Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne og en permeat ydelse på 5100 l/t
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne og en permeat ydelse på 5100 l/t

BWT PERMAQ Pro 2530 omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne

Omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse op til 5100 l/t

 
Get in touch
Product Number: 421072535
 • Til bl.a. kedler og køletårne
 • Permeat ydelse op til 5100 l/t
 • Lavt energiforbrug
 • Høj ydevne på membraner
 • Alarm ved driftforstyrrelser
Springe zu
Product Details
Technical Details
FAQ
Downloads

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

 • Kedler
 • lukkede/åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
 • køletårne
 • lukkede varmtvands­sy­stemer
 • procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drift­sik­kert og effek­tivt anlæg.

Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Intu­itiv, bruger­venlig og flek­sibel

PLC-​styringsenheden med LCD touch-​skærm og grafisk display giver let aflæs­ning af vigtige målinger og detal­je­rede statu­s­op­lys­ninger til service-​ og drifts­per­so­nalet. Mulighed for tilvalg af USB-​funktion til simpel og bruger­venlig over­førsel af data- og drifts­hi­storik til excel-​format. Tilvalg omfatter blandt andet udvi­dede infor­ma­tioner om drifts­status og membran­ren­gø­rings­sy­stemer som forlænger membra­nernes levetid. 

Egen­skaber:

 • Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
 • PLC-​styringsenhed med touch-​skærm som stan­dard
 • Styrings­en­heden infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-​skærmen med grafisk display
 • Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
 • Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
 • Effektiv BWT-​membranteknologi af høj kvalitet
 • Ener­gi­ef­fektiv pumpe

 

 

Product Number 421072535
Permeat ydelse (l/t) * 5100
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 75
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/7
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 20
Pumpemotorstørrelse (kW) 7,5
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (") 1 1/2
Afgang (") 1
Afløb (") 1 1/4
Bredde (mm) 1300
Dybde (mm) 780
Højde (mm) 1630
Vægt tør ca. (kg) 355

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling

 


Product Details

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

 • Kedler
 • lukkede/åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
 • køletårne
 • lukkede varmtvands­sy­stemer
 • procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drift­sik­kert og effek­tivt anlæg.

Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Intu­itiv, bruger­venlig og flek­sibel

PLC-​styringsenheden med LCD touch-​skærm og grafisk display giver let aflæs­ning af vigtige målinger og detal­je­rede statu­s­op­lys­ninger til service-​ og drifts­per­so­nalet. Mulighed for tilvalg af USB-​funktion til simpel og bruger­venlig over­førsel af data- og drifts­hi­storik til excel-​format. Tilvalg omfatter blandt andet udvi­dede infor­ma­tioner om drifts­status og membran­ren­gø­rings­sy­stemer som forlænger membra­nernes levetid. 

Egen­skaber:

 • Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
 • PLC-​styringsenhed med touch-​skærm som stan­dard
 • Styrings­en­heden infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-​skærmen med grafisk display
 • Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
 • Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
 • Effektiv BWT-​membranteknologi af høj kvalitet
 • Ener­gi­ef­fektiv pumpe

 

 

Technical Details

Product Number 421072535
Permeat ydelse (l/t) * 5100
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 75
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/7
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 20
Pumpemotorstørrelse (kW) 7,5
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (") 1 1/2
Afgang (") 1
Afløb (") 1 1/4
Bredde (mm) 1300
Dybde (mm) 780
Højde (mm) 1630
Vægt tør ca. (kg) 355

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling

 


Downloads
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne

BWT PERMAQ Pro 2500 omvendt osmoseanlæg

Visit your local website

Stay on this website