Alter­nativ til blød­gø­rings­anlæg virkede ikke i bebo­er­for­e­ning

Bebo­er­fore­ningen Kongens Bryghus er belig­gende på Vesterbro i Køben­havn. Fore­nin­gens 120 lejlig­heder ligger fordelt i de smukke røde bygninger og i den omdan­nede korn­silo, som tårner sig op når du kører ned ad Vester­bro­gade. I dag pumpes der blødt vand op til alle lejlig­heder, men der skulle et nyt anlæg til for at give de ønskede kalkfrie fordele.

.

Som mange bebo­erfor­e­ninger i Køben­havn, kæmper Kongens Bryghus med det høje kalkind­hold i hoved­sta­dens vand. Kalken hæmmer effek­ti­vi­teten af deres rørin­stal­la­tioner og bebo­erne slås med genstridig rengø­ring.

”Vi har brug for blød­gø­ring fordi vandet i Køben­havn er meget hårdt. Kalken har en stor betyd­ning for os, da rørene til og fra lejlig­he­derne kalker til. Men også for bebo­erne, som tit har skulle rengøre bade­væ­relser for kalk og afkalke vaske­ma­sker, opva­ske­ma­skiner og andre elek­triske appa­rater” fortæller Bent Hansen, besty­rel­ses­medlem hos Kongens Bryghus.

Alternativ til blødgøringsanlæg virker ikke 

Det er ikke første gang, at Kongen Bryghus forsøger at slippe af med kalken. De valgte et alter­nativ til et blød­gø­rings­anlæg. Det krævede dog et nyt anlæg, og en anden tekno­logi med doku­men­teret effekt for at nå frem til den rigtige løsning.

”Vi har haft et elek­tro­mag­ne­tisk anlæg i mange år, men kunne ikke se den store effekt. Vi skulle stadig rengøre for kalk, så derfor skif­tede vi til et anlæg der bruger salt i stedet for.” forklarer Bent.

Det elek­tro­mag­ne­tiske anlæg blev pillet ned og efter gennem­gang med BWT’s rådgi­vere faldt løsningen på et BWT Rondomat Duo 10 anlæg. Et blød­gø­rings­anlæg der fjerner kalken ved hjælp af ionbyt­ning, hvortil der kun skal bruges salt, vand og strøm.
 
Blød­gø­ring via ionbyt­ning
Fordele Ulemper
Påvi­selig effekt Udgifter til salt
Tekno­lo­gien er gennem­te­stet                                                   
Fjerner kalk til ønsket hårdhed

 

Alter­nativet
 Fordele Ulemper
Ingen brug af salt Kalk forbliver i vandet
Mindre behov for rens­ning Effekten er ikke målbar
  Ikke alle oplever en effekt

 

Det nye BWT anlæg løste problemet 

Siden instal­la­tionen af det nye blød­gø­rings­anlæg har bebo­er­for­e­ningen for alvor kunne nyde de kalkfrie fordele.

”Forde­lene er at vi i dag ikke behøver at afkalke bade­væ­relser, vaske­ma­skiner og alt muligt andet. Kalken er væk og vandet er blødt, så problemet er løst selvom vi bor i Køben­havn.” konsta­terer Bent Hansen.

Med et blød­gø­rings­anlæg til ejen­dommen, sparer bebo­erne nu både penge på rengø­rings­midler og de sparer tid på at komme kalken til livs i lejlig­heden.
Uden kalk i deres elek­triske appa­rater og rørin­stal­la­tioner bruger fore­ningen mindre energi og dermed færre penge på at varme vandet op. Det er godt for miljøet såvel som årsregn­skabet.

I fore­ningen har de under­skrevet en servi­ce­af­tale med BWT og lige præcis den gode service var en vigtig grund til valget af leve­randør.

”Vi valgte BWT fordi det er en virk­somhed med et godt servi­ce­net­værk. Og fordi vi havde tillid til at de kunne levere et produkt der virker - og det har det så også gjort! Vi har ikke oplevet nedbrud i al den tid vi har haft BWT.” konklu­derer Bent Hansen.

Få de samme kalkfrie fordele som Kongens Bryghus

Få alle de mange fordele som Kongens Bryghus i dag nyder godt af. Få rådgiv­ning og et gratis tilbud på et blød­gø­rings­anlæg til din bolig­for­e­ning.

Visit your local website

Stay on this website