Installaties voor zijdezacht water

Zijdezacht begin van de dag

Opstaan en heerlijk in bad. Uit de douche sproeit zijdezacht water van BWT, weldadig voor lichaam en geest. Uw huid voelt zachter aan, uw haar wordt glanzend en soepel.

Installaties voor zijdezacht water

Zorgeloos genieten

Water stroomt als een levensader door het hele huis. Zijdezacht parelwater beschermt niet alleen het gehele leidingstelsel maar ook de huishoudelijke apparatuur zoals wasmachines, vaatwassers en koffiemachines. Zo worden uw waardevolle investeringen langdurig beschermd en dure reparaties voorkomen.
Pärchen genießt Schaumbad miteinander Pärchen genießt Schaumbad miteinander

Installaties voor zijdezacht BWT-water

Een knuffelzacht gevoel van welzijn

Na de verfrissende douche snel een heerlijk zachte handdoek omslagen! Zijdezacht BWT-water maakt de was aangenaam zacht en zorgt voor een perfect draagcomfort. Zo blijft uw favoriete kledingstuk heerlijk zacht en voelt het aan als een tweede huid.
Baby eingewickelt in kuscheliger Decke Baby eingewickelt in kuscheliger Decke

Installaties voor zijdezacht water

Meer tijd voor leuke dingen

Wie verdoet zijn tijd nou graag met poetsen? Lelijke kalkvlekken op de douchewand, tegels, kranen of op bestek en glazen behoren met het zijdezachte parelwater tot het verleden. Dus: geniet ontspannen van uw tijd met familie en vrienden!
Familie genießt Zeit miteinander Perlwasseranlage Entspannung

Installaties voor zijdezacht BWT-water

Een goed gevoel

Hoe zachter het water, hoe lager het verbruik van was- en reinigingsmiddelen en huidverzorgingsproducten zal zijn. Dit wordt ongeveer met 50 procent verminderd. Het is niet alleen goed voor uw portemonnee maar ook voor het milieu.
Mutter und Tochter kuscheln im Bett Mutter und Tochter kuscheln im Bett

Installaties voor parelwater

Producten

Installaties voor parelwater van BWT verminderen de kalk in het water, zodat uw douche schoon blijft. Bovendien geniet u van het ongeëvenaarde gevoel van zijdezacht parelwater, voor een voelbaar zachtere huid, soepel, glanzend haar en onweerstaanbaar zacht wasgoed.
BWT Perlwasser Anlagen BWT Perlwasseranlagen

INSTALLATIES VOOR PARELWATER

Parelwater

Duik in de wereld van zijdezacht BWT-parelwater!

Afhankelijk van de regio is ons water met verschillende mineralen verrijkt, waaronder calcium, dat verantwoordelijk is voor de hardheid van het water. Installaties voor parelwater van BWT halen de stoffen die het water hard maken eruit en zetten dit water om in zijdezacht BWT parelwater. Een verschil dat je ziet en voelt!

De oplossing tegen teveel kalk in het water

Waarom heeft u eigenlijk een systeem nodig dat water onthardt?

Ons water is als het ware een visitekaartje van onze bodem en wateren: Elke regio laat in het drinkwater een herkenbare vingerafdruk achter. Vooral opgeloste mineralen beïnvloeden ons belangrijkste levensmiddel. Daarom smaakt het in elke streek weer anders. Daarbij zijn vooral calcium en magnesium belangrijk. Als men van ´hard´ water spreekt, wordt daarmee water met een relatief hoog gehalte aan deze mineralen bedoeld. Dit wordt in gemeten Duitse graden.

Huishoudens waarvan het water een hoge hardheid heeft, hebben vaak te maken met soms kostbare problemen. Als hard water verwarmd wordt, leidt dit tot kalkafzetting op leidingen en ventielen. Huishoudelijke apparaten en warmwaterinstallaties verkalken, er zijn kostbare reparaties nodig en de levensduur van de apparaten neemt af. Daarnaast kunnen afzettingen in het verwarmingscircuit de energiekosten opdrijven.

Hard water kan ook gevolgen hebben voor het lichaam. In extreme gevallen kan een zeer gevoelige huid er zelfs ziek van worden. Maar zelfs een gezonde huid voelt schraal na douche of bad, en krijgt last van irritaties. Haren worden na het wassen stug en mat. De was is ruw en verliest snel aan kwaliteit.

En ook het poetsen wordt hard werken: overal waar water stroomt, druppelt of blijft staan, wordt kalkaanslag gevormd. Dergelijke kalkvlekken in de badkamer en keuken zijn moeilijk weg te poetsen. Bij hard water zijn dubbel zoveel reinigingsmiddelen en verzorgingsproducten voor huid en haar nodig, om dezelfde werking te garanderen als bij zacht water; kortom als de waterkwaliteit niet goed is kost u dit meteen een veelvoud aan geld.

Zijdezacht parelend BWT-water dient om van te genieten, ter bescherming en om te besparen!

Puur genot onder de douche en in het bad, knuffelzachte was, glanzende kranen en met als puntje op de i: een lager energieverbruik. Zacht water heeft tal van voordelen.

Genieten!

Met zijdezacht parelend water van BWT wordt elke douche- en badbeurt een ongeëvenaarde belevenis. Het is een echt schoonheidselixer, omdat het niet alleen de huid merkbaar zachter maakt, maar ook het haar soepeler en glanzend maakt. Met zacht water in de wasmachine geniet u daarnaast ook van een knuffelzachte, heerlijk soepele was.
source de bien-etre

Bescherming!

Zijde­zacht BWT-​water beschermt huis­hou­de­lijke appa­raten en leidingen tegen kalk­aan­slag en verlengt de levens­duur ervan. Zacht water zorgt ook voor glans in keuken en badkamer en zorgt ervoor dat uw inves­te­ring zijn waarde behoudt. Nog een plus­punt voor het milieu: Een lager verbruik van poets-​ en wasmid­delen.
Mit BWT Perlwasser die Geräte schützen

Besparen!

Met zijdezacht parelwater van BWT bent u een stuk goedkoper uit: U heeft tot wel 50 procent minder onderhouds-, reinigings- en wasmiddelen nodig. Zelfs de energie- en verwarmingskosten gaan omlaag! Want als uw verwarming verkalkt is, werkt deze minder goed. Daardoor ontziet u uw portemonnee en het milieu.
source d'économie

BWT heeft de oplossing tegen hard water

BWT heeft voor dit probleem de perfecte oplossing: Onthardingsinstallaties die zelfs zeer hard water omzetten in zijdezacht parelwater. De dure dagelijkse problemen die door een hoge hardheid worden veroorzaakt verdwijnen en de behaaglijkheidsfactor in uw eigen huis stijgt. De wereldwijd unieke en geavanceerde technologie van BWT verandert zo elke badkamer in een wellness-oase. Uw haren gaan glanzen, uw huid voelt weldadig aan en de was wordt heerlijk zacht.

En ook worden wasmachine, waterboiler en alle andere apparaten waarin water wordt verwarmd, ontzien. Ze functioneren zonder problemen en hun levensduur wordt verlengd. Reinigingsmiddelen en verzorgende producten worden duidelijk zuiniger in gebruik. Douchewanden en kranen glanzen zonder langdurig poetsen.

Installaties voor parelwater

Productoverzicht

BWT Perla Seta

Uitge­rust met de modernste commu­ni­ca­tie­tech­no­logie biedt de nieuwe BWT Perla Seta een opti­maal gebruiks­gemak en de hoogste servi­ce­kwa­li­teit. Het was nog nooit zo gemak­ke­lijk om te genieten van zijde­zacht BWT-​parelwater.

 • voor maxi­maal 6 personen
 • Duplex-​systeem voor 24 uur zacht water
 • 32 kg zout­re­serve
 • 100% connec­ti­vi­teit via GSM, Wifi, LAN en BWT Best Water Home App
 • 5 inch-​touchscreen
 • Auto­ma­ti­sche controle via de functie Auto Check
BWT Perla

Perla-tabs van BWT - het regeneratiezout voor uw onthardingsinstallatie

Om het beste uit uw onthardingsinstallatie te halen en een zo lang mogelijke levensduur te garanderen, is een speciale verzorging nodig: vooral bij de regeneratie van uw installatie.

Perla-tabs van BWT bevatten reinigingszout met een onverslaanbaar zuiverheidsgehalte van 99,9 procent en zijn ontwikkeld voor de regeneratie van onthardingsinstallaties van particuliere huishoudens. Dankzij de nieuwe, handige verpakking van tien kilo kunt u het regeneratiezout zonder zwaar tillen heel eenvoudig bijvullen.

Perla Tabs Perla Tabs

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Hoe functioneert een installatie voor parelwater?

De technologie van de BWT-waterontharder is gebaseerd op een proces dat ook in de natuur voorkomt. Dit proces wordt ´ionenwisseling´ genoemd. Hierbij worden calcium en magnesium aan het water onttrokken en vervangen door natrium.

Binnen in de BWT-​installatie voor zijde­zacht water bevinden zich een of twee ´hars­ko­lommen´ die deze wisse­ling moge­lijk maken. De elementen bestaan uit een speciale hars. Het water stroomt hier door­heen en de daarin opge­loste calcium-​ en magne­si­umi­onen worden gebonden en vervangen door natri­umi­onen.

De geavan­ceerde tech­no­logie van BWT zorgt ervoor dat dit proces probleem­loos kan verlopen dankzij de nieuwste bestu­ringsel­elek­tro­nica. Een centraal onder­deel van deze proce­dure is het herstel van de harsen. Om ervoor te zorgen dat deze hars­kolom func­ti­o­neel blijft, heeft deze een ´rege­ne­ratie´ nodig. Tijdens deze fase wordt het hars met een keuken­zout­op­los­sing gerei­nigd. Om te voor­komen dat het drink­water hier­door wordt veront­rei­nigd, is het rege­ne­ra­tie­cir­cuit volledig van het drink­wa­ternet gescheiden.

Welke BWT-​ontharder past bij mijn behoeften?

De geavan­ceerde tech­no­logie van BWT is wereld­wijd toon­aan­ge­vend. Een van de grote voor­delen daarbij is dat de Euro­pese markt­leider in water­tech­no­logie zeer veel verschil­lende oplos­singen aanbiedt. Zo vindt elk huis­houden precies het product dat perfect aansluit bij hun behoeften.

Er zijn twee product­typen waar u uit kan kiezen: BWT-​installaties voor zijde­zacht water die zijn uitge­rust met een ´hars­kolom´ en instal­la­ties die twee van derge­lijke elementen hebben. Deze worden ´Simplex-​´ en ´Duplex´-​installaties genoemd. Het voor­deel van meer­dere hars­ko­lommen is vooral dat de werking niet onder­broken hoeft te worden en dat ze elkaar kunnen afwis­selen. Alleen bij het topmodel BWT Perla Seta werken beide elementen in vol bedrijf tege­lij­ker­tijd: dit is het meest uitge­breide model van de BWT-​ontharders met onge­ziene comfort­mo­ge­lijk­heden, beant­woordt ook aan de meest moderne eisen. Regen­wa­ter­dou­ches, extra grote badkuipen en andere toepas­singen die tot een hoog water­ver­bruik leiden, profi­teren enorm van het gebruik van dit toppro­duct.

Als er pauzes moeten worden inge­last voor de rege­ne­ratie bij de BWT-​ontharders, zijn de meeste toestellen zo gepro­gram­meerd dat dit auto­ma­tisch 's nachts plaats­vindt, als er weinig water wordt gebruikt en er nog een reser­voir met gezui­verd water aanwezig is. Vaak kan dit ook indi­vi­dueel worden inge­steld. Enkele BWT-​ontharders hebben een leer­ver­mogen: ze passen zich­zelf aan de behoeften aan.

Als er twee hars­ko­lommen ter beschik­king staan, kunnen deze elkaar afwis­selen. Dat heeft als voor­deel dat er meer en te allen tijde zijde­zacht BWT-​water beschik­baar is. – Daar­naast zijn er ook modellen beschik­baar die met één element werken, deze zijn goed­koper in aankoop. Daar­door zijn ze een gunstig alter­na­tief voor huis­hou­dens met een lager water­ver­bruik die toch graag gebruik maken van de kwali­teit van BWT. Een zeer speciale toepas­sing biedt de instal­latie AQA smart Plus: hier is bescher­ming tegen corrosie geïn­te­greerd.

Verder verschillen de modellen in de snel­heid waarmee de rege­ne­ratie van de hars­ko­lommen plaats­vindt en in water­ca­pa­ci­teit die ze kunnen verwerken. De topmo­dellen van BWT onder­scheiden zich verder doordat ze via internet en smartphone zelf hun onder­houd en even­tuele storings­mel­dingen regelen. – Eén ding hebben alle modellen van de BTW-​installaties voor zijde­zacht water gemeen: De geavan­ceerde tech­no­logie en de hoogste kwali­teit garan­deren dat uw huis een bron van zijde­zacht water wordt.

Veel­ge­stelde vragen

Wat is kalk?

Ons drinkwater is lang onderweg geweest vooraleer het in de filtratie- en chloreerinstallatie van de drinkwatermaatschappij haar laatste behandeling krijgt. Regenwater sijpelt doorheen bergen en grondlagen waar het alle aanwezige mineralen opneemt. Kalk is de verzamelnaam voor Calcium- en Magnesiumcarbonaat wat in vele gesteenten en grondlagen aanwezig is. Het mineraalarme water lost de kalk op en vervoert die onder vorm van oplosbaar bicarbonaat naar onze sanitaire installaties. Wanneer het water hier opwarmt in de boiler of verdampt in de douche, verandert het bicarbonaat opnieuw naar onoplosbaar carbonaat, wat neerslaat als een harde witte kalklaag.

Wat is magnesiumwater?

BWT biedt u zijn gepatenteerde magnesiumtechnologie. Door het gebruik van deze tafelwaterfilter, kan u tot 20% van de dagelijkse minimum aangeraden hoeveelheid magnesium opnemen. Water drinken is gezond, magnesiumwater nog gezonder. Het menselijke lichaam heeft magnesium nodig. Magnesium is een verrijking van drinkwater. Staat u graag in de keuken? Ontdek dan zeker de receptjes met magnesiumwater.

Wat is Duitse hardheid?

Dit zijn eenheden die de waterhardheid uitdrukken. M.a.w. de concentratie van Calcium- en Magnesium-ionen in het leidingwater.

Wat is de hardheid in my regio?

U kan de hardheid in uw woonplaats opzoeken op de website van uw drinkwatermaatschappij of advies vragen aan BWT.

Wat zijn de voordelen van een waterontharder?

 • U geniet van het comfort en de bescherming van zacht water.
 • U heeft minder onderhoud in de badkamer en algemeen aan het sanitair.
 • U verbruikt minder schoonmaakproducten.
 • Uw koffietoestel zal langer meegaan.

Smaakt uw verzacht water zout?

Als u een zoutsmaak proeft is uw ontharder fout ingesteld en kan u best contact opnemen met een BWT-installateur.

Hoe werkt een waterontharder?

Een waterontharder werkt volgens het principe van ionenuitwisseling. In het aanwezige harsbed worden Calcium- en Magnesium-ionen (Ca en Mg) uitgewisseld voor Natrium-ionen die geen neerslagen geven bij opwarming. Wanneer de harsen verzadigd zijn aan Ca en Mg, regenereert het toestel met pekel, gemaakt uit de hoogzuivere zouttabletten die de gebruiker regelmatig aanvult in het zoutvat.

Waar plaats ik een waterontharder?

Zo dicht mogelijk na de waterteller zodat u zoveel mogelijk bescherming heeft van uw sanitaire installatie.

Wat is de levensduur van een ontharder?

Een goed onderhouden waterontharder van BWT gaat 20 jaar mee. Er zijn toestellen in gebruik die al 30 jaar en langer meegaan.

Hoe vaak moet ik het zout bij vullen?

Het zoutverbruik hangt af van de hardheid in uw drinkwater evenals van uw verbruik. Grofweg ligt het zoutverbruik bij zachtere resp. zeer harde waters tussen 50 en 100 kg per 100m³ waterverbruik.

Welk type ontharder heb ik nodig?

Enkele parameters zijn bepalend:

 • De waterhardheid in uw drinkwater
 • Het jaarlijks waterverbruik
 • Ofwel het aantal gezinsleden
 • En het aantal waterafnamepunten

Maakt het uit welk zout ik gebruik?

De zuiverheid van het zout is belangrijk. Zout in tabletten met een hoge zuiverheidsgraad zijn fundamenteel voor de lange levensduur van uw toestel. BWT zouttabletten hebben een zuiverheidsgraad van 99,6%.

Kan ik de waterontharder zelf installeren?

Het is aanbevolen een BWT-installateur te contacteren voor de installatie van de ontharder. Dit enerzijds om u te kunnen beroepen op de volledige garantie. Anderzijds is het belangrijk om de waterontharder correct te installeren omdat u dit water ook gebruikt in de keuken. Bent u zelfstandige en heeft u ervaring in plaatsing van

Kan ik energie besparen met een waterontharder?

Kalkafzetting in leidingen en toestellen zorgt voor energieverlies. Het verwijderen van kalk uit leidingwater vermijdt dus kalkafzetting.

Wie moet ik bellen als ik een storing heb?

Contacteer voor een storing op een huishoudelijk toestel de BWT-installateur die de ontharder bij u heeft geplaatst.

Wat is het verschil tussen kalkneutralisatie t.o.v. een ontharder?

Een kalkneutralisator werkt zonder zout, het toestel spoelt niet en u heeft dus geen afvoer nodig voor spoelwater. Deze oplossing zorgt voor bescherming van leidingen, toestellen, etc. Het toestel gaat kalk niet uit het water verwijderen, als het water in contact komt met zuurstof is er nog steeds lichte kalkafzetting maar deze is veel eenvoudiger te verwijderen.

Zoekt u bescherming en comfort? Dan is de ontharder de enige oplossing. Hij gaat kalk uit het water verwijderen en zorgt dus voor het comfort van “zacht water”. Daarnaast zorgt een waterontharder ook voor de bescherming van leidingen, sanitair en toestellen.

Welke garantie krijg ik?

U krijgt 2 jaar garantie op het toestel. Wat betreft de installatie kan u zich best richten tot een BWT-installateur.

Wat kan ik doen aan onderhoud op de ontharder?

U kan zorgeloos genieten van een BWT-waterontharder als de installateur hem bij u heeft geplaatst. Het enige onderhoud dat u zelf heeft, is het zout bijvullen.

Heeft de ontharder stroom nodig?

Ja, u kan dus best een stopcontact voorzien in de buurt van de ontharder.

Is er drukverlies bij het plaatsen van een ontharder?

Er is een minimaal drukverlies.

Kan ik de buitenkraan ook aansluiten op de ontharder?

U kan beter regenwater gebruiken voor de buitenkraan. Dit water is gratis, vergt alleen filtratie en bevat geen kalk. Dit water is dus bijvoorbeeld uitstekend om uw wagen te reinigen.
Meer laden

BWT-​kwaliteit

Onze kwaliteitsbelofte

Service

Blog

Zijdezacht BWT-parelwater verandert uw bad in een ware wellness-oase, maakt de huid voelbaar zacht en is verzorgend. Parelwater heeft echter nog veel meer voordelen. Hier vindt u daar meer informatie over

Perla-tabs van BWT - het regeneratiezout voor uw onthardingsinstallatie

Om het beste uit uw onthardingsinstallatie te halen en een zo lang mogelijke levensduur te garanderen, is een speciale verzorging nodig: vooral bij de regeneratie van uw installatie.

Perla-tabs van BWT bevatten reinigingszout met een onverslaanbaar zuiverheidsgehalte van 99,9 procent en zijn ontwikkeld voor de regeneratie van onthardingsinstallaties van particuliere huishoudens. Dankzij de nieuwe, handige verpakking van tien kilo kunt u het regeneratiezout zonder zwaar tillen heel eenvoudig bijvullen.

Perla Tabs Perla Tabs

Visit your local website

Stay on this website