Get in touch
Product Number: 421801031
Springe zu

Med BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg skabes der et trygt og sikkert vand­miljø uden fare for legio­nella og andre bakte­rier i det varme brugs­vand.

BWT Safeshower-anlægget anvender ingen farlig kemi, da anlægget kun skal bruge salt, vand og strøm for at produ­cere desin­fek­tions­væ­sken til bekæm­pelse af legio­nella. Det betyder økono­misk drift og sikkert miljø for drifts­per­so­nale og omgi­vel­serne.

Anven­del­ses­om­råder
Bekæm­pelse af legio­nella og andre bakte­rier i varmt brugs­vand på syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, bolig­for­e­ninger, pleje­hjem samt behand­ling af vand til spring­vand og køletårne.

Tryghed med servi­ce­af­tale
BWT yder time eller total service på anlægget, herunder kan BWT tilbyde saltaf­tale og alarm­over­våg­ning.

Visit your local website

Stay on this website