BWT vand til erhvervskunder

Restaurant, kantine, café og kaffe

Vand bruges overalt. Uanset om det er til kaffe, te, opvask, kombi-og konvektionsovne eller vandkølere, så har vi løsningen, der sikrer perfekt vandkvalitet.
Kontakt os

Restau­rant, kantine, café og kaffe

Vand er et centralt element i denne branche. Om det er til kaffe­ma­skinen, dampovnen eller opva­ske­ma­skinen, så sikrer BWT vand en optimal beskyt­telse og et resultat, der taler for sig selv. BWT behandler vandet på forskel­lige måder alt efter appli­ka­tion og behov.

Få en høj vand­kva­litet med BWT vand og opnå en række fordele:

  • Perfekt smag og aroma i kaffe og te
  • Optimal kalk­be­skyt­telse af kaffe­ma­skinen
  • Krystal­klare glas, bestik og service uden behov for efter­po­le­ring
  • Længere levetid på opva­ske­ma­skinen grundet optimal kalk­be­skyt­telse og dermed også færre servi­ce­besøg
  • Mini­meret forbrug af opva­ske­kemi grundet blødt BWT vand
  • Krystal­klare og bakte­ri­e­frie ister­ninger
  • Sundt drik­ke­vand i vand­kø­leren
  • Blødt tøj fra vaske­ma­skiner, mini­meret forbrug af vaske­middel og optimal kalk­be­skyt­telse af maskinen

Hvor har du behov for vand­be­hand­ling?

Uanset hvilken udfor­dring eller behov du står overfor, så er vi klar med løsninger inden for vand­be­hand­ling med vores kvali­fi­ceret rådgiv­ning, der er kombi­neret med vores innova­tive og bruger­ven­lige produkter. Med BWT vand opti­merer du proces­serne på mange områder og samtidig under­støtter du en lang levetid på de maskiner, der benytter vand til profes­sionel anven­delse.

Tænker du over det færdige resultat?

Vand spiller i høj grad en stor rolle, når det gælder slut­pro­duk­tets kvalitet. Vandet sørger for sunde, lækre friske grønt­sager i dampko­geren, luftig brød med sprød skorpe fra dampovnen, en smag­fuld kaffe med perfekt crema eller krystal­klare glas og service uden kalkpletter efter opvask. Det er detal­jerne, der afgør det kvali­teten af det færdige resultat. BWT vand, fordi første­hånd­s­ind­trykket er afgø­rende.

Anven­del­ses­om­råder

Service

BWT Historier

Visit our international website

Stay on this website