Drinkwaterfilters

Mijn water? Loepzuiver!

Water vergezelt ons de hele dag door: bij het douchen, de was, bij een verfrissend glas water tussendoor en bij het koken. Des te belangrijker is het dat de kwaliteit en hygiëne goed zijn. BWT-waterfilters voorkomen dat ongewenste deeltjes uw huisinstallatie binnendringen en zorgen daarmee voor een perfecte waterkwaliteit.
Mädchen genießt sauberes Wasser Mädchen genießt sauberes Wasser

Drinkwaterfilters

Recept voor zuiver water

Met het gezin samen aan tafel zitten, lachen, kletsen en genieten van een uitstekende maaltijd. Je geniet nog meer van deze tijd samen als je weet dat alle ingrediënten met het beste water zijn bereid.
Pärchen kocht gemeinsam Pärchen kocht gemeinsam

Drinkwaterfilters

De hygiëne klopt

Tandenpoetsen is leuk als het leidingwater hygiënisch zuiver en helder is. Want verzorging en hygiëne zijn bij het drinkwaterfilter in de kelder net zo belangrijk als voor het poetsen de tanden.
Mädchen beim Zähneputzen im Bad Mädchen beim Zähneputzen im Bad

Drinkwaterfilters

DRINKEN

Een vereiste voor elk huis, voor optimale bescherming en de beste hygiëne in de drinkwaterinstallatie

Op de lange weg van de waterzuiveringsinstallatie tot bij u thuis kan het gebeuren dat door nieuwe aansluitingen of onderhoudswerkzaamheden aan het openbare waterleidingnet verontreinigende deeltjes als zand of roest in het water terecht komen en dus ook in uw huishoudelijke waterinstallatie. Als uw water uit een eigen bron afkomstig is, kan de verontreiniging zelfs nog groter zijn. Met een drinkwaterfilter beschermt u uw woning tegen binnendringen van deeltjes en zorgt u voor hygiënisch en veilig drinkwater.

Verbod voor ongewenste indringers

De montage van een drink­wa­ter­filter heeft zin omdat het bij het punt waar het water het huis binnen­komt een barrière tegen onge­wenste bezoe­kers vormt. Wat veel mensen echter niet weten: de montage van een DVGW-/ÖVGW-​getest filter wordt in onze buur­landen door de over­heid sterk aange­raden of is zelfs verplicht!

E1
E1

Neem uw drinkwaterhygiëne zelf in de hand!

Kan drinkwater bederven?

Meer dan de helft van de onder­vraagde personen is zich niet bewust van het feit dat zelfs het beste water op de weg door de leidingen in hun huis tot in uw glas kan bederven.*

*vgl. Het onder­zoek werd uitge­voerd door de firma Markta­gent.com in opdracht van het forum Wasser­hy­giene e.V. , mei 2017

Ist Trinkwasser verderblich?

gemakkelijk hygiënisch water met de drinkwaterfilters van BWT

Meestal is gebrek aan onder­houd de oorzaak van slechte water­hy­giëne. Dat begint daar waar het water het huis binnen­komt en bij de water­filter.

Met de drink­wa­ter­fil­ters van BWT was het nog nooit zo gemak­ke­lijk om van zuiver en hygi­ë­nisch water te kunnen genieten.

Drink­wa­ter­fil­ters houden veront­rei­ni­gingen op een betrouw­bare manier weg van het huis­houden. De instal­latie is niet alleen verstandig, maar zelfs een must!

Mangelnde Wasserhygiene

Drinkwaterfilters

Productoverzicht

E1-filter– zo eenvoudig is drinkwaterhygiëne!

De BWT E1-filter maakt indruk met zijn inge­ni­euze concept en eenvou­dige bedie­ning: De hygi­ë­ne­be­hui­zing, de filter­beker met het filter­ele­ment, kan in enkele seconden worden vervangen. Het water kan in één hand­om­draai direct op het appa­raat worden afge­sloten – zonder gereed­schap of spat­water.

Bij product­re­gi­stratie biedt BWT 10 jaar garantie en worden er auto­ma­tisch herin­ne­ringen per e-mail gestuurd – zodat u niet vergeet om het filter­ele­ment te vervangen!

E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene! E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene!

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Hoe functioneert een drinkwaterfilter?

Comment fonctionne un filtre à eau potable?
Comment fonctionne un filtre à eau potable?

Werking

Bij drinkwaterfilters functioneert het filterelement als een fijne zeef: verontreinigende en zwevende deeltjes die groter zijn dan de openingen in de zeef, worden bij het filteroppervlak tegengehouden en kunnen niet meer in de waterleiding terecht komen. Het water wordt mechanisch gereinigd. De fijnheid van de filter wordt daarbij in μm (micrometer) aangegeven. Drinkwaterfilters van BWT hebben een filterfijnheid van 90 μm. Ter vergelijking: de gemiddelde diameter van een menselijke haar bedraagt ongeveer 100 μm.

Maar niet alle drinkwaterfilters zijn gelijk! Er wordt onderscheid gemaakt tussen filters met een vervangbaar filterelement en terugspoelfilters.

Filters met vervangbaar filterelement

Bij filters met vervangbaar filterelement wordt de reiniging van de filter in gang gezet door de filterelementen te vervangen. Om een hoge drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen, moeten de filterelementen uiterlijk elke zes maanden worden vervangen.

Met de E1-filter heeft BWT een volledig nieuw filtertype ontwikkeld. Door de uniek constructie en de zogenoemde bediening door één hendel is het vervangen van het filterelement heel comfortabel en zo gemakkelijk als bij geen enkele andere filter.

E1 Filtre à levier unique Fonctionnalité
E1 Filtre à levier unique Fonctionnalité

Veel­ge­stelde vragen

Kan corrosie in waterleidingen mijn gezondheid schaden?

Door corrosie kunnen zware metalen afkomstig van de leidingen in het drinkwater terechtkomen en de kwaliteit van het water aantasten. Deze metalen kunnen, vooral bij kwetsbare personen (zuigelingen, zieken en ouderen), gezondheidsproblemen veroorzaken. Bijgevolg is het ook aangeraden om in geval van leidingen die niet beschermd zijn en na langdurige stilstand (meerdere dagen zonder waterafname) het water eerst enige tijd te laten lopen.

Waarom zou ik investeren in een filter?

De kwaliteit van ons drinkwater is prima. Echter zijn heel wat collectoren en leidingen verouderd, en er worden er regelmatig hersteld waarbij zand en vuil in uw sanitaire installatie terecht komen. Uw leidingwater legt sowieso heel wat kilometers af van de plaats waar het geproduceerd wordt tot het gebruikspunt in uw woning. Om uw installatie te beschermen, kan u best een kwalitatieve filter op de algemene watertoevoer plaatsen. Denk eraan om deze regelmatig te spoelen of te vervangen, een verwaarloosde filter wordt immers snel een bacteriehaard die uw water zal besmetten.

Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?

Van eenvoudige filters met wegwerppatronen tot automatisch spoelende filters met alarmcontact voor gebouwbeheersystemen. Filters met tegenspoelsystemen leveren ook tijdens de spoelingen gefiltreerd water naar de gebruikers. Geweven filterelementen zijn te vermijden omdat vuildeeltjes door het (door vuilopstapeling ontstane) drukverlies door het weefsel worden gedrukt. Alle BWT drinkwaterfilters hebben 90 à 100µm filtratiefijnheid.

Welke filterfijnheid voorzie ik best ?

De filterfijnheid wordt gekozen in functie van de toepassing. We onderscheiden hierbij o.a. drink-, regen-, zwem- en proceswater. Voor drinkwater dat reeds aan de bron wordt gefiltreerd (bij de drinkwaterbedrijven) schrijven de DIN/EN normen voor om filters te plaatsen met een filterfijnheid tussen 80 en 150µm. Dit is niet alleen de grens van wat het menselijk oog nog kan zien, maar ook de waarde waaronder zich geen werkingsstoornissen meer voordoen in sanitaire installaties. Voor onbehandelde regen- en grondwaters kan best fijner gefiltreerd worden, 50µm of lager. Zandfilters voor zwembaden weerhouden deeltjes boven 50µm. Proceswaterfilters bestaan er in alle fijnheden, tot zelfs beneden 0,1µm. De gevoeligheid van de procesapparatuur bepaalt de fijnheid. Naargelang hun constructie bieden fijnfilterpatronen nominale (50 à 70%) of absolute (>99%) werkingsefficiëntie.

Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?

Indien het regenwater alleen dient om toiletten te voeden, volstaat een deeltjesfiltratie dmv. een zand- of zakkenfilter. Anderzijds kan u kiezen voor een actief koolfilter. Contacteer ons voor de technische fiches of advies.

Kan corrosie in waterleidingen mijn gezondheid schaden?

Door corrosie kunnen zware metalen afkomstig van de leidingen in het drinkwater terechtkomen en de kwaliteit van het water aantasten. Deze metalen kunnen, vooral bij kwetsbare personen (zuigelingen, zieken en ouderen), gezondheidsproblemen veroorzaken. Bijgevolg is het ook aangeraden om in geval van leidingen die niet beschermd zijn en na langdurige stilstand (meerdere dagen zonder waterafname) het water eerst enige tijd te laten lopen.

Waarom zou ik investeren in een filter?

De kwaliteit van ons drinkwater is prima. Echter zijn heel wat collectoren en leidingen verouderd, en er worden er regelmatig hersteld waarbij zand en vuil in uw sanitaire installatie terecht komen. Uw leidingwater legt sowieso heel wat kilometers af van de plaats waar het geproduceerd wordt tot het gebruikspunt in uw woning. Om uw installatie te beschermen, kan u best een kwalitatieve filter op de algemene watertoevoer plaatsen. Denk eraan om deze regelmatig te spoelen of te vervangen, een verwaarloosde filter wordt immers snel een bacteriehaard die uw water zal besmetten.

Wat is kalk?

Ons drinkwater is lang onderweg geweest vooraleer het in de filtratie- en chloreerinstallatie van de drinkwatermaatschappij haar laatste behandeling krijgt. Regenwater sijpelt doorheen bergen en grondlagen waar het alle aanwezige mineralen opneemt. Kalk is de verzamelnaam voor Calcium- en Magnesiumcarbonaat wat in vele gesteenten en grondlagen aanwezig is. Het mineraalarme water lost de kalk op en vervoert die onder vorm van oplosbaar bicarbonaat naar onze sanitaire installaties. Wanneer het water hier opwarmt in de boiler of verdampt in de douche, verandert het bicarbonaat opnieuw naar onoplosbaar carbonaat, wat neerslaat als een harde witte kalklaag.
Laad meer

Service

Blog

Water staat voor ons als levensmiddel op nummer 1. Daarom moet de kwaliteit van het water waarmee wij dagelijks talloze keren mee in aanraking komen, goed zijn. Maar hoe zorgt men voor de beste drinkwaterhygiëne?

Visit your local website

Stay on this website