BWT vand til erhvervskunder

Vandbehandling til ejendomme og institutioner

Blødgøring, legionellabekæmpelse, korrosionsbeskyttelse eller behandling af centralvarmevand - vi har løsningen til dit behov.
Kontakt os for rådgivning
Ejendomme-og-institutioner_boligejendom_ Ejendomme-og-institutioner_boligejendom_

Ejen­domme og insti­tu­ti­oner

BWT VAND

BWT har flere års erfaring med vandbehandling til større ejendomme og institutioner

En korrekt vand­be­hand­ling er en forud­sæt­ning for en sund drift til både produk­tions­pro­cesser og appli­ka­tioner. Har du ikke inve­steret i vand­be­hand­ling endnu? Eller har du en forældet løsning? Begge scena­rier kan give drifts­mæs­sige problemer og forstyr­relser, hvilket kan blive en dyr fornø­jelse. Derfor kan det altid betale sig, at kigge nærmere på nye processer eller metoder inden for vand­be­hand­ling. En opti­me­ring vil hurtigt give nye fordele og store bespa­relser på den nuvæ­rende drift. Vi står altid klar med den nyeste tekno­logi og rådgiv­ning til netop dit behov.

Vores løsninger kan blandt andet anvendes til:

 • Andels­bo­liger
 • Leje­bo­liger
 • Ejer­lej­lig­heder
 • Pleje­hjem
 • Kontor­byg­ninger
 • Børne­haver
 • Vugge­stuer
 • Fritids­klubber

Eller andre offent­lige insti­tu­tioner, der vil sikre sig den bedste vand­be­hand­ling.

Løsninger

Få hjælp af en BWT konsulent

Er du ejen­doms­in­spektør eller boligad­mi­ni­strator, så udfyld formu­laren nedenfor. Vi laver et gratis tilbud til dig med den løsning, der aller­bedst passer til jer.
Bor du i eget hus? Så kan du få et gratis tilbud hér

Ofte stil­lede spørgsmål

Vi har samlet en række af vores ofte stil­lede spørgsmål her

Hvordan ved jeg om et blød­gø­rings­anlæg er godkendt til drik­ke­vand?

Et blødgøringsanlæg skal i Danmark have enten dansk GDV, svensk SWWA, hollandsk KIWA eller et tysk DVGW-certifikat for at være godkendt til drikkevand.

BWT’s anlæg til drikkevand har tysk DVGW-certifikat.

DVGW-ordningen er en høj standard med løbende kontrol for at sikre, at produkterne konstant lever op til kravene. Se mere information om DVGW

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på huden og gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholdes.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved installation af blødgøringsanlæg?

Blødgøringsanlægget installeres bedst lige efter hovedvandmåleren, hvor vandet kommer ind i ejendommen. Der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af hvor blødgøringsanlægget installeres. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Til Rondomat brugere:

Hvor ofte, man skal fylde salt på anlægget, afhænger af ejendommens vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk vandforbruget og regenerer kun, når der er behov. Vi anbefaler, at man løbende holder øje med saltbeholdningen, da det er vigtigt, at denne ikke kommer under minimumsgrænsen, som er angivet på ydersiden af salttanken.

Hvis det sker, at saltbeholdningen kommer under minimumsgrænsen, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser rødt. Anlægget afgiver desuden et lydsignal.

I tilfælde af for lav saltbeholdning – saltet er under minimumsmærke og vandstanden – skal følgende procedure udføres, for at genoprette den korrekte brinemængde:

 • Fyld saltkaret op med saltpoletter.
 • Vandstanden vil afvige fra minimumsmærket.
 • Nederst på tanken sidder en blå prop. Skru på denne, så vandet løber ud.
 • Lad vandet løbe ud, til vandet er nået minimumsmærket og luk for hullet med den blå prop.
 • Saltbeholdningen og vandstanden nu korrekt.

Til AQA basic og AQA life brugere:

Hvor ofte, du skal fylde salt på anlægget, afhænger af dit vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk dit vandforbrug og regenerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser. AQA life afgiver desuden et lydsignal. Vi anbefaler, at du selv tilser og påfylder salt jævnligt i overensstemmelse med manualen.

Du kan beregne dit saltforbrug ud fra dit vandforbrug på: www.sanitabs.bwt.dk

Skal jeg bruge skyl­le­middel ved kalkfrit vand?

Nej, du behøver ikke længere bruge skyllemiddel. Skyllemiddel anvendes til at neutralisere kalken ved tøjvask. Det bløde kalkfrie vand sørger for, at dit tøj og håndklæder forbliver bløde og lækre.

Kan jeg smage, at kalken er fjernet fra vandet?

Vandet vil blive blødere i smagen. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. I f.eks. Vestjylland er vandet næsten uden kalk helt naturligt og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år.

Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk

Indlæs mere

BWT Historier

Visit your local website

Stay on this website