Alter­nativ til blød­gø­rings­anlæg virkede ikke i bebo­er­for­e­ning

Kongens Bryghus silo
Bent foran Kongens Bryghus

Bebo­er­fore­ningen Kongens Bryghus er belig­gende på Vesterbro i Køben­havn. Fore­nin­gens 120 lejlig­heder ligger fordelt i de smukke røde bygninger og i den omdan­nede korn­silo, som tårner sig op når du kører ned ad Vester­bro­gade. I dag pumpes der blødt vand op til alle lejlig­heder, men der skulle et nyt anlæg til for at give de ønskede kalkfrie fordele.

.
kongens bryghus
kongens bryghus

Som mange bebo­erfor­e­ninger i Køben­havn, kæmper Kongens Bryghus med det høje kalkind­hold i hoved­sta­dens vand. Kalken hæmmer effek­ti­vi­teten af deres rørin­stal­la­tioner og bebo­erne slås med genstridig rengø­ring.

”Vi har brug for blød­gø­ring fordi vandet i Køben­havn er meget hårdt. Kalken har en stor betyd­ning for os, da rørene til og fra lejlig­he­derne kalker til. Men også for bebo­erne, som tit har skulle rengøre bade­væ­relser for kalk og afkalke vaske­ma­sker, opva­ske­ma­skiner og andre elek­triske appa­rater” fortæller Bent Hansen, besty­rel­ses­medlem hos Kongens Bryghus.

rondomat duo 10
rondomat duo 10
Kongens Bryghus silo
Kongens Bryghus silo
Kongens Bryghus port
Kongens Bryghus port
Bent og BWT anlæg
Bent og BWT anlæg

Alternativ til blødgøringsanlæg virker ikke 

Det er ikke første gang, at Kongen Bryghus forsøger at slippe af med kalken. De valgte et alter­nativ til et blød­gø­rings­anlæg. Det krævede dog et nyt anlæg, og en anden tekno­logi med doku­men­teret effekt for at nå frem til den rigtige løsning.

”Vi har haft et elek­tro­mag­ne­tisk anlæg i mange år, men kunne ikke se den store effekt. Vi skulle stadig rengøre for kalk, så derfor skif­tede vi til et anlæg der bruger salt i stedet for.” forklarer Bent.

Det elek­tro­mag­ne­tiske anlæg blev pillet ned og efter gennem­gang med BWT’s rådgi­vere faldt løsningen på et BWT Rondomat Duo 10 anlæg. Et blød­gø­rings­anlæg der fjerner kalken ved hjælp af ionbyt­ning, hvortil der kun skal bruges salt, vand og strøm.
 
Blød­gø­ring via ionbyt­ning
Fordele Ulemper
Påvi­selig effekt Udgifter til salt
Tekno­lo­gien er gennem­te­stet                                                   
Fjerner kalk til ønsket hårdhed

 

Alter­nativet
 Fordele Ulemper
Ingen brug af salt Kalk forbliver i vandet
Mindre behov for rens­ning Effekten er ikke målbar
  Ikke alle oplever en effekt

 

Det nye BWT anlæg løste problemet 

Siden instal­la­tionen af det nye blød­gø­rings­anlæg har bebo­er­for­e­ningen for alvor kunne nyde de kalkfrie fordele.

”Forde­lene er at vi i dag ikke behøver at afkalke bade­væ­relser, vaske­ma­skiner og alt muligt andet. Kalken er væk og vandet er blødt, så problemet er løst selvom vi bor i Køben­havn.” konsta­terer Bent Hansen.

Med et blød­gø­rings­anlæg til ejen­dommen, sparer bebo­erne nu både penge på rengø­rings­midler og de sparer tid på at komme kalken til livs i lejlig­heden.
Uden kalk i deres elek­triske appa­rater og rørin­stal­la­tioner bruger fore­ningen mindre energi og dermed færre penge på at varme vandet op. Det er godt for miljøet såvel som årsregn­skabet.

I fore­ningen har de under­skrevet en servi­ce­af­tale med BWT og lige præcis den gode service var en vigtig grund til valget af leve­randør.

”Vi valgte BWT fordi det er en virk­somhed med et godt servi­ce­net­værk. Og fordi vi havde tillid til at de kunne levere et produkt der virker - og det har det så også gjort! Vi har ikke oplevet nedbrud i al den tid vi har haft BWT.” konklu­derer Bent Hansen.

Få de samme kalkfrie fordele som Kongens Bryghus

Få alle de mange fordele som Kongens Bryghus i dag nyder godt af. Få rådgiv­ning og et gratis tilbud på et blød­gø­rings­anlæg til din bolig­for­e­ning.

Visit your local website

Stay on this website