Ikonisk ejendom på Lange­linie blev kalkfri

Langelinie-bwt
Langelinie
Beboerne i ejendommens 100 lejligheder er glade for, at de slipper helt for kalk i elkedler, kaffe- og vaskemaskiner. Samtidig slipper de for kampen mod kalk i badeværelset og køkkenet. En nemmere hverdag uden kalk koster kun en tier pr. lejlighed om måneden i drift.
.

De fleste, der har besøgt Langelinie, har bemærket den ikoniske murstensejendom fra 1997 på Langeline Allé, der ligger med vandudsigt på begge sider af ejendommen mellem selve Langelinie og Pakhuskaj. Ejendommen består af 100 lejligheder på mellem 60-200 kvadratmeter.

Flere beboere i ejerforeningen havde sidste år bemærket, at det var blevet tilladt at fjerne kalk i drikkevandet fra sommeren 2016. Derfor besluttede bestyrelsen at indhente tilbud på en løsning fra BWT, og anlægget blev installeret i december 2016.

- Vi havde i næsten tre år fjernet kalken fra det varme vand, og havde på den måde gode erfaringer med blødgøringsanlæg, så for os var springet ikke så stort, siger formanden for ejerforeningen, Michael Sund-Nielsen. Vicevært Frank Schultz supplerer:

- Inden vi begyndte at fjerne kalken fra det varme vand, måtte vi hvert år servicere kedlerne for bl.a. at fjerne kalkaflejringer. I dag har vi slet ikke problemer med kalkaflejringer. Jeg bruger 10 til 15 minutter om ugen på at servicere anlægget, primært påfyldning af salt og måling af vandets hårdhed.

Langelinie-bwt
Langelinie-bwt
Ejerforeningens formand Michael Sund-Nielsen (TV) og vicevært Frank Schultz (TH) er meget tilfredse med blødgøringsanlægget fra BWT og samarbejdet med BWTs medarbejdere. I den ikoniske ejendom Langeline Alle 3-9 er beboerne fri for kalk i vandet.
Vi sparer som beboere en masse tid og besvær i det daglige, når vi ikke skal kæmpe med kalken fra det hårde vand, som vi har i København.
Michael Sund-​Nielsen

Kun en tier pr. lejlighed for at få en nemmere hverdag

Når vandet løber gennem blød­gø­rings­an­lægget, fjernes kalken fra vandet, og der leveres blødt vand til hele ejen­dommen. Når blød­gø­rings­an­lægget ikke kan optage mere kalk, skal det rege­ne­reres. Rege­ne­re­ringen sker ved hjælp af salt. Så det eneste man skal gøre, er at tilføre BWT-​salttabletter i salt­be­hol­deren, som står i nærheden af blød­gø­rings­an­lægget.

Salt­for­bruget vari­erer med vand­for­bruget, men ligger i ejen­dommen på ca. 100 kg om ugen eller 4 tons om året. Det svarer til en drifts­ud­gift på ca. 12.000 kroner om året plus et lavt elfor­brug på anlægget. Det betyder, at en lejlighed i gennem­snit giver 10 kr. om måneden for at slippe af med kalken i hele husstanden.

- Vi sparer som beboere en masse tid og besvær i det daglige, når vi ikke skal kæmpe med kalken fra det hårde vand, som vi har i Køben­havn. Men vi sparer natur­ligvis også el, når der ikke sidder kalk i elkedlen, og vi kan også dossere mindre sæbe og rengø­rings­middel. Holder kaffe­ma­skinen bare lidt længere uden kalk, så tjener vi hurtigt drifts­ud­giften hjem igen, slutter ejer­for­e­nin­gens formand Michael Sund-​Nielsen.

Fakta:

I Danmark måles vandets kalkind­hold i tyske hård­heds­grader (°dH), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er:

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middel­hårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

 

Du kan se hård­heds­graden i dit område på GEUS’s hjem­meside: www.geus.dk

BWTs blød­gø­rings­anlæg kan indstilles til at levere en hård­heds­grad helt ned til 0. Vi anbe­faler dog, at blød­gø­rings­an­lægget indstilles til en hård­heds­grad på omkring 6. Det gør det nemmere at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaske­ma­skinen. Når du har blød­gjort vand, redu­ceres besværlig afkal­k­ning til et absolut minimum.

Ja tak - jeg vil gerne kontaktes af en BWT konsulent!


Er du bygherre, ingeniør, varmetekniker, ejendomsinspektør, boligadministrator eller sidder du i boligforeningens bestyrelse, så udfyld formularen nedenfor.

Visit your local website

Stay on this website