Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

BWT vand til erhvervskunder

Restaurant, kantine, café og kaffe

Vand bruges overalt. Uanset om det er til kaffe, te, opvask, kombi-og konvektionsovne eller vandkølere, så har vi løsningen, der sikrer perfekt vandkvalitet.
Kontakt os

Restau­rant, kantine, café og kaffe

Vand er et centralt element i denne branche. Om det er til kaffe­ma­skinen, dampovnen eller opva­ske­ma­skinen, så sikrer BWT vand en optimal beskyt­telse og et resultat, der taler for sig selv. BWT behandler vandet på forskel­lige måder alt efter appli­ka­tion og behov.

Få en høj vand­kva­litet med BWT vand og opnå en række fordele:

  • Perfekt smag og aroma i kaffe og te
  • Optimal kalk­be­skyt­telse af kaffe­ma­skinen
  • Krystal­klare glas, bestik og service uden behov for efter­po­le­ring
  • Længere levetid på opva­ske­ma­skinen grundet optimal kalk­be­skyt­telse og dermed også færre servi­ce­besøg
  • Mini­meret forbrug af opva­ske­kemi grundet blødt BWT vand
  • Krystal­klare og bakte­ri­e­frie ister­ninger
  • Sundt drik­ke­vand i vand­kø­leren
  • Blødt tøj fra vaske­ma­skiner, mini­meret forbrug af vaske­middel og optimal kalk­be­skyt­telse af maskinen

Hvor har du behov for vand­be­hand­ling?

Uanset hvilken udfor­dring eller behov du står overfor, så er vi klar med løsninger inden for vand­be­hand­ling med vores kvali­fi­ceret rådgiv­ning, der er kombi­neret med vores innova­tive og bruger­ven­lige produkter. Med BWT vand opti­merer du proces­serne på mange områder og samtidig under­støtter du en lang levetid på de maskiner, der benytter vand til profes­sionel anven­delse.

Tænker du over det færdige resultat?

Vand spiller i høj grad en stor rolle, når det gælder slut­pro­duk­tets kvalitet. Vandet sørger for sunde, lækre friske grønt­sager i dampko­geren, luftig brød med sprød skorpe fra dampovnen, en smag­fuld kaffe med perfekt crema eller krystal­klare glas og service uden kalkpletter efter opvask. Det er detal­jerne, der afgør det kvali­teten af det færdige resultat. BWT vand, fordi første­hånd­s­ind­trykket er afgø­rende.

Anven­del­ses­om­råder

Service

BWT Historier

Welcome to the danish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the danish website.

Continue on international site
Choose another country