BWT vand til erhvervskunder

Tandklinikker

En korrekt vandbehandling i tandklinikken sikrer længere levetid på instrumenter og installationer og beskytter mod legionella og sundhedsfarlige bakterier.
Kontakt os for rådgivning
Tandklinikker Tandklinikker

Tandklinikker

BWT VAND

Vi tilbyder løsninger til hele klinikken, autoklaver og dental units

 

Hvilket anlæg passer til din tand­klinik?

BWT fører anlæg til brug i tand­kli­nikker: Odonton og Clinic Softener.

Vores anlæg BWT Odonton er udviklet til at behandle og levere vand til appa­ra­turet i tand­kli­nikker, som eksem­pelvis autoklaver og dental units. Begge anlæg leverer vand med en lednings­evne <20 µS/cm, hvilket lever op til de fleste autoklaver.* Anlæg­gene fjerner deru­d­over kalk, mine­raler, mikro­or­ga­nismer og legio­nella samt andre bakte­rier, så vand­kva­li­teten efter­lades sikkert, sundt og rent. Teknisk fungerer anlæg­gene ved omvendt osmose membran­fil­tre­ring. BWT Odonton egner sig til større tand­kli­nikker. BWT Odonton har desusen en reser­voir­tank, direkte aflæs­ning af lednings­evne via display og prøve­hane på recir­ku­la­tions­sy­stemet.

BWT Clinic Softener er udviklet til at forsyne hele tand­kli­nikken med blød­gjort BWT vand – fra patient­toilettet til kaffe­ma­skinen. Teknisk fungerer anlægget ved, at kalken fjernes fra vandet gennem et ionbyt­nings­filter. Når blød­gø­rings­an­lægget ikke kan optage mere kalk, går en auto­ma­tisk rege­ne­re­rings­proces i gang og en rens­ning i anlægget sker. Anlægget leverer blød­gjort vand under denne proces, så tand­kli­nikken altid er sikret kalkfrit BWT vand. BWT Clinic Softener er godkendt til drik­ke­vand og er selv­føl­gelig også drik­ke­vands­god­kendt med et DVGW-certi­fikat.

*Enkelte autoklaver kræver lavere lednings­evne, hvilket opnås ved efter­be­hand­ling med et BWT Best­demin demi­ne­ra­li­se­rings­filter.

Dental clinic
Dental clinic

Ofte stillede spørgsmål

Kan vandet fra BWT’s anlæg bruges til autoklaver?

Ja, BWT Hydroton og Odonton fjerner mere end 98 pct. af alle mineraler i vandet, og ledningsevnen er mellem 10-20 µS/cm. Enkelte autoklaver kræver lavere ledningsevne, hvilket opnås ved efterbehandling med et demineraliseringsfilter, som placeres foran autoklaven.

Hvilket anlæg er det rette til min tandklinik?

BWT Hydroton og BWT Odonton fjerner kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella fra vand, der bruges til fx dental units og autoklaver. Det afhænger af klinikkens størrelse, hvilket anlæg der er mest velegnet. BWT Clinic Softener leverer blødgjort vand i hele klinikken – fra kundetoilet til kaffemaskine. Hvis man ønsker alle fordelene ved behandlet vand, bør man have enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton anlæg og et BWT Clinic Softener anlæg.

Kan BWT’s anlæg installeres på alle tandklinikker?

Ja, det kan det i princippet, men der er nogle krav til rørføringen, som skal være opfyldt. Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Skal BWT’s anlæg serviceres?

Ja, BWT anbefaler, at du tegner en serviceaftale, så klinikken er sikret høj hygiejne. Som en del af serviceaftalen bliver BWT’s anlæg serviceret af en BWT-tekniker minimum en gang om året. Serviceaftalen inkluderer også tilkald af servicetekniker i driftsperioden. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Kræver anlæg­gene meget daglig vedli­ge­hol­delse?

Nej, BWT Hydroton og BWT Odonton passer sig selv, hvis der er tegnet serviceaftale. På BWT Clinic Softener skal der påfyldes salttabletter, hvilket er en simpel proces, hvor man tømmer en pose med salttabletter ned i et rum. Det tager 2 min. og skal alt efter forbrug gøres ca. en gang om måneden.

Lever anlæggene op til NIR og det risikobaserede tilsyn?

Ja, med BWT Hydroton eller Odonton lever klinikken op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og det risikobaserede tilsyn, som særligt fokuserer på vandet i dental units og kvalitetskontrol af autoklaverne

Fjerner et anlæg fra BWT bakterier og legionella?

Ja, BWT Hydroton og Odonton leverer vand, hvor kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella er fjernet fra vandet. BWT Clinic Softener leverer kalkfrit vand, som er godkendt til drikkevand.

Er BWT Clinic Softener blødgøringsanlæg godkendt til drikkevand?

Ja, BWT Clinic Softener er godkendt til drikkevand og har DVGW-certifikat.

Hvad er forskellen på anlæggene?

BWT Hydroton kan forsyne op til otte klinikrum med bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Odonton egner sig til større tandklinikker og leverer ligeledes bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Clinic Softener leverer blødgjort og kalkfrit vand til hele klinikken.

Hvad koster et anlæg?

Priserne varierer efter tandklinikkens behov og størrelse. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Hvordan gør det hverdagen på tandklinikken lettere?

Med et centralt anlæg fra BWT, i stedet for flere decentrale anlæg ved forskelligt apparatur i klinikken, forsimples arbejdsgangene, og man sparer tid. Med kalkfrit vand undgår man også alle de problemer, der opstår som følge af kalk i dental units.

Hvordan kontrollerer vi, at vores vand er ok inden prøvetagning?

Med strips til egenkontrol kan tandklinikken selv teste, at vandkvaliteten er i orden, inden et akkrediteret laboratorium udtager den test, som skal tages én gang årligt. Køb strips til egenkontrol hos BWT.

Bliver der brugt kemi i behandlingen af vandet?

Nej, BWT’s anlæg behandler kun vandet ved brug af strøm, salt og vand, så der indgår ingen kemikalier i processen.
Læs mere

Visit your local website

Stay on this website