Vandbehandling til ejendomme og institutioner

Blødgøring, legionellabekæmpelse, korrosionsbeskyttelse eller behandling af centralvarmevand - vi har løsningen til dit behov.
Ejendomme-og-institutioner_boligejendom Ejendomme-og-institutioner_boligejendom

Ejen­domme og insti­tu­ti­oner

BWT har flere års erfa­ring med vand­be­hand­ling til større ejen­domme og insti­tu­tioner

Korrekt vand­be­hand­ling er en forud­sæt­ning for en sund drift i din varmecentral. Har du ikke inve­steret i vand­be­hand­ling endnu? Eller har du en forældet løsning? Begge scena­rier kan give drifts­mæs­sige problemer og forstyr­relser, hvilket kan blive en dyr fornø­jelse.

Derfor kan det betale sig, at kigge nærmere på hvordan du kan få kalkfrit vand, eller andre metoder inden for vand­be­hand­ling. En opti­me­ring vil hurtigt give nye fordele og store bespa­relser på den nuvæ­rende drift. Vi står altid klar med den nyeste tekno­logi og rådgiv­ning til netop dit behov.

Vores løsninger kan anvendes til større ejendomme som boligforeninger, ejerforeninger, kontorbygninger eller andre erhvervsejendomme. Derudover gør vores produkter en forskel for mange offentlige institutioner som skoler, sportshaller, plejehjem og andre sårbare bygninger som vil sikre den bedste vandbehandling.

Løsninger

Få hjælp af en BWT konsulent

Er du ejen­doms­in­spektør eller boligad­mi­ni­strator, så udfyld formu­laren nedenfor. Vi laver et gratis tilbud til dig med den løsning, der aller­bedst passer til jer.
Bor du i eget hus? Så kan du få et gratis tilbud hér

Ofte stil­lede spørgsmål

Vi har samlet en række af vores ofte stil­lede spørgsmål her

Hvordan ved jeg om et blød­gø­rings­anlæg er godkendt til drik­ke­vand?

Et blødgøringsanlæg skal i Danmark have enten dansk GDV, svensk SWWA, hollandsk KIWA eller et tysk DVGW-certifikat for at være godkendt til drikkevand.

BWT’s anlæg til drikkevand har tysk DVGW-certifikat.

DVGW-ordningen er en høj standard med løbende kontrol for at sikre, at produkterne konstant lever op til kravene. Se mere information om DVGW

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på huden og gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholdes.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved installation af blødgøringsanlæg?

Blødgøringsanlægget installeres bedst lige efter hovedvandmåleren, hvor vandet kommer ind i ejendommen. Der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af hvor blødgøringsanlægget installeres. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Til Rondomat brugere:

Hvor ofte, man skal fylde salt på anlægget, afhænger af ejen­dom­mens vand­for­brug. Blød­gø­rings­an­lægget regi­strerer auto­ma­tisk vand­for­bruget og rege­nerer kun, når der er behov. Vi anbe­faler, at man løbende holder øje med salt­be­hold­ningen, da det er vigtigt, at denne ikke kommer under mini­mums­grænsen, som er angivet på yder­siden af salt­tanken.

Hvis det sker, at salt­be­hold­ningen kommer under mini­mums­grænsen, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser rødt. Anlægget afgiver desuden et lydsignal.

I tilfælde af for lav salt­be­hold­ning – saltet er under mini­mums­mærke og vand­standen – skal følgende proce­dure udføres, for at genop­rette den korrekte brine­mængde:

  • Fyld salt­karet op med salt­po­letter.
  • Vand­standen vil afvige fra mini­mums­mærket.
  • Nederst på tanken sidder en blå prop. Skru på denne, så vandet løber ud.
  • Lad vandet løbe ud, til vandet er nået mini­mums­mærket og luk for hullet med den blå prop.
  • Salt­be­hold­ningen og vand­standen nu korrekt.

Til AQA basic og AQA life brugere:

Hvor ofte, du skal fylde salt på anlægget, afhænger af dit vand­for­brug. Blød­gø­rings­an­lægget regi­strerer auto­ma­tisk dit vand­for­brug og rege­nerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser. AQA life afgiver desuden et lydsignal. Vi anbe­faler, at du selv tilser og påfylder salt jævn­ligt i over­ens­stem­melse med manu­alen.

Skal jeg bruge skyl­le­middel ved kalkfrit vand?

Nej, du behøver ikke længere bruge skyllemiddel. Skyllemiddel anvendes til at neutralisere kalken ved tøjvask. Det bløde kalkfrie vand sørger for, at dit tøj og håndklæder forbliver bløde og lækre.

Kan jeg smage, at kalken er fjernet fra vandet?

Vandet vil blive blødere i smagen. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. I f.eks. Vestjylland er vandet næsten uden kalk helt naturligt og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år.

Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk

Indlæs mere

BWT Historier

Visit your local website

Stay on this website