Elektrolysestyring
Elektrolysestyring

BWT Elektrolysestyring

Selvregulerende korrosionsbeskyttelse

Få gratis tilbud
 • Garanti mod gennemtæringer
 • Online overvågning af driftsparametre, temperaturer mm.
 • Lækageadvarsel og påmindelser
 • Mulighed for tilkobling af CTS-anlæg
 • Automatisk udslamning
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

Et elektrolyseanlæg yder korro­sions­be­skyt­telse til varmtvands­be­hol­dere samt det efter­føl­gende rørsy­stem. Styringen udfører daglig kontrol med vand­be­hand­lingen og regu­lerer auto­ma­tisk for at opnå den opti­male beskyt­telse mod korro­sion.

Fordele:

 • Online over­våg­ning af flow, tempe­ra­turer mm.
 • Læka­ge­ad­varsel og påmin­delser
 • Mulighed for at koble elek­tro­ly­sesty­ringen til CTS-anlæg
 • Auto­ma­tisk udslam­ning af varmtvands­be­holder

Garanti mod gennemtæ­ringer
BWT yder garanti mod indefra kommende gennemtæ­ringer i varmtvands­be­hol­deren uanset alder eller fabrikat ved samtidig tegning af servi­ce­af­tale. Læs mere om BWT servi­ce­af­taler her.

Over­våg­ning af tempe­ra­turer
Styringen kan være med til at opdage fejl på anlægget, som gør at de i mange tilfælde kan udbedres indenfor meget kort tid. Det sikrer korte afbrud i driften.

Tekniske detaljer

Monteringshøjde 1,6 - 1,8 m
Spænding 230V-50Hz
Max strømforbrug 200W
   
   
   
   

Hvad er elektrolyse?

Elektrolyse er nedbrydning af vand (H2O) til dets grundbestanddele, brint (H2) og ilt (O2), ved hjælp af strøm.

Elektrolyse kan bruges til at producere en beskyttende belægning på metaloverflader ved at tilføre en lille mængde strøm til metaloverfladen, som danner en beskyttende oxidfilm på overfladen. Denne oxidfilm beskytter mod korrosion ved at forhindre ilt og vand i at nå metaloverfladen. Elektrolyse kan også bruges til at fjerne eksisterende korrosion.

Elektrolyse kan derfor være en effektiv metode til at beskytte mod korrosion i vandsystemer, herunder varmtvandsbeholdere og rørsystemer.

Elektrolyse af vand kan også bruges til at producere grøn brint, som kan lagres som kemisk energi i brændselsceller og bruges til at producere elektricitet.

Weitere laden
Produktblade og manu­aler
BWT Elektrolysestyring 2.0 - produktblad PDF, 550 Kb Downloads
Produktbeskrivelse

Et elektrolyseanlæg yder korro­sions­be­skyt­telse til varmtvands­be­hol­dere samt det efter­føl­gende rørsy­stem. Styringen udfører daglig kontrol med vand­be­hand­lingen og regu­lerer auto­ma­tisk for at opnå den opti­male beskyt­telse mod korro­sion.

Fordele:

 • Online over­våg­ning af flow, tempe­ra­turer mm.
 • Læka­ge­ad­varsel og påmin­delser
 • Mulighed for at koble elek­tro­ly­sesty­ringen til CTS-anlæg
 • Auto­ma­tisk udslam­ning af varmtvands­be­holder

Garanti mod gennemtæ­ringer
BWT yder garanti mod indefra kommende gennemtæ­ringer i varmtvands­be­hol­deren uanset alder eller fabrikat ved samtidig tegning af servi­ce­af­tale. Læs mere om BWT servi­ce­af­taler her.

Over­våg­ning af tempe­ra­turer
Styringen kan være med til at opdage fejl på anlægget, som gør at de i mange tilfælde kan udbedres indenfor meget kort tid. Det sikrer korte afbrud i driften.

Teknisk data

Tekniske detaljer

Monteringshøjde 1,6 - 1,8 m
Spænding 230V-50Hz
Max strømforbrug 200W
   
   
   
   
Spørgsmål

Hvad er elektrolyse?

Elektrolyse er nedbrydning af vand (H2O) til dets grundbestanddele, brint (H2) og ilt (O2), ved hjælp af strøm.

Elektrolyse kan bruges til at producere en beskyttende belægning på metaloverflader ved at tilføre en lille mængde strøm til metaloverfladen, som danner en beskyttende oxidfilm på overfladen. Denne oxidfilm beskytter mod korrosion ved at forhindre ilt og vand i at nå metaloverfladen. Elektrolyse kan også bruges til at fjerne eksisterende korrosion.

Elektrolyse kan derfor være en effektiv metode til at beskytte mod korrosion i vandsystemer, herunder varmtvandsbeholdere og rørsystemer.

Elektrolyse af vand kan også bruges til at producere grøn brint, som kan lagres som kemisk energi i brændselsceller og bruges til at producere elektricitet.

Weitere laden
Downloads
Produktblade og manu­aler
BWT Elektrolysestyring 2.0 - produktblad PDF, 550 Kb Downloads
Elektrolysestyring

BWT Elektrolysestyring

Visit your local website

Stay on this website