Sygdom pga. legionella kan undgås!

BWT Perlwasser
BWT Perlwasser
Ifølge et svar fra Sundheds- og Ældreministeriet til Folketingets Sundheds-udvalg oplever vi en markant stigning i antallet af danskere, der bliver smittet med legionellabakterien, der kan give den frygtede lungesygdom legionærsyge. Ifølge ministeriet er både væksten og antallet af smittede højere end i andre EU-lande.
.

I Danmark bekæmper vi primært legionellabakterien i det varme vand med en konstant høj vandtemperatur. Dette medfører et unødigt højt energiforbrug uden helt at løse problemet med legionella og andre bakterier i vandet.

I Danmark smittes et stigende antal mennesker med legionella, der især rammer ældre og svækkede personer. I 2014 og 2015 er der påvist 150-200 årlige tilfælde af legionella smittede i Danmark, oplyser Statens Serum Institut.

Sammenligner man med tallene for andre EU-lande, ligger antallet af smittede i Danmark 100 til 500 procent højere end i sammenlignelige lande som England, Tyskland og Sverige, viser tal fra ECDC, der er EUs agentur for smitsomme sygdomme.

Blandt de smittede er det især ældre og i forvejen syge personer, der risikerer at dø af legionærsygdom. Ti procent af de smittede med legionærsygdom dør, men tallet er langt højere for i forvejen svækkede personer. F.eks. dør ca. 30% af de hospitalsindlagte, hvis de også rammes af legionærsygdom.

- Vi behøver ikke at acceptere risikoen for sygdom pga. legionella og kunne let helt undgå bakterien på alle institutioner og beboelsesejendomme. En løsning fra BWT og Danish Clean Water (DCW) kan både mindske energiforbruget og risikoen for legionellasmitte, siger salgsdirektør Mads Maymann Jørgensen fra BWT. Han fortsætter:

- Danish Clean Water i Sønderborg har udviklet deres NEUTHOX-teknologi, hvor man med en simpel proces med salt, vand og elektricitet helt kan fjerne biofilm og bakterier fra rør og vandsystemet i øvrigt. Teknologien gør det muligt at sænke temperaturen på det varme vand, hvilket samtidigt giver en reduktion af energiforbruget på op til 15 procent. Det er oplagt at benytte teknologien i kommunale institutioner som ældrecentre, svømmehaller, skoler og daginstitutioner, større boligejendomme, hoteller og virksomheder indenfor fødevareproduktion, slutter han.

I Danmark markedsføres DCW’s anlæg eksklusivt under BWT’s brand og er en integreret del af BWT’s produktportefølje. Anlægget markedsføres under navnet BWT SafeShower.

 

Bekæmp legionella med desinfektionsanlæg

BWT safeshower anlægget bekæmper legionella kun med salt, vand og strøm. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne. Velegnet til sygehuse, svømme- og sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem mm. Læs mere om bekæmpelse af legionella her.

Fik du også læst..

Visit your local website

Stay on this website