Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

BWT vand til erhvervskunder

Ejendomme og institutioner

Hvad enten du har brug for blødgøring, legionellabekæmpelse, korrosionsbeskyttelse eller behandling af centralvarmevand? Så har vi løsningen til dit behov.
Kontakt os for rådgivning
Ejendomme-og-institutioner_boligejendom_ Ejendomme-og-institutioner_boligejendom_

Ejen­domme og insti­tu­ti­oner

BWT VAND

BWT har flere års erfaring med vandbehandling til større ejendomme og institutioner

En korrekt vand­be­hand­ling er en forud­sæt­ning for en sund drift til både produk­tions­pro­cesser og appli­ka­tioner. Har du ikke inve­steret i vand­be­hand­ling endnu? Eller har du en forældet løsning? Begge scena­rier kan give drifts­mæs­sige problemer og forstyr­relser, hvilket kan blive en dyr fornø­jelse. Derfor kan det altid betale sig, at kigge nærmere på nye processer eller metoder inden for vand­be­hand­ling. En opti­me­ring vil hurtigt give nye fordele og store bespa­relser på den nuvæ­rende drift. Vi står altid klar med den nyeste tekno­logi og rådgiv­ning til netop dit behov.

Vores løsninger kan blandt andet anvendes til:

 • Andels­bo­liger
 • Leje­bo­liger
 • Ejer­lej­lig­heder
 • Pleje­hjem
 • Kontor­byg­ninger
 • Børne­haver
 • Vugge­stuer
 • Fritids­klubber

Eller andre offent­lige insti­tu­tioner, der vil sikre sig den bedste vand­be­hand­ling.

Anven­del­ses­om­råder

Kontakt og Service

Ofte stil­lede spørgsmål

Vi har samlet en række af vores ofte stillede spørgsmål her

Kan jeg smage, at kalken er fjernet fra vandet?

Vandet vil blive blødere i smagen. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. I f.eks. Vestjylland er vandet næsten uden kalk helt naturligt og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år.

Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk

Hvad skal jeg være opmærksom på ved installation af blødgøringsanlæg?

Blødgøringsanlægget installeres bedst lige efter hovedvandmåleren, hvor vandet kommer ind i ejendommen. Der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af hvor blødgøringsanlægget installeres. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvordan ved jeg om et blødgøringsanlæg er godkendt til drikkevand?

Et blødgøringsanlæg skal i Danmark have enten dansk GDV, svensk SWWA, hollandsk KIWA eller et tysk DVGW-certifikat for at være godkendt til drikkevand.

BWT’s anlæg til drikkevand har tysk DVGW-certifikat.

DVGW-ordningen er en høj standard med løbende kontrol for at sikre, at produkterne konstant lever op til kravene. Se mere information om DVGW

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Til Rondomat brugere:

Hvor ofte, man skal fylde salt på anlægget, afhænger af ejendommens vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk vandforbruget og regenerer kun, når der er behov. Vi anbefaler, at man løbende holder øje med saltbeholdningen, da det er vigtigt, at denne ikke kommer under minimumsgrænsen, som er angivet på ydersiden af salttanken.

Hvis det sker, at saltbeholdningen kommer under minimumsgrænsen, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser rødt. Anlægget afgiver desuden et lydsignal.

I tilfælde af for lav saltbeholdning – saltet er under minimumsmærke og vandstanden – skal følgende procedure udføres, for at genoprette den korrekte brinemængde:

 • Fyld saltkaret op med saltpoletter.
 • Vandstanden vil afvige fra minimumsmærket.
 • Nederst på tanken sidder en blå prop. Skru på denne, så vandet løber ud.
 • Lad vandet løbe ud, til vandet er nået minimumsmærket og luk for hullet med den blå prop.
 • Saltbeholdningen og vandstanden nu korrekt.

Til AQA basic og AQA life brugere:

Hvor ofte, du skal fylde salt på anlægget, afhænger af dit vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk dit vandforbrug og regenerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser. AQA life afgiver desuden et lydsignal. Vi anbefaler, at du selv tilser og påfylder salt jævnligt i overensstemmelse med manualen.

Du kan beregne dit saltforbrug ud fra dit vandforbrug på: www.sanitabs.bwt.dk

Skal jeg bruge skyllemiddel ved kalkfrit vand?

Nej, du behøver ikke længere bruge skyllemiddel. Skyllemiddel anvendes til at neutralisere kalken ved tøjvask. Det bløde kalkfrie vand sørger for, at dit tøj og håndklæder forbliver bløde og lækre.

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på huden og gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholdes.
Indlæs mere

BWT Historier

Mehr Abwechslung beim Wassertrinken Mehr Abwechslung beim Wassertrinken
Drikkevand
08-11-2018 10:18:00

Vores opskrift på bedre og mere spæn­dende drik­ke­vand

Læger, sundhedseksperter og fitnessinstruktører taler altid om, hvor vigtigt det er at drikke vand. Hvorfor er det nu egentlig det? Det fortæller vi dig om her, og vi fortæller dig også, hvordan du kan dække dit daglige vandforbrug med Magnesium Mineralized Water.
Læs mere
So verbessern Sie den Geschmack Ihres Wassers Holen Sie das Beste aus Ihrem lokalen Leitungswasser mit den Wasserfiltern von BWT
Drikkevand
05-07-2019 09:03:47

Sådan kan du forbedre smagen af dit vand

Vi fortæller dig, hvilke mineraler vandets smag påvirkes af, og hvordan du kan få den optimale smag ud af dit vand.
Læs mere
E1 Einhebelfilter E1
Drikkevand
19-04-2019 09:31:04

Sådan skåner du miljøet med lokalt vand

Vi forklarer, hvordan du kan skåne miljøet med lokalt vand, og hvordan du forædler det til velsmagende, magnesiummineraliseret vand.
Læs mere

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til internationalen webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land