BWT vand til erhverv

Vandautomater og vandkølere

Vores vandautomater, vandkølere, tappetårne og vandfiltre kan anvendes i alle brancher. Uanset om du ønsker en indbygget løsning i form af en vandbar eller en fritstående vandautomat, kan du servere det bedste filtrerede BWT vand for dine kunder, ansatte eller besøgende.

Wasserspender für Unternehmen Wasserspender für Unternehmen

Vandautomater og vandkølere

Uanset om du skal bruge en indbygget eller en frit­stå­ende løsning, sørger vi for at du har friskt filtreret BWT vand til rådighed.

Med en BWT vandau­tomat eller en komplet BWT vandbar med vand­køler og tappetårn, kan du nemt servere filtreret vand for dine kunder, ansatte og besø­gende. Hvad end du vælger en vandau­tomat eller en vandbar instal­leres et BWT vand­filter efter dit behov. Vand­fil­trene kan både tilføje magne­sium for vels­ma­gende mine­ralvand eller levere hygiej­nisk vand uden bakte­rier og redu­ce­ring af pesti­cider.

Begge løsninger tilsluttes den eksi­ste­rende vand­for­sy­ning. Det betyder blandt andet at dette er et langt mere bære­dyg­tigt valg sammen­lignet med vand på flasker. Med en vandau­tomat eller en vand­køler med tappetårn kan du og din forret­ning få adgang til både koldt, brusende og tempe­reret vand - samtidig vinker i farvel til besværet med indkøb, leve­ring og opbe­va­ring af flaske­vand.

BWT x HORECA

Flere i bran­chen nyder alle­rede de mange fordele og har fået en grøn­nere og mere effektiv drift.

Visit your local website

Stay on this website