Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne og en permeat ydelse på 5100 l/t
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne
Energieffektivt omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne og en permeat ydelse på 5100 l/t

BWT PERMAQ Pro 2530 omvendt osmoseanlæg med høj ydeevne

Omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse op til 5100 l/t

Få gratis tilbud
varenummer: 421072535
 • Til bl.a. kedler og køletårne
 • Permeat ydelse op til 5100 l/t
 • Lavt energiforbrug
 • Høj ydevne på membraner
 • Alarm ved driftforstyrrelser
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

 • Kedler
 • lukkede/åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
 • køletårne
 • lukkede varmtvands­sy­stemer
 • procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drift­sik­kert og effek­tivt anlæg.

Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Intu­itiv, bruger­venlig og flek­sibel

PLC-​styringsenheden med LCD touch-​skærm og grafisk display giver let aflæs­ning af vigtige målinger og detal­je­rede statu­s­op­lys­ninger til service-​ og drifts­per­so­nalet. Mulighed for tilvalg af USB-​funktion til simpel og bruger­venlig over­førsel af data- og drifts­hi­storik til excel-​format. Tilvalg omfatter blandt andet udvi­dede infor­ma­tioner om drifts­status og membran­ren­gø­rings­sy­stemer som forlænger membra­nernes levetid. 

Egen­skaber:

 • Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
 • PLC-​styringsenhed med touch-​skærm som stan­dard
 • Styrings­en­heden infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-​skærmen med grafisk display
 • Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
 • Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
 • Effektiv BWT-​membranteknologi af høj kvalitet
 • Ener­gi­ef­fektiv pumpe

 

 

Tekniske detaljer

varenummer 421072535
Permeat ydelse 5100 l/t
Saltreduktion > 98 %
Vandudnyttelse WCF** 75 %
Tilgangstryk (min/max) 3/7 bar
El-forbindelse  3x400/50 V/Hz
Sikring  20 A
Pumpemotorstørrelse  7,5 kW
Beskyttelsesklasse  54 IP
Råvandstemperatur 5-25oC
Omgivelsestemperatur 5-35oC
Tilgang  1 1/2"
Afgang  1"
Afløb  1 1/4"
Bredde  1300 mm
Dybde  780 mm
Højde  1630 mm
Vægt tør ca. 355 kg

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling

 


Hvad er omvendt osmose?

Omvendt osmose er en membranfiltreringsproces. Membranen fjerner 99 % of alle opløste stoffer og lader kun de rene vandmolekyler trænge igennem. Kombineret med et højt vandtryk fjerner membranen alle salte og mineraler, herunder også kalk, fra vandet. Filtreringsprocessen tilbageholder tilmed mikroorganismer, bakterier, pesticider og tungmetaller.

omvendt osmose funktion 

 

Hvad er fordelen ved at bruge et omvendt osmoseanlæg?

Der er flere fordele ved at bruge et omvendt osmoseanlæg:

 • Du får den perfekte kalkbeskyttelse
 • Vandet bliver helt fri for salte
 • Minimal vedligeholdelse
 • Billig i drift
 • Anvender ingen kemikalier

 

 

 

Kan man bruge BWT PERMAQ Pro 2500 ved sparsom plads?

Set i forhold til anlæggets høje kapacitet er designet kompakt og servicevenligt.
Det tillader nem adgang til komponenter samt simpel installation, selv ved sparsom plads.
Weitere laden
Produktbeskrivelse

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

 • Kedler
 • lukkede/åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
 • køletårne
 • lukkede varmtvands­sy­stemer
 • procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drift­sik­kert og effek­tivt anlæg.

Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Intu­itiv, bruger­venlig og flek­sibel

PLC-​styringsenheden med LCD touch-​skærm og grafisk display giver let aflæs­ning af vigtige målinger og detal­je­rede statu­s­op­lys­ninger til service-​ og drifts­per­so­nalet. Mulighed for tilvalg af USB-​funktion til simpel og bruger­venlig over­førsel af data- og drifts­hi­storik til excel-​format. Tilvalg omfatter blandt andet udvi­dede infor­ma­tioner om drifts­status og membran­ren­gø­rings­sy­stemer som forlænger membra­nernes levetid. 

Egen­skaber:

 • Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
 • PLC-​styringsenhed med touch-​skærm som stan­dard
 • Styrings­en­heden infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-​skærmen med grafisk display
 • Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
 • Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
 • Effektiv BWT-​membranteknologi af høj kvalitet
 • Ener­gi­ef­fektiv pumpe

 

 

Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 421072535
Permeat ydelse 5100 l/t
Saltreduktion > 98 %
Vandudnyttelse WCF** 75 %
Tilgangstryk (min/max) 3/7 bar
El-forbindelse  3x400/50 V/Hz
Sikring  20 A
Pumpemotorstørrelse  7,5 kW
Beskyttelsesklasse  54 IP
Råvandstemperatur 5-25oC
Omgivelsestemperatur 5-35oC
Tilgang  1 1/2"
Afgang  1"
Afløb  1 1/4"
Bredde  1300 mm
Dybde  780 mm
Højde  1630 mm
Vægt tør ca. 355 kg

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling

 


Spørgsmål

Hvad er omvendt osmose?

Omvendt osmose er en membranfiltreringsproces. Membranen fjerner 99 % of alle opløste stoffer og lader kun de rene vandmolekyler trænge igennem. Kombineret med et højt vandtryk fjerner membranen alle salte og mineraler, herunder også kalk, fra vandet. Filtreringsprocessen tilbageholder tilmed mikroorganismer, bakterier, pesticider og tungmetaller.

omvendt osmose funktion 

 

Hvad er fordelen ved at bruge et omvendt osmoseanlæg?

Der er flere fordele ved at bruge et omvendt osmoseanlæg:

 • Du får den perfekte kalkbeskyttelse
 • Vandet bliver helt fri for salte
 • Minimal vedligeholdelse
 • Billig i drift
 • Anvender ingen kemikalier

 

 

 

Kan man bruge BWT PERMAQ Pro 2500 ved sparsom plads?

Set i forhold til anlæggets høje kapacitet er designet kompakt og servicevenligt.
Det tillader nem adgang til komponenter samt simpel installation, selv ved sparsom plads.
Weitere laden
Downloads

Visit your local website

Stay on this website