Water­ont­har­ders : Complete gids voor zacht water

 

Heb jij genoeg van kalk­aan­slag in jouw badkamer en keuken­toe­stellen? Voelt jouw huid droog aan na elke douche? Het is tijd om water­ont­har­ders te ontdekken! In deze complete gids van BWT leren we hoe jij van hard naar zijde­zacht water gaat, de vele voor­delen daarvan, en hoe jij de perfecte water­ont­harder kiest.

Wat is een water­ont­harder ?

Weet dat er geen verschil is tussen een waterverzachter en een waterontharder. Dit zijn twee verschillende woorden voor hetzelfde concept. 

Een water­ver­zachter is een toestel dat ontworpen is om de hard­heid van water te vermin­deren. Hard water bevat hoge concen­tra­ties calcium- en magne­si­umi­onen, die verschil­lende problemen kunnen veroor­zaken : kalk­aan­slag op appa­raten en leidingen, vermin­derde werking van zeep en shampoo en huid­ir­ri­tatie. 

Er zijn dus veel voor­delen die door één enkel appa­raat worden gele­verd. Maar wat is het basis­prin­cipe van een water­ver­zach­ter ? 

 

Gids Waterontharders

Hoe werkt een waterontharder ? 

Een tradi­ti­o­nele water­ont­harder werkt meestal via een proces dat ionen­uit­wis­se­ling heet. Het toestel bevat een hars­kolom gevuld met hars­kor­rels die geladen zijn met natri­umi­onen.

Wanneer hard water door de hars­kolom stroomt, worden de calcium-​​​​​ en magne­si­umi­onen in het water vervangen door natri­umi­onen. Dit chemi­sche proces, waarbij onge­wenste ionen (zoals calcium en magne­sium) in het water worden vervangen door gewenste ionen (natrium), vermin­dert de hard­heid van het water aanzien­lijk. 

BWT WS and woman in the middle

Hard­heid van water na de ontharder

De hard­heid van water wordt meestal gemeten in Franse (°f) of Duitse hard­heids­graden (°dH) of nog, in mg/l of delen per miljoen (ppm) CaCO3.

In de meeste regio’s in België is de hard­heid in het water >18°f/10°dH : inves­teren in onthar­ding is hier een verstan­dige beslis­sing. Een water­ver­zachter kan de hard­heid van water bijna hele­maal verwij­deren, maar meestal blijft er een beetje rest­hard­heid over (5 à 10°f of 3 à 6°dH) door de inge­bouwde meng­kraan.
Bepaal jouw water hardheid
Water met en zonder kalkaanslag

Voordelen van een water­ont­harder

En in het dage­lijks leven, wat zijn de voordelen van een waterontharder ? 

Hoe kies ik mijn waterontharder ?

Om uit de verschillende BWT-modellen het toestel te kiezen dat voor jou geschikt is, is het belangrijk rekening te houden met een aantal criteria, zoals :

  • De hardheid van jouw water
  • Het aantal personen in jouw huishouden
  • Jouw jaarlijks waterverbruik
  • De beschikbare ruimte om het toestel te plaatsen

Bij elke stap van deze overwegingen staan onze partner-installateurs klaar om jou te adviseren en te begeleiden, zodat jij de keuze kunt maken die het beste bij jouw behoeften past.

Vraag een offerte aan
BWT Waterontharders gids installer

Hoe werken BWT Waterontharders ?

BWT-​onthar­ders bestaan uit 1 of 2 hars­ko­lomme en een zoutbak met de voor­raad zout­ta­bletten. Er zijn 2 hoofd­fasen in hun werking:

  • De onthar­dings­fase: als het water door het hars stroomt, worden de calcium-​​ en magne­si­umi­onen, die verant­woor­de­lijk zijn voor kalk­aan­slag, opge­lost en vervangen door natri­umi­onen.
  • De rege­ne­ra­tie­fase: wanneer het hars al zijn natri­umi­onen heeft over­ge­dragen aan het water, wordt het au­to­ma­tisch gere­ge­ne­reerd, d.w.z. opnieuw geladen met nieuwe natri­umi­onen, uit de pekel van de zout­ta­bletten in de zoutbak.  Deze fase wordt stan­daard gepro­gram­meerd om 2 uur ‘s nachts. 
BWT GIDS waterontharders met zout

Hoe werkt een waterontharder met zout ?

Het ‘harde’ water wordt door­heen een ionen­wis­se­lings­kolom gevoerd die een speciaal soort hars bevat. Deze weer­houden de calcium- en magne­si­umi­onen die in het water opge­lost zijn en vervangen die door natri­umi­onen die geen afzet­ting geven.

Tijdens het rege­ne­reren wordt het hars met een over­maat zout gespoeld, en nemen de natri­umi­onen de plaats in van de calcium- en magne­si­umi­onen, die wegspoelen met het spoel­water. Op deze manier komen de zout­op­los­sing en het drink­water nooit met elkaar in aanra­king. Het resul­taat? Zijde­zacht water, zonder kalk, zonder zoutsmaak, en van de hoogst moge­lijke kwali­teit.

BWT Waterontharders salt

Hoe werkt een magnetisch waterontharder ?

Een magne­ti­sche water­ont­harder is eigenlijk geen ontharder, hoogstens een anti-kalktoestel. Het werkt anders dan een tradi­ti­o­nele ionen­wis­se­laar. In plaats van ionen te vervangen, gebruikt een magne­ti­sche water­ont­harder magne­ti­sche velden om de kris­tal­struc­tuur van calcium- en magne­si­umi­onen te veran­deren.

Hier­door blijven deze mine­ralen in suspensie en vormen ze minder snel kalk­aan­slag. Er is echter veel discussie over de effec­ti­vi­teit van magne­ti­sche water­ont­har­ders en weten­schap­pe­lijke bewijzen zijn vaak tegen­strijdig.

limescale protection

FAQ ​Waterontharders


Water­ont­harder prijs, geuren, grootte, levens­duur... Hier beant­woorden we de meest voor­ko­mende vragen die we ontvangen over water­ont­har­ders.  Heb je toch nog een vraag die hier niet beant­woord wordt? Neem dan gerust contact met ons op. We staan klaar om je te helpen !

Hoe lang gaat een waterontharder mee?

Een goed onderhouden waterverzachter kan tot 15 jaar meegaan. De levensduur van het toestel hangt af van factoren zoals frequentie van regeneraties, watersamenstelling, kwalitatieve beschermfilter, correct gebruik en onderhoud. Met een onderhoudscontract van BWT worden slijtende onderdelen tijdig vervangen, zodat jij zorgeloos en langdurig kunt genieten van zacht water.

Hoe groot is een waterontharder?

De grootte van de verzachter kan variëren volgens het model en de capaciteit. De kleinste toestellen passen onder de gootsteen of het aanrecht, terwijl de grotere modellen vooral in de hoogte groter zijn. Zij zijn bedoeld voor grote huishoudens en/of zeer harde waters. Het is belangrijk om de beschikbare ruimte op te meten voordat u een ontkalker aanschaft.

Hoe lang duurt de regeneratie van een ontharder?

De regeneratiecyclus van een verzachter kan variëren volgens model, en duurt tussen 45 en 90 minuten. Gedurende deze tijd is de ontkalker bezig met het vervangen van de calcium- en magnesiumionen door natriumionen, en met reinigen en ontsmetten (indien uitgerust met een chloorcel) van de harsen. Tijdens dit proces vloeit er via een interne bypass hard water naar de gebruikers.

Water smaakt zout na de ontharder ?

Bij een te lage druk in het drinkwaternet (<2bar), kan het gebeuren dat niet alle pekel uitgespoeld is na de regeneratie. Het eerste water na regeneratie drinken is geen probleem, echter kunnen mensen met een laag-natrium dieet dit best niet doen. Wanneer dergelijke drukdaling frequent voorkomt, moet de plaatsing van een drukverhoging overwogen worden.


Water smaakt vies na de ontharder ?

Als je merkt dat het water een vreemde smaak heeft na de installatie of na een lange periode van stilstand (bijvoorbeeld na een vakantie), laat dan het water een paar minuten stromen voordat je het drinkt. Als de vieze smaak niet van de waterverzachter komt maar van het kraanwater zelf, kun je onder het aanrecht een omgekeerde osmosefilter installeren. Dit apparaat verwijdert alle ongewenste stoffen (zoals chloor, zware metalen, bacteriën, PFAS, microplastics) uit het water, zodat je altijd schoon en zuiver drinkwater hebt.

Hoeveel wasmiddel bespaart een waterontharder ?


Een van de voordelen van een waterontharder is dat je minder wasmiddel nodig hebt om dezelfde reinigingskracht te bereiken. Omdat zacht water beter schuimt, kan de hoeveelheid wasmiddel die je gebruikt met 50% worden verminderd. Dit leidt niet alleen tot een kostenbesparing, maar is ook beter voor het milieu doordat er minder chemicaliën in het afvalwater terechtkomen.

Wat is het stroomverbruik van een ontharder ?


Het stroomverbruik van een ontkalker is erg laag: van minder dan 5W tijdens ontharding tot 20 à 30W tijdens de regeneratiecyclus, die voor huishoudelijke toestellen 1 tot 3 keer per week plaatsvindt gedurende 45 tot 90 minuten. Een dagverbruik met regeneratie bedraagt dus ca. 150W; dat is de helft van 3 uren LED-TV kijken. Elektriciteit in deze ontharders biedt talloze voordelen, en dat geldt voor alle BWT-ontharders. Inderdaad, ze werken veel zuiniger omdat ze hun waterverbruik meten, en bieden handige alarmen (via gsm) bij zouttekort, lekken in de sanitaire installatie en storingen.

Hoeveel kost een waterontharder ?

De kosten voor een ontkalker variëren in functie van de capaciteit en de gekozen opties. De prijs voor een basistoestel zit rond de €1500; full-option toestellen met lekbewaking in heel de woning gaan tot €4000. Daarnaast zijn er kosten voor montage, onderhoud en het zout dat af en toe moet worden aangevuld.
Meer laden

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Visit your local website

Stay on this website