BWT PERMAQ Pro 2760 højtydende omvendt osmoseanlæg på stativ

Omvendt osmoseanlæg med permeat ydelse 16 m3/t

 
Get in touch
Product Number: 421072760
  • Til bl.a. klimasystemer og køletårne
  • Permeat ydelse 16 m3/t
  • Robust og kompakt anlæg
  • Høj ydevne per membran
  • Samlet på et rustfrit stål stativ
Springe zu
Product Details
Technical Details
FAQ
Downloads

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

• kedler
• åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
• køletårne
• procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drifts­sik­kert og effek­tivt anlæg. Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Egen­skaber:

• Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
• PLC-styringsenhed med touch-skærm som stan­dard
• Styrings­enhed infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-skærmen med grafisk display
• Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
• Flow-transmitter til permeat
• Flow-transmitter til koncen­trat
• Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
• Effektiv BWT-membranteknologi af høj kvalitet
• Ener­gi­ef­fektiv pumpe
• Lavt støj­ni­veau

Product Number 421072760
Permeat ydelse (m3/t) * 16
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 80....90
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/6
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 63
Strømforbrug (kW) 15
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (flange) (") 2
Afgang (flange) (") 2
Afløb (flange) (") 2
Bredde (mm) 3800
Dybde (mm) 1015
Højde (mm) 1800
Vægt tør ca. (kg) 555

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling eller ved brug af antiskallerings doserings enhed


Produktblad og brochurer
Installationsvejledning
Product Details

Påli­delig og servi­ce­venlig

Anlægs­se­rien leverer permeat af høj kvalitet til:

• kedler
• åbne koldtvand­skredsløb i klima­sy­stemer
• køletårne
• procesvand til indu­stri­elle appli­ka­tioner hvor en lav lednings­evne (< 20 µS/cm) er påkrævet

Membraner og pumper udvælges med fokus på nyeste tekno­logi, effek­ti­vitet og kvalitet. Dette sikrer et drifts­sik­kert og effek­tivt anlæg. Set i forhold til anlæg­gets høje kapa­citet er designet: kompakt, servi­ce­ven­ligt og tillader nem adgang til kompo­nenter samt simpel instal­la­tion selv ved sparsom plads.

Egen­skaber:

• Robust og kompakt anlæg på rust­frit stål­stativ
• PLC-styringsenhed med touch-skærm som stan­dard
• Styrings­enhed infor­merer om anlæg­gets drift via LCD touch-skærmen med grafisk display
• Alarm ved drifts­for­styr­relser med ekstern udgang
• Flow-transmitter til permeat
• Flow-transmitter til koncen­trat
• Tids- og kvali­tets­skyl, der sikrer forbedret vand­kva­litet og beskyt­telse af membra­nerne
• Effektiv BWT-membranteknologi af høj kvalitet
• Ener­gi­ef­fektiv pumpe
• Lavt støj­ni­veau

Technical Details

Product Number 421072760
Permeat ydelse (m3/t) * 16
Saltreduktion (%) > 98
Vandudnyttelse WCF (%) ** 80....90
Tilgangstryk (min/max) (bar) 3/6
El-forbindelse (V/Hz) 3x400/50
Sikring (A) 63
Strømforbrug (kW) 15
Beskyttelsesklasse (IP) 54
Råvandstemperatur (oC) 5-25
Omgivelsestemperatur (oC) 5-35
Tilgang (flange) (") 2
Afgang (flange) (") 2
Afløb (flange) (") 2
Bredde (mm) 3800
Dybde (mm) 1015
Højde (mm) 1800
Vægt tør ca. (kg) 555

* Ved vandkvalitet på: 10 °C, 3 bar, TDS ≤ 500 mg/l ± 15 %, SDI ≤ 3,0, oxidanter ≤ 0,05 mg/l
** Beregnet ud fra en vandkvalitet på TDS ≤ 500 mg/l, med blødgøring som forbehandling eller ved brug af antiskallerings doserings enhed


Downloads
Produktblad og brochurer
Installationsvejledning

Visit your local website

Stay on this website