Wettelijke informatie

BWT BELGIUM NV

Leuvensesteenweg 633
B-1930 Zaventem
E-Mail: [email protected]
T.: + 32 (0) 2 758 03 10
F.: + 32 (0) 2 758 03 33

BTW – TVA BE 0402.940.374 

Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel alsook de Vrederechter van het Kanton Zaventem bevoegd.

Visit our international website

Stay on this website