Installaties voor zijdezacht water

Zijdezacht begin van de dag

Opstaan en heerlijk in bad. Uit de douche sproeit zijdezacht water van BWT, weldadig voor lichaam en geest. Uw huid voelt zachter aan, uw haar wordt glanzend en soepel.

Installaties voor zijdezacht water

Een knuffelzacht gevoel van welzijn

Na de verfrissende douche snel een heerlijk zachte handdoek omslagen! Zijdezacht BWT-water maakt de was aangenaam zacht en zorgt voor een perfect draagcomfort. Zo blijft uw favoriete kledingstuk heerlijk zacht en voelt het aan als een tweede huid.
Bébé emmitouflé dans un essuie de bain tout doux Baby eingewickelt in kuscheliger Decke

Installaties voor zijdezacht water

Meer tijd voor leuke dingen

Wie verdoet zijn tijd nou graag met poetsen? Lelijke kalkvlekken op de douchewand, tegels, kranen of op bestek en glazen behoren met het zijdezachte parelwater tot het verleden. Dus: geniet ontspannen van uw tijd met familie en vrienden!
Familie genießt Zeit miteinander Perlwasseranlage Entspannung

Installaties voor zijdezacht water

Zorgeloos genieten

Water stroomt als een levensader door het hele huis. Zijdezacht parelwater beschermt niet alleen het gehele leidingstelsel maar ook de huishoudelijke apparatuur zoals wasmachines, vaatwassers en koffiemachines. Zo worden uw waardevolle investeringen langdurig beschermd en dure reparaties voorkomen.
Pärchen genießt Schaumbad miteinander Pärchen genießt Schaumbad miteinander

Installaties voor zijdezacht BWT-water

Een goed gevoel

Hoe zachter het water, hoe lager het verbruik van was- en reinigingsmiddelen en huidverzorgingsproducten zal zijn. Dit wordt ongeveer met 50 procent verminderd. Het is niet alleen goed voor uw portemonnee maar ook voor het milieu.
Mutter und Tochter kuscheln im Bett Mutter und Tochter kuscheln im Bett

Installaties voor zijdezacht BWT-water

Producten

Installaties voor parelwater van BWT verminderen de kalk in het water, zodat uw douche schoon blijft. Bovendien geniet u van het ongeëvenaarde gevoel van zijdezacht parelwater, voor een voelbaar zachtere huid, soepel, glanzend haar en onweerstaanbaar zacht wasgoed.
L`eau BWT Perla L`eau BWT Perla

INSTALLATIES VOOR PARELWATER

Parelwater

Duik in de wereld van zijdezacht BWT-parelwater!

Afhankelijk van de regio is ons water met verschillende mineralen verrijkt, waaronder calcium, dat verantwoordelijk is voor de hardheid van het water. Installaties voor parelwater van BWT halen de stoffen die het water hard maken eruit en zetten dit water om in zijdezacht BWT parelwater. Een verschil dat je ziet en voelt!

De oplossing tegen teveel kalk in het water

Zijdezacht parelend BWT-water dient om van te genieten, ter bescherming en om te besparen!

Puur genot onder de douche en in het bad, knuffelzachte was, glanzende kranen en met als puntje op de i: een lager energieverbruik. Zacht water heeft tal van voordelen.

Genieten!

Met zijdezacht parelend water van BWT wordt elke douche- en badbeurt een ongeëvenaarde belevenis. Het is een echt schoonheidselixer, omdat het niet alleen de huid merkbaar zachter maakt, maar ook het haar soepeler en glanzend maakt. Met zacht water in de wasmachine geniet u daarnaast ook van een knuffelzachte, heerlijk soepele was.
source de bien-etre

Bescherming!

Zijde­zacht BWT-water beschermt huis­hou­de­lijke appa­raten en leidingen tegen kalk­aan­slag en verlengt de levens­duur ervan. Zacht water zorgt ook voor glans in keuken en badkamer en zorgt ervoor dat uw inves­te­ring zijn waarde behoudt. Nog een plus­punt voor het milieu: Een lager verbruik van poets- en wasmid­delen.
Mit BWT Perlwasser die Geräte schützen

Besparen!

Met zijdezacht parelwater van BWT bent u een stuk goedkoper uit: U heeft tot wel 50 procent minder onderhouds-, reinigings- en wasmiddelen nodig. Zelfs de energie- en verwarmingskosten gaan omlaag! Want als uw verwarming verkalkt is, werkt deze minder goed. Daardoor ontziet u uw portemonnee en het milieu.
Mit BWT Perlwasser sparen

BWT heeft de oplos­sing tegen hard water

BWT heeft voor dit probleem de perfecte oplossing: onthardingsinstallaties die zelfs zeer hard water omzetten in zijdezacht parelwater. De dure dagelijkse problemen die door een hoge hardheid worden veroorzaakt verdwijnen en de behaaglijkheidsfactor in uw eigen huis stijgt. De wereldwijd unieke en geavanceerde technologie van BWT verandert zo elke badkamer in een wellness-oase. Uw haren gaan glanzen, uw huid voelt weldadig aan en de was wordt heerlijk zacht.

En ook worden wasma­chine, water­boiler en alle andere appa­raten waarin water wordt verwarmd, ontzien. Ze func­ti­o­neren zonder problemen en hun levens­duur wordt verlengd. Reini­gings­mid­delen en verzor­gende producten worden duide­lijk zuiniger in gebruik. Douche­wanden en kranen glanzen zonder lang­durig poetsen.

Installaties voor parelwater

Productoverzicht

BWT Perla Seta

Uitge­rust met de modernste commu­ni­ca­tie­tech­no­logie biedt de nieuwe BWT Perla Seta een opti­maal gebruiks­gemak en de hoogste servi­ce­kwa­li­teit. Het was nog nooit zo gemak­ke­lijk om te genieten van zijde­zacht BWT-​parelwater.

 • Voor maxi­maal 6 personen
 • Duplex-​systeem voor 24 uur zacht water
 • 32 kg zout­re­serve
 • 100% connec­ti­vi­teit via GSM, Wifi, LAN en BWT Best Water Home App
 • 5 inch-​touchscreen
 • Auto­ma­ti­sche controle via de functie Auto Check
Perlwasseranlagen Perlwasseranlagen

Perla-tabs van BWT - het regeneratiezout voor uw onthardingsinstallatie

Om het beste uit uw onthardingsinstallatie te halen en een zo lang mogelijke levensduur te garanderen, is een speciale verzorging nodig: vooral bij de regeneratie van uw installatie.

Perla-tabs van BWT bevatten reinigingszout met een onverslaanbaar zuiverheidsgehalte van 99,9 procent en zijn ontwikkeld voor de regeneratie van onthardingsinstallaties van particuliere huishoudens. Dankzij de nieuwe, handige verpakking van tien kilo kunt u het regeneratiezout zonder zwaar tillen heel eenvoudig bijvullen.

Perla Tabs Perla Tabs

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Hoe functioneert een installatie voor parelwater?

De tech­no­logie van de BWT-waterontharder is geba­seerd op een proces dat ook in de natuur voor­komt. Dit proces wordt ´ionen­wis­se­ling´ genoemd. Hierbij worden calcium en magne­sium aan het water onttrokken en vervangen door natrium.

BWT systèmes duplex
BWT systèmes duplex

Binnen in de BWT-installatie voor zijdezacht water bevinden zich een of twee ´harskolommen´ die deze wisseling mogelijk maken. De elementen bestaan uit een speciaal hars. Het water stroomt hier doorheen en de daarin opgeloste calcium- en magnesiumionen worden gebonden en vervangen door natriumionen.

De geavan­ceerde tech­no­logie van BWT zorgt ervoor dat dit proces probleem­loos kan verlopen dankzij de nieuwste bestu­ringsel­elek­tro­nica. Een centraal onder­deel van deze proce­dure is het herstel van de harsen. Om ervoor te zorgen dat deze hars­kolom func­ti­o­neel blijft, heeft deze een ´rege­ne­ratie´ nodig. Tijdens deze fase wordt het hars met een keuken­zout­op­los­sing gerei­nigd. Om te voor­komen dat het drink­water hier­door wordt veront­rei­nigd, is het rege­ne­ra­tie­cir­cuit volledig van het drink­wa­ternet gescheiden.

Welke BWT-ontharder past bij mijn behoeften?

De geavan­ceerde tech­no­logie van BWT is wereld­wijd toon­aan­ge­vend. Een van de grote voor­delen daarbij is dat de Euro­pese markt­leider in water­tech­no­logie zeer veel verschil­lende oplos­singen aanbiedt. Zo vindt elk huis­houden precies het product dat perfect aansluit bij hun behoeften.

Er zijn twee product­typen waar u uit kan kiezen: BWT-installaties voor zijde­zacht water die zijn uitge­rust met een ´hars­kolom´ en instal­la­ties die twee van derge­lijke elementen hebben. Deze worden ´Simplex-´ en ´Duplex´-installaties genoemd. Het voor­deel van meer­dere hars­ko­lommen is vooral dat de werking niet onder­broken hoeft te worden en dat ze elkaar kunnen afwis­selen. Alleen bij het topmodel BWT Perla Seta werken beide elementen in vol bedrijf tege­lij­ker­tijd: dit is het meest uitge­breide model van de BWT-ontharders met onge­ziene comfort­mo­ge­lijk­heden, beant­woordt ook aan de meest moderne eisen. Regen­wa­ter­dou­ches, extra grote badkuipen en andere toepas­singen die tot een hoog water­ver­bruik leiden, profi­teren enorm van het gebruik van dit toppro­duct.

Als er pauzes moeten worden inge­last voor de rege­ne­ratie bij de BWT-ontharders, zijn de meeste toestellen zo gepro­gram­meerd dat dit auto­ma­tisch 's nachts plaats­vindt, als er weinig water wordt gebruikt en er nog een reser­voir met gezui­verd water aanwezig is. Vaak kan dit ook indi­vi­dueel worden inge­steld. Enkele BWT-ontharders hebben een leer­ver­mogen: ze passen zich­zelf aan de behoeften aan.

Als er twee hars­ko­lommen ter beschik­king staan, kunnen deze elkaar afwis­selen. Dat heeft als voor­deel dat er meer en te allen tijde zijde­zacht BWT-water beschik­baar is. – Daar­naast zijn er ook modellen beschik­baar die met één element werken, deze zijn goed­koper in aankoop. Daar­door zijn ze een gunstig alter­na­tief voor huis­hou­dens met een lager water­ver­bruik die toch graag gebruik maken van de kwali­teit van BWT. Een zeer speciale toepas­sing biedt de instal­latie AQA smart Plus: hier is bescher­ming tegen corrosie geïn­te­greerd.

Verder verschillen de modellen in de snelheid waarmee de regeneratie van de harskolommen plaatsvindt en in watercapaciteit die ze kunnen verwerken. De topmodellen van BWT onderscheiden zich verder doordat ze via internet en smartphone zelf hun onderhoud en eventuele storingsmeldingen regelen. – Eén ding hebben alle modellen van de BTW-installaties voor zijdezacht water gemeen: de geavanceerde technologie en de hoogste kwaliteit garanderen dat uw huis een bron van zijdezacht water wordt.

BWT-kwaliteit

Onze kwaliteitsbelofte

Service

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen - Particuliers

Wat is de levensduur van een ontharder?

Een goed onderhouden waterontharder van BWT gaat 20 jaar mee. Er zijn toestellen in gebruik die al 30 jaar en langer meegaan.

Wat is kalk?

Ons drinkwater is lang onderweg geweest vooraleer het in de filtratie- en chloreerinstallatie van de drinkwatermaatschappij haar laatste behandeling krijgt. Regenwater sijpelt doorheen bergen en grondlagen waar het alle aanwezige mineralen opneemt. Kalk is de verzamelnaam voor Calcium- en Magnesiumcarbonaat wat in vele gesteenten en grondlagen aanwezig is. Het mineraalarme water lost de kalk op en vervoert die onder vorm van oplosbaar bicarbonaat naar onze sanitaire installaties. Wanneer het water hier opwarmt in de boiler of verdampt in de douche, verandert het bicarbonaat opnieuw naar onoplosbaar carbonaat, wat neerslaat als een harde witte kalklaag.

Wat zijn de voordelen van een waterontharder?

 • U geniet van het comfort en de bescherming van zacht water.
 • U heeft minder onderhoud in de badkamer en algemeen aan het sanitair.
 • U verbruikt minder schoonmaakproducten.
 • Uw koffietoestel zal langer meegaan.

Welk type ontharder heb ik nodig?

Enkele parameters zijn bepalend:

 • De waterhardheid in uw drinkwater
 • Het jaarlijks waterverbruik
 • Ofwel het aantal gezinsleden
 • En het aantal waterafnamepunten

Wat is de hard­heid in mijn regio?

U kan de hardheid in uw woonplaats opzoeken op de website van uw drinkwatermaatschappij of advies vragen aan BWT.

Wat zijn Franse en Duitse graden?

Dit zijn eenheden die de waterhardheid uitdrukken. M.a.w. de concentratie van Calcium- en Magnesium-ionen in het water

Hoe werkt een waterontharder?

Een waterontharder werkt volgens het principe van ionenuitwisseling. In het aanwezige harsbed worden Calcium- en Magnesium-ionen (Ca en Mg) uitgewisseld voor Natrium-ionen die geen neerslagen geven bij opwarming. Wanneer de harsen verzadigd zijn aan Ca en Mg, regenereert het toestel met pekel, gemaakt uit de hoogzuivere zouttabletten die de gebruiker regelmatig aanvult in het zoutvat.

Smaakt uw verzacht water zout?

Als u een zoutsmaak proeft is uw ontharder fout ingesteld en kan u best contact opnemen met een BWT-installateur.

Waar plaats ik een waterontharder?

Zo dicht mogelijk na de waterteller zodat u zoveel mogelijk bescherming heeft van uw sanitaire installatie.

Hoe vaak moet ik het zout bij vullen?

Het zoutverbruik hangt af van de hardheid in uw drinkwater evenals van uw verbruik. Grofweg ligt het zoutverbruik bij zachtere resp. zeer harde waters tussen 50 en 100 kg per 100m³ waterverbruik.

Maakt het uit welk zout ik gebruik?

De zuiverheid van het zout is belangrijk. Zout in tabletten met een hoge zuiverheidsgraad zijn fundamenteel voor de lange levensduur van uw toestel. BWT zouttabletten hebben een zuiverheidsgraad van 99,6%.

Kan ik de water­ont­harder zelf instal­leren?

Het is aanbevolen een BWT-installateur te contacteren voor de installatie van de ontharder. Dit enerzijds om u te kunnen beroepen op de volledige garantie. Anderzijds is het belangrijk om de waterontharder correct te installeren omdat u dit water ook gebruikt in de keuken. Bent u zelfstandige en heeft u ervaring in plaatsing van

Kan ik energie besparen met een waterontharder?

Kalkafzetting in leidingen en toestellen zorgt voor energieverlies. Het verwijderen van kalk uit leidingwater vermijdt dus kalkafzetting.

Wie moet ik bellen als ik een storing heb?

Contacteer voor een storing op een huishoudelijk toestel de BWT-installateur die de ontharder bij u heeft geplaatst.

Wat is het verschil tussen kalkneutralisatie t.o.v. een ontharder?

Een kalkneutralisator werkt zonder zout, het toestel spoelt niet en u heeft dus geen afvoer nodig voor spoelwater. Deze oplossing zorgt voor bescherming van leidingen, toestellen, etc. Het toestel gaat kalk niet uit het water verwijderen, als het water in contact komt met zuurstof is er nog steeds lichte kalkafzetting maar deze is veel eenvoudiger te verwijderen. Zoekt u bescherming en comfort? Dan is de ontharder de enige oplossing. Hij gaat kalk uit het water verwijderen en zorgt dus voor het comfort van “zacht water”. Daarnaast zorgt een waterontharder ook voor de bescherming van leidingen, sanitair en toestellen.

Welke garantie krijg ik?

U krijgt 2 jaar garantie op het toestel. Wat betreft de installatie kan u zich best richten tot een BWT-installateur.

Wat kan ik doen aan onderhoud op de ontharder?

U kan zorgeloos genieten van een BWT-waterontharder als de installateur hem bij u heeft geplaatst. Het enige onderhoud dat u zelf heeft, is het zout bijvullen.

Heeft de ontharder stroom nodig?

Ja, u kan dus best een stopcontact voorzien in de buurt van de ontharder.

Is er drukverlies tijdens de werking van een ontharder?

Er is een minimaal drukverlies.

Kan ik de buitenkraan ook aansluiten op de ontharder?

U kan beter regenwater gebruiken voor de buitenkraan. Dit water is gratis, vergt alleen filtratie en bevat geen kalk. Dit water is dus bijvoorbeeld uitstekend om uw wagen te reinigen.

Wat is kalk?

Ons drinkwater is lang onderweg geweest vooraleer het in de filtratie- en chloreerinstallatie van de drinkwatermaatschappij haar laatste behandeling krijgt. Regenwater sijpelt doorheen bergen en grondlagen waar het alle aanwezige mineralen opneemt. Kalk is de verzamelnaam voor Calcium- en Magnesiumcarbonaat wat in vele gesteenten en grondlagen aanwezig is. Het mineraalarme water lost de kalk op en vervoert die onder vorm van oplosbaar bicarbonaat naar onze sanitaire installaties. Wanneer het water hier opwarmt in de boiler of verdampt in de douche, verandert het bicarbonaat opnieuw naar onoplosbaar carbonaat, wat neerslaat als een harde witte kalklaag.

Wat is de hard­heid in mijn regio?

U kan de hardheid in uw woonplaats opzoeken op de website van uw drinkwatermaatschappij of advies vragen aan BWT.

Wat zijn de voordelen van een waterontharder?

 • U geniet van het comfort en de bescherming van zacht water.
 • U heeft minder onderhoud in de badkamer en algemeen aan het sanitair.
 • U verbruikt minder schoonmaakproducten.
 • Uw koffietoestel zal langer meegaan.

Wat zijn Franse en Duitse graden?

Dit zijn eenheden die de waterhardheid uitdrukken. M.a.w. de concentratie van Calcium- en Magnesium-ionen in het water

Smaakt uw verzacht water zout?

Als u een zoutsmaak proeft is uw ontharder fout ingesteld en kan u best contact opnemen met een BWT-installateur.

Hoe werkt een waterontharder?

Een waterontharder werkt volgens het principe van ionenuitwisseling. In het aanwezige harsbed worden Calcium- en Magnesium-ionen (Ca en Mg) uitgewisseld voor Natrium-ionen die geen neerslagen geven bij opwarming. Wanneer de harsen verzadigd zijn aan Ca en Mg, regenereert het toestel met pekel, gemaakt uit de hoogzuivere zouttabletten die de gebruiker regelmatig aanvult in het zoutvat.

Waar plaats ik een waterontharder?

Zo dicht mogelijk na de waterteller zodat u zoveel mogelijk bescherming heeft van uw sanitaire installatie.

Wat is de levensduur van een ontharder?

Een goed onderhouden waterontharder van BWT gaat 20 jaar mee. Er zijn toestellen in gebruik die al 30 jaar en langer meegaan.

Hoe vaak moet ik het zout bij vullen?

Het zoutverbruik hangt af van de hardheid in uw drinkwater evenals van uw verbruik. Grofweg ligt het zoutverbruik bij zachtere resp. zeer harde waters tussen 50 en 100 kg per 100m³ waterverbruik.

Maakt het uit welk zout ik gebruik?

De zuiverheid van het zout is belangrijk. Zout in tabletten met een hoge zuiverheidsgraad zijn fundamenteel voor de lange levensduur van uw toestel. BWT zouttabletten hebben een zuiverheidsgraad van 99,6%.

Welk type ontharder heb ik nodig?

Enkele parameters zijn bepalend:

 • De waterhardheid in uw drinkwater
 • Het jaarlijks waterverbruik
 • Ofwel het aantal gezinsleden
 • En het aantal waterafnamepunten

Kan ik de water­ont­harder zelf instal­leren?

Het is aanbevolen een BWT-installateur te contacteren voor de installatie van de ontharder. Dit enerzijds om u te kunnen beroepen op de volledige garantie. Anderzijds is het belangrijk om de waterontharder correct te installeren omdat u dit water ook gebruikt in de keuken. Bent u zelfstandige en heeft u ervaring in plaatsing van

Kan ik energie besparen met een waterontharder?

Kalkafzetting in leidingen en toestellen zorgt voor energieverlies. Het verwijderen van kalk uit leidingwater vermijdt dus kalkafzetting.

Wie moet ik bellen als ik een storing heb?

Contacteer voor een storing op een huishoudelijk toestel de BWT-installateur die de ontharder bij u heeft geplaatst.

Wat is het verschil tussen kalkneutralisatie t.o.v. een ontharder?

Een kalkneutralisator werkt zonder zout, het toestel spoelt niet en u heeft dus geen afvoer nodig voor spoelwater. Deze oplossing zorgt voor bescherming van leidingen, toestellen, etc. Het toestel gaat kalk niet uit het water verwijderen, als het water in contact komt met zuurstof is er nog steeds lichte kalkafzetting maar deze is veel eenvoudiger te verwijderen. Zoekt u bescherming en comfort? Dan is de ontharder de enige oplossing. Hij gaat kalk uit het water verwijderen en zorgt dus voor het comfort van “zacht water”. Daarnaast zorgt een waterontharder ook voor de bescherming van leidingen, sanitair en toestellen.

Welke garantie krijg ik?

U krijgt 2 jaar garantie op het toestel. Wat betreft de installatie kan u zich best richten tot een BWT-installateur.

Wat kan ik doen aan onderhoud op de ontharder?

U kan zorgeloos genieten van een BWT-waterontharder als de installateur hem bij u heeft geplaatst. Het enige onderhoud dat u zelf heeft, is het zout bijvullen.

Heeft de ontharder stroom nodig?

Ja, u kan dus best een stopcontact voorzien in de buurt van de ontharder.

Is er drukverlies tijdens de werking van een ontharder?

Er is een minimaal drukverlies.

Kan ik de buitenkraan ook aansluiten op de ontharder?

U kan beter regenwater gebruiken voor de buitenkraan. Dit water is gratis, vergt alleen filtratie en bevat geen kalk. Dit water is dus bijvoorbeeld uitstekend om uw wagen te reinigen.
Laad meer

Veelgestelde vragen - Professionals & Industrie

Kies ik een simplex? Duo of duplex systeem?

De klassieke simplex (1 harsfles met 1 zoutvat) wordt vrijwel alleen nog gebruikt is huishoudelijke toepassing. Voor grotere verbruikers is de iets grotere investering van een duo/duplex/multi snel terug verdiend door het lager verbruik aan zout en spoelwater. Een duplex is 2 simplex toestellen die alternerend of parallel kunnen werken; een duo is 2 harsflessen met 1 sturing en 1 zoutvat; een multi heeft meerdere kolommen, zoutbakken, sturingen… Een duo kost amper meer dan een simplex maar biedt toch enkele voordelen van een duplex: 24/24u zacht water en 100% harscapaciteitsbenutting.

Welk type zout kan ik best gebruiken voor een waterontharder?

Het beste zout voor een waterontharder is zout in tabletvorm. Probeer zout in kristallen te vermijden: dit is minder zuiver en lost minder gemakkelijk op waardoor ze soms o.a. de pekelklep verstoppen. De BWT PERLA-TABS hebben een zuiverheid van 99,6% en zijn verkrijgbaar bij de sanitaire groothandel in uw buurt of in de online shop.

Welke rest­hard­heid moet ik kiezen?

Voor drinkwater bestond vroeger de norm van 15°f; deze was vooral zo bepaald om leidingen uit koper en gegalvaniseerd staal niet te snel te doen corroderen. Sinds het veralgemeende gebruik van kunststoffen, alsmede door de recente richtlijnen rond legionella-beheersing (met het op hoge temperatuur houden van warm-water-ringleidingen) wordt de resthardheid meestal tussen 5 en 10°f gekozen. Wanneer het ontharde water ook gevoeliger apparatuur voedt, dienen lagere resthardheden te worden ingesteld.

Welke technologische vernieuwingen kan men nog verwachten van ontharders?

De nieuwste toestellen minder zout & spoelwater: dit gebeurt vooreerst door kleinere harsvolumes toe te passen in duo of multi opstellingen, onderzoek toont immers aan dat grotere efficiëntie van ionenuitwisseling wordt gehaald uit kleinere harsvolumes. In grote installaties wordt waterverspilling tegengegaan door geleidbaarheidsmeting en problemen door drukschommelingen in het toevoerwater vermeden door gebruik van een jetpomp ipv. de klassieke venturi.

Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?

Van eenvoudige filters met wegwerppatronen tot automatisch spoelende filters met alarmcontact voor gebouwbeheersystemen. Filters met tegenspoelsystemen leveren ook tijdens de spoelingen gefiltreerd water naar de gebruikers. Geweven filterelementen zijn te vermijden omdat vuildeeltjes door het (door vuilopstapeling ontstane) drukverlies door het weefsel worden gedrukt. Alle BWT drinkwaterfilters hebben 90 à 100µm filtratiefijnheid.

Welke filterfijnheid voorzie ik best ?

De filterfijnheid wordt gekozen in functie van de toepassing. We onderscheiden hierbij o.a. drink-, regen-, zwem- en proceswater. Voor drinkwater dat reeds aan de bron wordt gefiltreerd (bij de drinkwaterbedrijven) schrijven de DIN/EN normen voor om filters te plaatsen met een filterfijnheid tussen 80 en 150µm. Dit is niet alleen de grens van wat het menselijk oog nog kan zien, maar ook de waarde waaronder zich geen werkingsstoornissen meer voordoen in sanitaire installaties. Voor onbehandelde regen- en grondwaters kan best fijner gefiltreerd worden, 50µm of lager. Zandfilters voor zwembaden weerhouden deeltjes boven 50µm. Proceswaterfilters bestaan er in alle fijnheden, tot zelfs beneden 0,1µm. De gevoeligheid van de procesapparatuur bepaalt de fijnheid. Naargelang hun constructie bieden fijnfilterpatronen nominale (50 à 70%) of absolute (>99%) werkingsefficiëntie.

Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?

Indien het regenwater alleen dient om toiletten te voeden, volstaat een deeltjesfiltratie dmv. een zand- of zakkenfilter. Anderzijds kan u kiezen voor een actief koolfilter. Contacteer ons voor de technische fiches of advies.

Kies ik een simplex? Duo of duplex systeem?

De klassieke simplex (1 harsfles met 1 zoutvat) wordt vrijwel alleen nog gebruikt is huishoudelijke toepassing. Voor grotere verbruikers is de iets grotere investering van een duo/duplex/multi snel terug verdiend door het lager verbruik aan zout en spoelwater. Een duplex is 2 simplex toestellen die alternerend of parallel kunnen werken; een duo is 2 harsflessen met 1 sturing en 1 zoutvat; een multi heeft meerdere kolommen, zoutbakken, sturingen… Een duo kost amper meer dan een simplex maar biedt toch enkele voordelen van een duplex: 24/24u zacht water en 100% harscapaciteitsbenutting.

Welk type zout kan ik best gebruiken voor een waterontharder?

Het beste zout voor een waterontharder is zout in tabletvorm. Probeer zout in kristallen te vermijden: dit is minder zuiver en lost minder gemakkelijk op waardoor ze soms o.a. de pekelklep verstoppen. De BWT PERLA-TABS hebben een zuiverheid van 99,6% en zijn verkrijgbaar bij de sanitaire groothandel in uw buurt of in de online shop.

Welke rest­hard­heid moet ik kiezen?

Voor drinkwater bestond vroeger de norm van 15°f; deze was vooral zo bepaald om leidingen uit koper en gegalvaniseerd staal niet te snel te doen corroderen. Sinds het veralgemeende gebruik van kunststoffen, alsmede door de recente richtlijnen rond legionella-beheersing (met het op hoge temperatuur houden van warm-water-ringleidingen) wordt de resthardheid meestal tussen 5 en 10°f gekozen. Wanneer het ontharde water ook gevoeliger apparatuur voedt, dienen lagere resthardheden te worden ingesteld.

Welke technologische vernieuwingen kan men nog verwachten van ontharders?

De nieuwste toestellen minder zout & spoelwater: dit gebeurt vooreerst door kleinere harsvolumes toe te passen in duo of multi opstellingen, onderzoek toont immers aan dat grotere efficiëntie van ionenuitwisseling wordt gehaald uit kleinere harsvolumes. In grote installaties wordt waterverspilling tegengegaan door geleidbaarheidsmeting en problemen door drukschommelingen in het toevoerwater vermeden door gebruik van een jetpomp ipv. de klassieke venturi.
Laad meer

Blog

Visit your local website

Stay on this website