Referentiesprojecten

Kwaliteitswater aangepast aan uw behoeften

Met meer dan 30 jaar ervaring in de waterzuivering, genieten we het vertrouwen van vele industriële klanten. Ontdek enkele van de projecten die we hebben uitgevoerd. Zo krijgt u een idee van de mogelijkheden, zowel wat betreft het soort opdrachten als de omvang van onze specialiteiten ... Dit zal u overtuigen dat wij zeker de beste partner voor u zijn.
Projets de référence Nos projets de référence

Referentieprojecten

Diverse en gevarieerde sectoren.

De farmaceutische sector, de horeca, de industrie, … BWT is actief in een veelheid van uiteenlopende sectoren. Wat hebben ze gemeen? Onze knowhow, onze passie voor water en onze inzet voor het behoud van deze kostbare hulpbron.
Nos projets de références par secteur Projets de référence par secteur

Onze klantenreferenties

REFEREntieprojecten

Zij gaven ons hun vertrouwen... En u ?

« Elke druppel telt voor BWT. Natuurlijke water-​bronnen worden schaarser. En proceswater is een kostbaar goed. Vandaar dat we bestuderen hoe onze klanten elke druppel water optimaal kunnen inzetten. »
Luc Felix, sales manager chemical applications bij BWT
Découvrez quelques projets en vidéo
Découvrez quelques projets en vidéo

Enkele voor­beelden

Dankzij onze meer dan 30-​jarige exper­tise op het gebied van water­zui­ve­ring kunnen wij u zeker de oplos­singen bieden die het beste passen bij uw sector en uw behoeften. Wij werken met u samen in elke fase van uw projecten, onge­acht de kwali­teit van het te behan­delen en te produ­ceren water: gezui­verd water, clean steam, voed­sel­veilig water, onthard water of osmo­se­water. Wij ontwerpen, produ­ceren en imple­men­teren stan­daard of op maat gemaakte oplos­singen die u in staat stellen om veilig­heid en indu­striële pres­ta­ties met elkaar te verzoenen, uw water-​​ en ener­gie­ver­bruik te vermin­deren en uw afval­water te vermin­deren en/of herge­bruiken.

Ontdek hier­onder enkele voor­beelden van onze projecten.

Onze gebieden van expertise

Zij maakten al eerder gebruik van de BWT-​expertise

engie logo
engie logo
gsk logo
gsk logo
pacapime logo
pacapime logo
sheraton logo
sheraton logo
az alma logo
az alma logo
ucb logo
ucb logo
het anker logo
het anker logo
janssen logo
janssen logo

Info nodig voor uw project ?

Visit your local website

Stay on this website