BWT DemiPro SI-416 demineraliseringsanlæg

Ionbytningsanlæg til demineralisering, max. flow 12-25 m3/t

 
Get in touch
Product Number: n/a
 • Op til 90% lavere vandforbrug
 • Max. flow 12-25 m3/t
 • Op til 60% lavere kemiforbrug
 • Langt bedre vandkvalitet
 • Ekstremt lavt siliciumindhold
Springe zu
Product Details
Technical Details
FAQ

Demineraliseringsanlæg med lavt vand- og kemiforbrug

Økonomisk og driftsikker

Fordelen ved anlægget er den ekstremt gode driftsøkonomi og vandkvalitet, som opnås ved anvendelse af PLC styring, elektroniske ledningsevne- og flowmålere. Dette sikrer et fuldstændig nøjagtigt forbrug af vand og kemikalier til regenerationerne og driften.

Anlægget er et enkelt-kolonneanlæg som kører ”reverse flow”, hvilket vil sige at drift og regeneration kører i hver sin retning. Det giver et ekstremt lavt kemikalie-og vandforbrug samt et meget gennemslip af salte og mineraler, som vil være ensbetydende med forøget ledningsevne.

Styringen af anlægget foregår med en PLC, så der altid er mulighed for at ændre driftsforholdene.

Som standard medfølger ledningsevnemålere, der styrer regenerationen, så der spares 80-90% på vandforbruget i forhold til konventionelle anlæg.

Typiske anvendelsesområder:

 • Kedelvand, dampgeneratorer og køletårne
 • Hospitaler, laboratorier og sterilcentraler
 • Fjernvarme- og kraftværker
 • Fødevareproduktion og bryggerier

Tilvalgsmuligheder

Option 1
DemiPro leveres med et ekstra poleringstrin integreres for at opnå endnu finere vandkvalitet. Vandkvaliteten bliver gennemsnitlig under 0,1 µS/cm.

Option 2
DemiPro leveres med tank til regenerationsvand samt et neutraliseringanlæg.

Product Number n/a
Max. flow T15 (m3/t) 12
Differenstryk* (option 1) (bar) 1 (1,5)
Max. flow T15 (m3/t) 15
Differenstryk* (option 1) (bar) 1,5 (2)
Max. flow T15 (m3/t) 20
Differenstryk* (option 1) (bar) 2,6 (3,1)
Max. flow T15 (m3/t) 25
Differenstryk* (option 1) (bar) 4 (4,5)
Vandudnyttelse (%) 95-99
Vandkvalitet max.** (Option 1) (µS/cm) 2 (0,2)
Vandkvalitet gnsn. (Option 1) (µS/cm) <1 (<0,1
Kapacitet/regeneration*** (eqval) 1230
HCI kemiforbrug 30% (liter) 137
NaOH kemiforbrug 27% (liter) 65
Vandforbrug pr. regeneration (m3) 5
Regenerationstid (min.) 30-60
Temperatur**** (oC) 1-40 (80)
Vandtryk max. (bar) 10
Rørtilslutning (DN) 65
Afløbstilslutning (DN) 50
Bredde (mm) 2100
Højde (mm) 2750
Dybde (Option 1) (mm) 2000 (3000)
Tryktank diameter (mm) 800

For tilbud og endelig fastlæggelse af drift; venligst kontakt BWT. *Trykfaldet ændres meget ved svingende temperaturer. **Lavere max. ledningsevne medfører længere regenerationstid. ***Kræver vandanalyse for at beregne kapacitet pr. regeneration nøjagtigt. Værdierne i parentes er med integreret poleringstrin (option1) ****Værdierne i parentes er uden membran.

Product Details

Demineraliseringsanlæg med lavt vand- og kemiforbrug

Økonomisk og driftsikker

Fordelen ved anlægget er den ekstremt gode driftsøkonomi og vandkvalitet, som opnås ved anvendelse af PLC styring, elektroniske ledningsevne- og flowmålere. Dette sikrer et fuldstændig nøjagtigt forbrug af vand og kemikalier til regenerationerne og driften.

Anlægget er et enkelt-kolonneanlæg som kører ”reverse flow”, hvilket vil sige at drift og regeneration kører i hver sin retning. Det giver et ekstremt lavt kemikalie-og vandforbrug samt et meget gennemslip af salte og mineraler, som vil være ensbetydende med forøget ledningsevne.

Styringen af anlægget foregår med en PLC, så der altid er mulighed for at ændre driftsforholdene.

Som standard medfølger ledningsevnemålere, der styrer regenerationen, så der spares 80-90% på vandforbruget i forhold til konventionelle anlæg.

Typiske anvendelsesområder:

 • Kedelvand, dampgeneratorer og køletårne
 • Hospitaler, laboratorier og sterilcentraler
 • Fjernvarme- og kraftværker
 • Fødevareproduktion og bryggerier

Tilvalgsmuligheder

Option 1
DemiPro leveres med et ekstra poleringstrin integreres for at opnå endnu finere vandkvalitet. Vandkvaliteten bliver gennemsnitlig under 0,1 µS/cm.

Option 2
DemiPro leveres med tank til regenerationsvand samt et neutraliseringanlæg.

Technical Details

Product Number n/a
Max. flow T15 (m3/t) 12
Differenstryk* (option 1) (bar) 1 (1,5)
Max. flow T15 (m3/t) 15
Differenstryk* (option 1) (bar) 1,5 (2)
Max. flow T15 (m3/t) 20
Differenstryk* (option 1) (bar) 2,6 (3,1)
Max. flow T15 (m3/t) 25
Differenstryk* (option 1) (bar) 4 (4,5)
Vandudnyttelse (%) 95-99
Vandkvalitet max.** (Option 1) (µS/cm) 2 (0,2)
Vandkvalitet gnsn. (Option 1) (µS/cm) <1 (<0,1
Kapacitet/regeneration*** (eqval) 1230
HCI kemiforbrug 30% (liter) 137
NaOH kemiforbrug 27% (liter) 65
Vandforbrug pr. regeneration (m3) 5
Regenerationstid (min.) 30-60
Temperatur**** (oC) 1-40 (80)
Vandtryk max. (bar) 10
Rørtilslutning (DN) 65
Afløbstilslutning (DN) 50
Bredde (mm) 2100
Højde (mm) 2750
Dybde (Option 1) (mm) 2000 (3000)
Tryktank diameter (mm) 800

For tilbud og endelig fastlæggelse af drift; venligst kontakt BWT. *Trykfaldet ændres meget ved svingende temperaturer. **Lavere max. ledningsevne medfører længere regenerationstid. ***Kræver vandanalyse for at beregne kapacitet pr. regeneration nøjagtigt. Værdierne i parentes er med integreret poleringstrin (option1) ****Værdierne i parentes er uden membran.

BWT DemiPro demineraliseringsanlæg

BWT DemiPro SI-416 Produktvariante wählen

Visit your local website

Stay on this website