Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Ejendomme og institutioner

Bekæmp legionella med BWT Safeshower anlæg

BWT VAND
Kontakt os for rådgivning

Bekæmpelse af legionella

Bekæmp legionella i vandet

Med et BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg skabes der et trygt og sikkert vand­miljø, da det bekæmper legio­nella og andre bakte­rier i det varme brugs­vand. Anlægget er udviklet til syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, bolig­for­e­ninger, pleje­hjem, skoler m.fl.

Der kan være legio­nella bakte­rier til stede i drik­ke­vand. Bakte­ri­erne over­lever ved vand­tem­pe­ra­turer under 20 °C, men formerer sig ikke. Ved højere tempe­ra­turer formerer legio­nella sig i vandet. Vand­damp er den største smit­tekilde, og man smittes ved inha­le­ring af små vand­dråber/dampe i bruse­badet eller ved arbejde med vand­dampe, der inde­holder legionella-bakterier.

Vækst­be­tin­gelser
Det varme brugs­vand er særligt udsat for legionella-bakterier samt rørkon­struk­tioner, hvor der findes blinde ender eller steder med stil­le­stå­ende vand.

BWT Safes­hower

BWT Safeshower-anlægget anvender ingen farlig kemi, da anlægget kun skal bruge salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken til bekæmpelse af legionella. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne.

Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem samt behandling af vand til springvand.

Læs mere
BWT Safeshower BWT Safeshower
Se videoen fra Vallensbæk Skole, som har installeret BWT Safeshower. Skoler, svømme- og sportshaller, større boligejendomme, plejehjem, tandklinikker, hospitaler m.fl. skal være særligt opmærksomme på væksten af legionella og andre bakterier.

Fakta om legio­nella

Legionærsyge, forårsaget af bakterien legionella, er en alvorlig lungebetændelse, som påvirker lever, nyre og nervesystem. Dødeligheden er 20 % ved tidlig behandling og 80 % uden. Stressramte, ældre og personer med dårligt immunforsvar har højere risiko for at blive smittet med legionella.

Kilde: Statens Serum Institut

Her trives legionella

Legionella er bakterier, der naturligt hører til i våde og fugtige miljøer. De trives godt ved relativt høje temperaturer fra 30°C til 45°C, og gror derfor i de fleste vandinstallationer, hvor disse temperaturforhold findes. Legionella trives bedst i rørkonstruktioner, hvor der forekommer blinde ender eller steder med stillestående vand.

Nemt i gang – muligt at leje anlæg på månedsbasis

BWT tilbyder leje af desinfektionsanlæg til legionellabekæmpelse på månedsbasis. Lejeanlægget vil indgå i ejendommen på normalvis, som havde du købt anlægget.

Fordele ved leje:

  • Kom i gang uden større investering
  • Ingen overraskelser med fast månedlig leje via PBS
  • Ændres behovet, er opgradering af anlægget altid muligt
  • Inkl. serviceaftale

Alt er inklusive i lejen!

  • Levering, opstart og indregulering af anlæg
  • Forbrugsstoffer til anlægget
  • Tid, kørsel og reservedele
  • Service inden for 24 timer (weekender undtaget)

Service

Sådan påvirker BWT Safeshower dit varmtvandssystem

Sådan bliver vandet fri for legionella

For at gøre vandet fri for legionella, er første skridt en analyse af vandkvaliteten, som udføres ved at sende en vandprøve ind til et akkrediteret laboratorie. Hvis legionella konstateres i vandet, kan du i dialog med en konsulent fra BWT få klarlagt den bedste løsning for dig. Alt efter installationerne på det pågældende sted, placeres ét eller flere BWT Safeshower anlæg. Anlægget installeres normalt foran varmtvandsbeholdere eller varmevekslere.

Ingen brug af farlig kemi

BWT Safeshower anlægget bruger ingen farlig kemi, da anlægget kun anvender salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne. Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem, skoler m.fl.

Landsdækkende service

Vi udgør branchens største serviceorganisation med mere end 60 dygtige og erfarne serviceteknikere fordelt over hele Danmark. Vores serviceteknikere har et højt fagligt niveau og uddannes løbende.
Læs mere

BWT Historier

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land