Referentieprojecten

De energiesector

Hydrogen fuel teaser image Hydrogen fuel teaser image

De energiesector

Energie

 

Engie

Leve­ring van de demi-​water­voor­zie­ning voor Brain­port Indu­stries Campus (BIC) in Eind­hoven 

In 8 weken tijd is BWT Neder­land er in geslaagd de volle­dige demi-​water­voor­zie­ning voor BIC te kunnen leveren. 8 weken is een zeer korte periode om zowel aan de kwan­ti­ta­tieve als kwali­ta­tieve eisen van de klant te voldoen en deze instal­latie neer te zetten, zeker als er in deze 8 weken ook nog een bouwvak zit. Dit is gelukt dankzij de zeer goede samen­wer­king met de klant Engie. Na de start van het project ontving BWT Neder­land zeer snel een oké op de 3D opstel­lings­te­ke­ningen en op de P&ID‘s. Zo werd het moge­lijk om de verschil­lende compo­nenten van de instal­latie te bestellen bij de verschil­lende produc­tie­lo­ca­ties van BWT in Europa. De volledig redun­dante instal­latie bestaat uit: 

  • Breek­tank met dubbele pompset Grundfos Hydro MPC-E 2 CRNE 1-6
  • 2x Rondomat Duo 3
  • 2x Permaq Pico 60
  • 2x Septron Line Compact 13
  • 1x Demi­wa­ter­voor­raad­tank 5m³ uit PP met dubbele pompset Grundfos Hydro MPC-E 2 CRNE 1-6
Project voor Engie
Project voor Engie

Info nodig voor uw project ?

Visit your local website

Stay on this website