BWT Elektrolysestyring

Selvregulerende korrosionsbeskyttelse

 
Get in touch
 • Garanti mod gennemtæringer
 • Online overvågning af driftsparametre, temperaturer mm.
 • Lækageadvarsel og påmindelser
 • Mulighed for tilkobling af CTS-anlæg
 • Automatisk udslamning
Springe zu
Product Details
Technical Details
FAQ
Downloads

Et elektrolyseanlæg yder korro­sions­be­skyt­telse til varmtvands­be­hol­dere samt det efter­føl­gende rørsy­stem. Styringen udfører daglig kontrol med vand­be­hand­lingen og regu­lerer auto­ma­tisk for at opnå den opti­male beskyt­telse mod korro­sion.

Fordele:

 • Online over­våg­ning af flow, tempe­ra­turer mm.
 • Læka­ge­ad­varsel og påmin­delser
 • Mulighed for at koble elek­tro­ly­sesty­ringen til CTS-anlæg
 • Auto­ma­tisk udslam­ning af varmtvands­be­holder

Garanti mod gennemtæ­ringer
BWT yder garanti mod indefra kommende gennemtæ­ringer i varmtvands­be­hol­deren uanset alder eller fabrikat ved samtidig tegning af servi­ce­af­tale. Læs mere om BWT servi­ce­af­taler her.

Over­våg­ning af tempe­ra­turer
Styringen kan være med til at opdage fejl på anlægget, som gør at de i mange tilfælde kan udbedres indenfor meget kort tid. Det sikrer korte afbrud i driften.

Monteringshøjde 1,6 - 1,8 m
Spænding 230V-50Hz
Max strømforbrug 200W
   
   
   
   
Produktblade og manu­aler
BWT Elektrolysestyring 2.0 - produktblad PDF, 550 Kb Downloads
Product Details

Et elektrolyseanlæg yder korro­sions­be­skyt­telse til varmtvands­be­hol­dere samt det efter­føl­gende rørsy­stem. Styringen udfører daglig kontrol med vand­be­hand­lingen og regu­lerer auto­ma­tisk for at opnå den opti­male beskyt­telse mod korro­sion.

Fordele:

 • Online over­våg­ning af flow, tempe­ra­turer mm.
 • Læka­ge­ad­varsel og påmin­delser
 • Mulighed for at koble elek­tro­ly­sesty­ringen til CTS-anlæg
 • Auto­ma­tisk udslam­ning af varmtvands­be­holder

Garanti mod gennemtæ­ringer
BWT yder garanti mod indefra kommende gennemtæ­ringer i varmtvands­be­hol­deren uanset alder eller fabrikat ved samtidig tegning af servi­ce­af­tale. Læs mere om BWT servi­ce­af­taler her.

Over­våg­ning af tempe­ra­turer
Styringen kan være med til at opdage fejl på anlægget, som gør at de i mange tilfælde kan udbedres indenfor meget kort tid. Det sikrer korte afbrud i driften.

Technical Details

Monteringshøjde 1,6 - 1,8 m
Spænding 230V-50Hz
Max strømforbrug 200W
   
   
   
   
Downloads
Produktblade og manu­aler
BWT Elektrolysestyring 2.0 - produktblad PDF, 550 Kb Downloads
Elektrolysestyring

BWT Elektrolysestyring

Visit your local website

Stay on this website