BWT vand til erhverv

Vandautomater og vandkølere

Vores vandautomater, vandkølere, tappetårne og vandfiltre kan anvendes i alle brancher. Uanset om du ønsker en indbygget løsning i form af en vandbar eller en fritstående vandautomat, kan du servere det bedste filtrerede BWT vand for dine kunder, ansatte eller besøgende.

Wasserspender für Unternehmen Wasserspender für Unternehmen

Find din BWT løsning hér

Er du på udkig efter en inte­greret løsning i form af en vand­køler og et tappetårn eller en frit­stå­ende vandau­tomat? Uanset hvilken løsning du ønsker, sørger vi for at du har friskt filtreret BWT vand til rådighed.

Med en BWT drik­ke­vandsau­tomat eller en komplet BWT vandbar med vand­køler og tappetårn, kan du nemt servere filtreret vand for dine kunder, ansatte og besø­gende. Hvad end du vælger en vandau­tomat eller en vandbar instal­leres et BWT vand­filter efter dit behov. Vand­fil­trene kan både tilføje magne­sium for vels­ma­gende mine­ralvand eller levere hygiej­nisk vand uden bakte­rier og redu­ce­ring af pesti­cider.

Begge løsninger tilsluttes den eksi­ste­rende vand­for­sy­ning. Det betyder blandt andet at dette er et langt mere bære­dyg­tigt valg sammen­lignet med vand på flasker. Med en drik­ke­vandsau­tomat eller en vand­køler med tappetårn kan du og din forret­ning få adgang til både koldt, brusende og tempe­reret vand - samtidig vinker i farvel til besværet med indkøb, leve­ring og opbe­va­ring af flaske­vand.

Træd ind i kampen om en Bottle Free Zone.

Visit our international website

Stay on this website