BWT safeshower
BWT safeshower

BWT Safeshower desinfektionsanlæg

Til bekæmpelse af legionella og andre bakterier

Få gratis tilbud
varenummer: 421801031
  • Økonomisk drift og sikkert miljø
  • Bekæmper legionella og andre bakterier i det varme brugsvand
  • Ingen farlige kemikalier
  • Dokumenteret virkning
  • Behøver kun salt, vand og strøm
 
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørgsmål
Downloads

Med BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg skabes der et trygt og sikkert vand­miljø uden fare for legio­nella og andre bakte­rier i det varme brugs­vand.

BWT Safeshower-anlægget anvender ingen farlig kemi, da anlægget kun skal bruge salt, vand og strøm for at produ­cere desin­fek­tions­væ­sken til bekæm­pelse af legio­nella. Det betyder økono­misk drift og sikkert miljø for drifts­per­so­nale og omgi­vel­serne.

Anven­del­ses­om­råder
Bekæm­pelse af legio­nella og andre bakte­rier i varmt brugs­vand på syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, bolig­for­e­ninger, pleje­hjem samt behand­ling af vand til spring­vand og køletårne.

Tryghed med servi­ce­af­tale
BWT yder time eller total service på anlægget, herunder kan BWT tilbyde saltaf­tale og alarm­over­våg­ning.

Tekniske detaljer

varenummer 421801031
Produktionskapacitet Neuthox® (± 10%)* 9-30 liter/timen
Koncentration af aktivt stof i Neuthox (±10%)** 500 ppm
Saltforbrug ved 20 timers produktion ved 20°C og 400 ppm vandhårdhed*** 0,4 - 1,9 kg/dag
Sikkerhedsklasse IP54
Vandtemperatur (min./maks.) 5 / 30 °C
Driftsvægt, ca. 37-86 kg
Kræver strøm og afløb Ja
 Elektrisk tilslutning****  230V / 50Hz / 10A

*Anlæggets kapacitet er afhængig af flowventilen (± 10%)
** Mængden af aktivt stof i Neuthox er afhængig af den specifikke celle (± 10%)
*** Saltforbruget er baseret på udregninger fra empiriske data hvilket kan variere
**** Anlægget skal være tilsluttet fejlstrømsafbryder

Er det farligt at drikke det varme vand efter et Safeshower anlæg er installeret?

Nej - kommer du til at drikke det varme vand skal du ikke være urolig. Desinfektionsvæsken som anlægget producerer er ikke sundhedsskadelig.

Fjerner Safeshower anlægget alle legionellabakterier?

BWT Safeshower dræber effektivt alle legionella bakterier og opløser samtidig biofilmen, som sætter sig i dit rørsystem. Hvis der er døde ender i dit rørsystem vil den første dræbe evt. bakterier herfra når de kommer ud i steder med vandflow hvor desinfektionsvæsken er til stede.

Kan rørsy­stemet blive ødelagt?

Desinfektionsvæsken som Safeshower-anlægget producerer gør ingenting ved metallerne eller rørene. Den angriber kun bakterier og biofilm.

Skal Safeshower anlægget serviceres?

Ja - service er obligatorisk da anlægget kræver systematisk vedligehold for at sikre korrekt drift.

BWT yder time eller total service på anlægget, herunder kan BWT tilbyde saltaftale og alarmovervågning.

Vil vandet lugte når anlægget kører?

Vandet kan få en svag lugt af klor når desinfektionsvæsken bekæmper bakterierne. Så det er kun et godt tegn på at du er ved at slippe af med legionellabakterierne. Når bakterierne er bekæmpet er vandet lugtfrit.
Weitere laden
Produktblade og brochurer
Produktbeskrivelse

Med BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg skabes der et trygt og sikkert vand­miljø uden fare for legio­nella og andre bakte­rier i det varme brugs­vand.

BWT Safeshower-anlægget anvender ingen farlig kemi, da anlægget kun skal bruge salt, vand og strøm for at produ­cere desin­fek­tions­væ­sken til bekæm­pelse af legio­nella. Det betyder økono­misk drift og sikkert miljø for drifts­per­so­nale og omgi­vel­serne.

Anven­del­ses­om­råder
Bekæm­pelse af legio­nella og andre bakte­rier i varmt brugs­vand på syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, bolig­for­e­ninger, pleje­hjem samt behand­ling af vand til spring­vand og køletårne.

Tryghed med servi­ce­af­tale
BWT yder time eller total service på anlægget, herunder kan BWT tilbyde saltaf­tale og alarm­over­våg­ning.

Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 421801031
Produktionskapacitet Neuthox® (± 10%)* 9-30 liter/timen
Koncentration af aktivt stof i Neuthox (±10%)** 500 ppm
Saltforbrug ved 20 timers produktion ved 20°C og 400 ppm vandhårdhed*** 0,4 - 1,9 kg/dag
Sikkerhedsklasse IP54
Vandtemperatur (min./maks.) 5 / 30 °C
Driftsvægt, ca. 37-86 kg
Kræver strøm og afløb Ja
 Elektrisk tilslutning****  230V / 50Hz / 10A

*Anlæggets kapacitet er afhængig af flowventilen (± 10%)
** Mængden af aktivt stof i Neuthox er afhængig af den specifikke celle (± 10%)
*** Saltforbruget er baseret på udregninger fra empiriske data hvilket kan variere
**** Anlægget skal være tilsluttet fejlstrømsafbryder

Spørgsmål

Er det farligt at drikke det varme vand efter et Safeshower anlæg er installeret?

Nej - kommer du til at drikke det varme vand skal du ikke være urolig. Desinfektionsvæsken som anlægget producerer er ikke sundhedsskadelig.

Fjerner Safeshower anlægget alle legionellabakterier?

BWT Safeshower dræber effektivt alle legionella bakterier og opløser samtidig biofilmen, som sætter sig i dit rørsystem. Hvis der er døde ender i dit rørsystem vil den første dræbe evt. bakterier herfra når de kommer ud i steder med vandflow hvor desinfektionsvæsken er til stede.

Kan rørsy­stemet blive ødelagt?

Desinfektionsvæsken som Safeshower-anlægget producerer gør ingenting ved metallerne eller rørene. Den angriber kun bakterier og biofilm.

Skal Safeshower anlægget serviceres?

Ja - service er obligatorisk da anlægget kræver systematisk vedligehold for at sikre korrekt drift.

BWT yder time eller total service på anlægget, herunder kan BWT tilbyde saltaftale og alarmovervågning.

Vil vandet lugte når anlægget kører?

Vandet kan få en svag lugt af klor når desinfektionsvæsken bekæmper bakterierne. Så det er kun et godt tegn på at du er ved at slippe af med legionellabakterierne. Når bakterierne er bekæmpet er vandet lugtfrit.
Weitere laden
Downloads
Produktblade og brochurer

Vallensbæk skole tog kampen op mod legio­nella

vallensbaek-skole-bwt
vallensbaek-skole-bwt
Vallensbæk Skole, har installeret BWT Safeshower.
BWT safeshower

BWT Safeshower desinfektionsanlæg

Visit your local website

Stay on this website