Højtydende omvendt osmoseanlæg på stativ
Højtydende omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse på 8 m3/t
Højtydende omvendt osmoseanlæg på stativ
Højtydende omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse på 8 m3/t

BWT PERMAQ Pro 2720 højtydende omvendt osmoseanlæg på stativ

Omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse 8 m3/t

 
Get in touch
Product Number: 421072720
  • Til bl.a. klimasystemer og køletårne
  • Permeat ydelse 8 m3/t
  • Robust og kompakt anlæg
  • Høj ydevne per membran
  • Samlet på et rustfrit stål stativ
Springe zu
Product Details
Technical Details
FAQ
Downloads

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

• kedler
• åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
• køletårne
• procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drifts­sik­kert og effek­tivt anlæg. Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Egen­skaber:

• Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
• PLC-styringsenhed med touch-skærm som stan­dard
• Styrings­enhed infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-skærmen med grafisk display
• Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
• Flow-transmitter til permeat
• Flow-transmitter til koncen­trat
• Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
• Effektiv BWT-membranteknologi af høj kvalitet
• Ener­gi­ef­fektiv pumpe
• Lavt støj­ni­veau

Product Number 421072720
Permeat ydelse (m3/t) * 8
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 80....90
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/6
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 50
Strømforbrug (kW) 11
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (flange) (") 2
Afgang (flange) (") 2
Afløb (flange) (") 2
Bredde (mm) 4800
Dybde (mm) 1015
Højde (mm) 1800
Vægt tør ca. (kg) 470

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling eller ved brug af antiskallerings doserings enhed


Produktblad og brochurer
BWT Permaq Pro 2700 produktblad PDF, 242 Kb Download
Installationsvejledning
BWT Permaq Pro 2700 installationsvejledning PDF, 4 Mb Download
Product Details

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

• kedler
• åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
• køletårne
• procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drifts­sik­kert og effek­tivt anlæg. Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Egen­skaber:

• Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
• PLC-styringsenhed med touch-skærm som stan­dard
• Styrings­enhed infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-skærmen med grafisk display
• Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
• Flow-transmitter til permeat
• Flow-transmitter til koncen­trat
• Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
• Effektiv BWT-membranteknologi af høj kvalitet
• Ener­gi­ef­fektiv pumpe
• Lavt støj­ni­veau

Technical Details

Product Number 421072720
Permeat ydelse (m3/t) * 8
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 80....90
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/6
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 50
Strømforbrug (kW) 11
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (flange) (") 2
Afgang (flange) (") 2
Afløb (flange) (") 2
Bredde (mm) 4800
Dybde (mm) 1015
Højde (mm) 1800
Vægt tør ca. (kg) 470

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling eller ved brug af antiskallerings doserings enhed


Downloads
Produktblad og brochurer
BWT Permaq Pro 2700 produktblad PDF, 242 Kb Download
Installationsvejledning
BWT Permaq Pro 2700 installationsvejledning PDF, 4 Mb Download

Visit your local website

Stay on this website