Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Service til privat

Ubegrænset garanti og tryghed

BWT vand
Tryghed og BWT går hånd i hånd. Vi er med dig hele vejen. Fra overvejelse til beslutning. Fra installation til service. Det samme gælder din tryghed.
BWT 2 Jahresservice BWT 2 Jahresservice

Tryg­heds­af­taler

BWT VAND

Regi­strer dit BWT blødgøringsanlæg og slip for bekym­ringer

Når du regi­strerer dit BWT blød­gø­rings­anlæg, uanset model, får du auto­ma­tisk en Tryghed Premium aftale, som er gratis de første 2 år fra instal­la­tion­s­tids­punktet. Du kan frit ændre din tryg­heds­af­tale efter­føl­gende eller opsige din aftale til enhver tid.

Vi er meget mere end et vand­be­hand­lings­firma. Vi er også en lands­dæk­kende servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med et netværk af BWT servi­ce­tek­ni­kere med høj faglighed. Derfor er vi altid klar med en hjæl­pende hånd.

 

Tryghed tilpasset dit behov

Vi tilbyder tre forskel­lige tryg­heds­af­taler til blød­gø­rings­anlæg. Det der adskiller tryg­heds­af­ta­lerne fra hinanden, er indholdet samt hvor mange års garanti, du får på dit BWT anlæg. Derfor er det helt op til dig, hvilken tryg­heds­af­tale, der passer til dit behov. Ved at tegne en tryg­heds­aftale slipper du for ufor­ud­sete udgifter og bekym­ringer om service på blød­gø­rings­an­lægget.

TRYGHED PREMIUM

  2 års gratis tryg­heds­af­tale

✓  Fast servi­ce­ef­tersyn hvert 2. år

✓  Alle reser­ve­dele inklu­deret

✓  Arbejdstid og kørsel inklu­deret

  Udvidet produkt­ga­ranti = gratis låne­anlæg

✓  Ubegrænset garan­ti­pe­riode*

Pris inkl. moms

AQA basic  1.995 kr.

AQA life 2.495 kr.

BWT Perla 2.495 kr.

house protect house protect
TRYGHED PLUS

✓ Alle reser­ve­dele inklu­deret

✓ Arbejdstid og kørsel inklu­deret

✓ Udvidet produkt­ga­ranti = gratis låne­anlæg

✓ 6 års garan­ti­pe­riode*

Pris inkl. moms

AQA basic  1.495 kr.

AQA life 1.995 kr.

BWT Perla 1.995 kr.

TRYGHED BASIS

✓ Arbejdstid og kørsel inklu­deret

✓ 4 års garan­ti­pe­riode*

Pris inkl. moms

AQA basic  795 kr.

AQA life 995 kr.

BWT Perla 995 kr.

* Kræver aktiv tryg­heds­af­tale gennem­hele peri­oden, samt at aftalen tegnes indenfor det første år fra instal­la­tions­da­toen.

Bemærk! Tryg­heds­af­taler tilbydes kun privat­kunder. Til BWT PERLA Seta, til ejen­domme med flere lejlig­heder, anvendes en servi­ce­af­tale til erhverv med fast besøg hvert år.

 

Se vores Tryg­heds­af­ta­le­be­tin­gelser hér (Punkt 9)

Serviceaftaler giver sikker drift og vedligehold af blødgøringsanlæg

Vi anbefaler, at blødgøringsanlæg til drikkevand får et professionelt eftersyn med faste intervaller, som sikrer en effektiv, hygiejnisk og korrekt drift, samtidig med at blødgøringsanlæggets levetid forlænges. Et serviceeftersyn omfatter desinficering af anlæg, kontrol af installationen, hydrauliske, elektriske og mekaniske dele, udskiftning af nedslidte dele og desinfektionscellen. Et serviceeftersyn afsluttes med vandanalyse med måling af natriumindholdet (Na) og efterfølgende korrekt indstilling af anlægget. Som ejer af et blødgøringsanlæg skal du holde øje med, at anlægget altid har nok salttabletter og holdes rent. Du kan se vejledninger og guides her.  

Vi tilbyder også serviceaftaler til boligejendomme, offentlige institutioner, hoteller mm. En serviceaftale sikrer forsat høj hygiejne og sikkerhed i anlæg til drikkevand. Se udvalget af serviceaftaler til erhverv.

Fandt du ikke det du søgte?

Her er et par hurtige genveje

Ofte stil­lede spørgsmål

Hvad er forskellen på tryghedsaftalerne?

Vores tryghedsaftaler er meget forskellige. Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg kommer du automatisk ind i en Tryghed Premium aftale. Læs mere om aftalerne her.

Hvad sker der, når de to års gratis tryge­heds­a­bon­ne­ment udløber?

Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg tegner du automatisk en Tryghed Premium aftale, hvor de første 2 år er gratis. Efter de 2 år vil din Tryghed Premium aftale automatisk blive fornyet. Ønsker du ikke længere at have en Tryghed Premium aftale, kan du når som helst ændre den til en anden tryghedsaftale eller opsige aftalen helt med 30 dages varsel. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Hvad betyder ubegrænset garanti?

Ubegrænset garanti betyder, at du altid har et anlæg til rådighed. Vurderer BWT serviceteknikeren, at blødgøringsanlægget skal repareres på værksted, så er der mulighed for at låne et reserveanlæg i reparationsperioden. Kræver aktiv tryghedsaftale gennem hele perioden, samt at aftalen tegnes inden for det første år fra installationsdatoen.

Hvad koster et serviceeftersyn, hvis jeg ikke har tegnet en tryghedsaftale?

Vælger du ikke at tegne en tryghedsaftale, er du stadig velkommen til at bestille et serviceeftersyn af dit BWT anlæg. Du vil blive fuldt faktureret for et serviceudkald omfattende kørsel, arbejdstid, reservedele samt eftersyn, prisen afhænger af anlægstype og standen på anlægget. Bestil servicebesøg her.

Hvad omfatter et fast serviceeftersyn hvert 2. år?

Det faste serviceeftersyn hvert andet år foretages af en BWT servicetekniker og omfatter: kontrol af korrekt installation af anlæg og lækagetjek, desinfektion og kontrol af alle hydrauliske komponenter, kontrol af alle elektriske og mekaniske dele, kontrol af målefunktion for saltniveau, udskiftning af nedslidte dele, udskiftning af desinfektionscellen, tjek af sikkerhedsanordninger og afsluttende vandanalyse med korrekt indstilling af anlæg. Bestil en servicetekniker her.

Hvordan registrerer jeg mit anlæg/BWT-produkt?

Hvordan du registrerer dit BWT anlæg/produkt afhænger af hvilken type anlæg eller produkt der er tale om. Følg vores guide til produktregistrering her.

Hvorfor skal jeg registrere mit anlæg?

Ved at registrere dit blødgøringsanlæg får du automatisk 2 års gratis Tryghed Premium aftale fra anlæggets idriftsættelsesdato. Vælger du at forsætte din aftale efter de to år, vil dit anlæg være omfattet af ubegrænset garanti og fast serviceeftersyn hver andet år. For at være omfattet af ubegrænset garanti skal anlægget senest være registeret et år efter installation.

Hvor finder jeg mit anlægs seri­e­nummer og produk­tionsår?

Det unikke serienummer for dit anlæg finder du på klistermærket, der sidder på forsiden af installations- og brugermanualen, som følger med anlægget. Du kan også finde serienummeret på bagsiden af dit blødgøringsanlæg. Produktionsåret står lige efter serienummeret.

Har du et AQA Basic-anlæg, finder du klistermærket med serienummeret inde bag ved elektronikken i venstre side set bagfra. Har du et AQA Life-anlæg, skal du løfte den blå kappe for at komme til bagsiden. Her sidder klistermærket midt for på styreenheden.

Hvornår forfalder den første faktura efter gratisperioden for min Tryghed Premium aftale?

Den første faktura falder 2 år efter anlægget er idriftssat. Du vil automatisk blive adviseret via email måneden før din faktura forfalder.

Kan jeg vente med at tegne en tryghedsaftale til der opstår et behov?

Har du ikke tegnet en tryghedsaftale på tidspunktet for, at der ske en fejl og som ikke er dækket af reklamationsretten eller som opstår efter de første 2 år, så vil du bliver fuldt faktureret for et serviceudkald omfattende kørsel, arbejdstid, reservedele samt eftersyn. Ønsker du samtidigt at tegne en tryghedsaftale, så vil den blive modregnet på fakturaen og du vil fremadrettet være dækket.

Hvordan ændrer jeg mit abon­ne­ment?

Du kan med 30 dages varsel ændre dit abonnement. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Jeg har allerede et tryghedsabonnement, som jeg betaler for

Hvis du har tegnet et tryghedsabonnement, som du betaler for, og dit anlæg er under to år, kan du få dit abonnement konverteret til et gratis abonnement ved at henvende dig på tlf. +45 43 600 500.

Hvordan opsiger jeg mit abon­ne­ment?

Du kan til enhver tid med 30 dages varsel opsige dit abonnement. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.
Indlæs mere

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land