikonisk ejendom på Lange­linie blev kalkfri

Langelinie-bwt
Langelinie
Bebo­erne i ejen­dom­mens 100 lejlig­heder er glade for, at de slipper helt for kalk i elkedler, kaffe-​ og vaske­ma­skiner. Samtidig slipper de for kampen mod kalk i bade­væ­relset og køkkenet. En nemmere hverdag uden kalk koster kun en tier pr. lejlighed om måneden i drift.
.

De fleste, der har besøgt Lange­linie, har bemærket den ikoniske mursten­se­jendom fra 1997 på Lange­line Allé, der ligger med vandud­sigt på begge sider af ejen­dommen mellem selve Lange­linie og Pakhu­skaj. Ejen­dommen består af 100 lejlig­heder på mellem 60-​200 kvadrat­meter.

Flere beboere i ejer­for­e­ningen havde sidste år bemærket, at det var blevet tilladt at fjerne kalk i drik­ke­vandet fra sommeren 2016. Derfor beslut­tede besty­relsen at indhente tilbud på en løsning fra BWT, og anlægget blev instal­leret i december 2016.

- Vi havde i næsten tre år fjernet kalken fra det varme vand, og havde på den måde gode erfa­ringer med blød­gø­rings­anlæg, så for os var springet ikke så stort, siger formanden for ejer­for­e­ningen, Michael Sund-​Nielsen. Vice­vært Frank Schultz supplerer:

- Inden vi begyndte at fjerne kalken fra det varme vand, måtte vi hvert år servi­cere kedlerne for bl.a. at fjerne kalk­af­lej­ringer. I dag har vi slet ikke problemer med kalk­af­lej­ringer. Jeg bruger 10 til 15 minutter om ugen på at servi­cere anlægget, primært påfyld­ning af salt og måling af vandets hårdhed.

Langelinie-bwt
Langelinie-bwt
Ejerforeningens formand Michael Sund-Nielsen (TV) og vicevært Frank Schultz (TH) er meget tilfredse med blødgøringsanlægget fra BWT og samarbejdet med BWTs medarbejdere. I den ikoniske ejendom Langeline Alle 3-9 er beboerne fri for kalk i vandet.
Vi sparer som beboere en masse tid og besvær i det daglige, når vi ikke skal kæmpe med kalken fra det hårde vand, som vi har i København.
Michael Sund-​Nielsen

Kun en tier pr. lejlighed for at få en nemmere hverdag

Når vandet løber gennem blød­gø­rings­an­lægget, fjernes kalken fra vandet, og der leveres blødt vand til hele ejen­dommen. Når blød­gø­rings­an­lægget ikke kan optage mere kalk, skal det rege­ne­reres. Rege­ne­re­ringen sker ved hjælp af salt. Så det eneste man skal gøre, er at tilføre BWT-salt­tab­letter i salt­be­hol­deren, som står i nærheden af blød­gø­rings­an­lægget.

Salt­for­bruget vari­erer med vand­for­bruget, men ligger i ejen­dommen på ca. 100 kg om ugen eller 4 tons om året. Det svarer til en drifts­ud­gift på ca. 12.000 kroner om året plus et lavt elfor­brug på anlægget. Det betyder, at en lejlighed i gennem­snit giver 10 kr. om måneden for at slippe af med kalken i hele husstanden.

- Vi sparer som beboere en masse tid og besvær i det daglige, når vi ikke skal kæmpe med kalken fra det hårde vand, som vi har i Køben­havn. Men vi sparer natur­ligvis også el, når der ikke sidder kalk i elkedlen, og vi kan også dossere mindre sæbe og rengø­rings­middel. Holder kaffe­ma­skinen bare lidt længere uden kalk, så tjener vi hurtigt drifts­ud­giften hjem igen, slutter ejer­for­e­nin­gens formand Michael Sund-Nielsen.

 

Fakta:

I Danmark måles vandets kalkind­hold i tyske hård­heds­grader (°dH), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er:

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middel­hårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

 

Du kan se hård­heds­graden i dit område på GEUS’s hjem­meside: www.geus.dk

BWTs blød­gø­rings­anlæg kan indstilles til at levere en hård­heds­grad helt ned til 0. Vi anbe­faler dog, at blød­gø­rings­an­lægget indstilles til en hård­heds­grad på omkring 6. Det gør det nemmere at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaske­ma­skinen. Når du har blød­gjort vand, redu­ceres besværlig afkal­k­ning til et absolut minimum.

Ja tak - jeg vil gerne kontaktes af en BWT konsulent!


Er du bygherre, ingeniør, varmetekniker, ejendomsinspektør, boligadministrator eller sidder du i boligforeningens bestyrelse, så udfyld formularen nedenfor.

Visit your local website

Stay on this website