Contact

Uw contactpersonen bij BWT

Voor specifieke informatie kan u zich richten tot de onderstaande diensten.
Nos personnes de contact Neem contact op met de juiste persoon

Ons team staat te uwer
beschik­king

Contactpersonnen
 
Wasser Lupe
Wasser Lupe
Waterfilter for your home
Waterfilter for your home
Perla Tabs
Silky soft water
Silky soft water

Commer­ciële dienst voor huis­houd­toe­stellen

Hebt u als instal­la­teur of als sani­taire groot­handel vragen betref­fende de BWT-​producten ? Ontvangt u graag een offerte? Filtratie, onthar­ding, doseer­pompen,...
Wij infor­meren u graag over alle water­op­los­singen voor de woning.

Service Technico-commercial
Service Technico-commercial
Telephone
Telephone
Contactpersoon-Technico-commercial
Contact technico-commercial
Solution Technico-Commercial
Contactpersoon Technico-commercial

Technico-​​commer­ciële dienst voor zorg­sec­tor en collec­ti­vi­teiten

Heeft u als studie­bu­reau of onder­houds­firma een speci­fieke bere­ke­ning nodig voor een ontharder of andere water­be­han­de­lings­in­stal­latie? Neem contact met ons op voor al uw vragen over filters, onthar­ders, kalk­steen­neu­tra­li­sa­toren, osmose-​​instal­la­ties en verwar­mings­wa­ter­be­han­de­ling.

Koeltorens - Tours de refroidissement
Koeltorens - Tours de refroidissement
Pharma-biotech
Infusion
CNC machine coolant
Produktion
Female chemist analyzing purified water
Female chemist analysing water

Technico-commer­ciële dienst
indu­striële water­be­han­de­ling

Heeft u vragen over de producten die u kan gebruiken voor water­be­han­de­ling van koel­to­rens en stoom­ke­tels? Heeft u appa­ra­tuur nodig of geeft u de voor­keur aan chemi­sche water­zui­ve­ring?

Restauranten
Chef cooking
De beste koffie met BWT water + more
De beste koffie met BWT water + more
Koeltorens - Tours de refroidissement
Koeltorens - Tours de refroidissement
bestaqua 14 roc coffee
bestaqua 14 roc coffee

Sales BWT water + more

Heeft u vragen betref­fende profes­si­o­nele water­op­los­sing voor de horeca en de gastro­nomie?

Entretien industriel
Entretien industriel
SAV - Product
SAV - Product
Service
Service
Technicien industriel
BWT technician servicing

Dienst na verkoop

Wilt u een indienst­stel­ling van een BWT ontharder aanvragen? Wilt u graag een onder­houds­con­tract aanvragen? Neem dan contact op met de dienst na verkoop. Regi­streer uw BWT-product via de BWT@Home app of via deze website.

SAV - Product
SAV - Product
Kundendienstmitarbeiterin bereit für Ihren Anruf
Kundendienstmitarbeiterin bereit für Ihren Anruf
Livraison
Livraison
water hardness test
water hardness test

Busi­ness Support

Leve­ringen, afha­lingen, webshop­be­stel­lingen…
Wij behan­delen al uw aanvragen met zorg.

Mitarbeiter sitzen am Schreibtisch
Mitarbeiter sitzen am Schreibtisch
Reinstdampf
Reinstdampf
BWT Fachmann berät Kunden
BWT Fachmann berät Kunden
Absolvent im Büro
Absolvent im Büro

Human Ressources

Wilt u graag bij BWT komen werken? Heeft u inte­resse in een opstaande functie of wilt u spon­taan solli­ci­teren? Consul­teer hier de open­staande vaca­tures.

Karriere Benefit
Karriere Benefit
Forze Delft
Forze Delft
Marketing events
Marketing evenement
info catalogus - info catalogue
info catalogus - info catalogue

Marke­ting

Heeft u vragen betref­fende adver­ti­sing, online media, pers­re­la­ties, beurzen of

wilt u andere marke­ting gere­la­teerde zaken bespreken?

Heeft u andere vragen ?

Visit your local website

Stay on this website