Zijde­zacht water thuis

waterontharder

België heeft goed maar kalk­rijk leiding­water in de meeste regio’s. De hard­heid van het leiding­water, nl. de hoeveel­heid kalk die afgezet wordt in uw leiding­water, zorgt voor verve­lende onhy­gi­ë­ni­sche kalk­sporen. U zal dus tijd en centen moeten besteden aan onder­houd. Ons motto is: beter voor­komen, dan genezen… Daarom infor­meren wij u graag over het nut van een water­ont­harder.

Ontdek de BWT Perla Seta

Een water­ont­harder werkt op basis van het prin­cipe van ionen­uit­wis­se­ling. Het enige dat u zelf dient te doen voor de goede werking van het toestel, is zout bijvullen. Op basis van de inko­mende water­hard­heid, zal het toestel kalk verwij­deren tot de gewenste uitgangs­hard­heid. Een snel en effi­ciënt proces. In functie van uw verbruik, zal het toestel gemid­deld om de 5 dagen rege­ne­reren, dit proces omvat de reini­ging van uw toestel en het aanmaken van zacht water.

Heeft u hulp nodig ? Neem contact met ons op !


Werking van een waterontharder
Werking van een waterontharder

Voor­delen van een BWT-​water­ont­harder:

 • Geniet met uw BWT-​water­ont­harder van een zachte huid en glan­zend haar, met een lager verbruik van shampoo en zeep. Ook uw wasgoed komt zacht uit de machine, zonder toevoe­ging van wasver­zachter.
 • Gedaan met uren­lang schrobben aan de douche­wand, kranen ontkalken … Met een BWT-​water­ont­harder geniet u van zijde­zacht water.
 • Uw leidingen en sani­tair worden beschermd tegen kalk.
 • U geniet van Euro­pese kwali­teit.
 • Een BWT-​tech­nieker doet een gratis indienst­name van uw toestel.
 • U kan uw toestel jaar­lijks (mits het nemen van een onder­houds­con­tract) laten contro­leren door een BWT-​tech­nieker.
Probleemdetectie met de AQA Guard Sensor Probleemdetectie met de AQA Guard sensor
BWT Perla Seta: luxe water­ont­harder voor grote water­ver­brui­kers

BWT Perla Seta: Luxe water­ont­harder voor grote water­ver­brui­kers

 • Onthar­dings­ca­pa­ci­teit tot 50 l./min. voor zijde­zacht water in over­vloed, op elk uur van de dag.
 • Abso­lute bescher­ming tegen water­schade in huis dankzii intel­li­gente AQA Protect-​​systemen.
 • Geen omkijken meer naar zout of onder­houd, u ontvangt remin­ders.
 • Handige moge­lijk­heid om zout bij te bestellen via de webshop, leve­ring binnen de 48u.
Vind een installateur in uw buurt en vraag een offerte
Vrouw in de douche en BWT Perla Seta

AQA Perla C: huishoudelijke waterontharder met desinfectie

 • Hij beschikt over een droge, kwali­ta­tieve zoutbak en is zeer hygi­ë­nisch, bij elke rege­ne­ratie vindt er een desin­fectie plaats.
 • Deze rege­ne­ratie wordt bere­kend op het dage­lijks water­ver­bruik van het gezin.
 • Hij zorgt dat u nooit zonder zacht water valt en reinigt dus eigen­lijk zich­zelf. U kiest ook het tijd­stip van rege­ne­ratie. Boven­dien beschikt het toestel over een bevei­li­ging tegen over­lopen.
 • In geval van stroom­on­der­bre­king wordt er een back-​up gemaakt zodat het toestel uw gege­vens niet kwijt is.

De AQA Perla C is verkrijg­baar in 3 formaten. Naar­ge­lang het water­ver­bruik van uw gezin wordt er bepaald welke formaat het best bij de noden van uw gezin past.

Meer informatie
AQA Perla - mama en kindje genieten na het bad

Perla Silk

Woont u op een appar­te­ment of hebt u niet veel ruimte? Dan kan u rekenen op de kleinste telg van het BWT-​gamma.

 • Dit toestel past perfect in een keuken­kastje.
 • De Perla Silk is perfect voor een kleiner huis­houden, alleen­staanden of een koppel.
 • Heeft u een groter gezin en bent u op zoek naar een budget­vrien­de­lijke water­ont­harder? Dan biedt het groter model van de Perla Silk waar­schijn­lijk een optie.
Meer ontdekken
Perla Silk Waterontharder voor kleine woning

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Visit your local website

Stay on this website