Farvel til kalk: Caro­line og Anders fra 'Bare en my' får BWT vand i deres nye hjem

Caroline-Anders
bare-en-my
På Nørrebro ligger der en gammel præste­bolig, som Anders og Caro­line er faldet pladask for. Heldigvis har parret hænderne skruet godt på, så præste­bo­ligen kan blive forvandlet til det drøm­mehus, de altid har drømt om.
.

Når Caro­line taler om tankerne bag total­renove­ringen af deres nye hjem, fortæller hun: " Det har hele tiden været med den indstil­ling at det er et gammelt hus, men det skal være med nye ting man kan få, som kan gøre hver­dagen nemmere for os."

Med erfa­ring fra tidli­gere hjem, kendte Anders og Caro­line godt til problemet med kalk. Især når de befinder sig i hoved­stads­om­rådet, hvor kalkind­holdet i vandet er rigtig højt. Derfor var parrets priori­te­ring også at inve­stere i et blød­gø­rings­anlæg, der kunne redu­cere kalken i vandet. "Vi lavede faktisk bade­væ­relset færdigt, men brugte det ikke før vi satte et BWT anlæg til," fortæller Anders, der samtidig under­streger at det var helt bevidst at de ikke ville have kalk­hol­digt vand igennem deres nye instal­la­tioner, når nu alt var lavet nyt og lækkert.

Kalkpletter er både irri­te­rende at se på, men også tids­kræ­vende, når man skal have gang i kalkfjer­neren og skuresvampen. For Anders og Caro­line har prio­ri­teten været klar: det skal være prak­tisk. Med 3 renove­ringer på bagen, har parret fundet ud af, at det er prak­tikken, der spiller en særlig rolle, når der skal vælges løsninger. Erfa­ringen gør at man zoomer mere ind på det man vil have og her under­streger de begge to at "det skal være pænt og prak­tisk".

bare-en-my
bare-en-my
bare-en-my
bare-en-my
bare-en-my
bare-en-my
Selve blød­gø­rings­an­lægget er en AQA life model, der er placeret i parrets kælder. Caro­line fortæller at driften af anlægget faktisk ikke kunne være nemmere. "Det eneste vi fysisk skal gøre, det er at fylde salt­tab­letter på…og det er sådan noget en gang hver 6 uge", fortæller Caro­line, mens Anders tilføjer: "ja, det er bare at løfte låget. Kigge ned i den. Ja, der er stadigvæk salt i behol­deren." Det kræver altså ikke meget at få kalkfrit vand i hjemmet, da BWT anlægget passer sig selv i løbet af dagen og kun har behov for salt en gang i mellem. Den eneste drift er at gøre det til en vane at tjekke salt­be­hol­deren og fylde salt på, hvis niveauet er lavt.

Når det kommer til både opvask og tøjvask, har parret oplevet en markant forbed­ring end før de instal­le­rede et blød­gø­rings­anlæg. "Jeg spurgte Anders, har vi bare haft nogle virkelig dårlige maskiner før, eller hvorfor er vores opvask lige plud­selig så rent?", fortæller Caro­line, der også undrer sig over at de før har brugt 10.000 kroner på en opva­ske­ma­skine, når en gratis én fra DBA kan gøre det bedre. Anders er ikke i tvivl: "Det kunne være, at det var BWT anlægget:"

 

Både Anders og Caro­line glæder sig især over at når alt er færdi­grenoveret, er tingene rene og hver­dagen bliver nemmere. Parret beskytter både de nye mate­ri­aler, men også det nye vandnet og andre instal­la­tioner har bedre af kalkfrit vand. "Når alting er nyt, er der ingen grund til at tæske det fra starten af. Alt har det bare bedre af, at blive plejet ordent­ligt," afslutter Anders om deres nye tilvæ­relse med et BWT anlæg.

bare-en-my
bare-en-my
Video: Caroline og Anders fra 'Bare en my' får et kalkfrit hjem

Vink farvel til kalken i dag - tag testen og find dit BWT anlæg

Besvar 3 simple spørgsmål og find frem til det BWT anlæg, der matcher dine behov.

Visit your local website

Stay on this website